Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طلوع‌نیوز: در دو ماه پسین ۲۷ تن در دوازده ولایت خودکُشی کرده‌اند

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در دو ماه پسین ۲۷ تن در دوازده ولایت کشور خودکشی کرده اند. بربنیاد این یافته‌ها، علت بیشتر این خودکشی‌ها مشکلات اقتصادی و خشونت‌های خانواده‌گی بوده اند.

بر بنیاد این یافته‌های طلوع نیوز این ۲۷ تن در ولایت‌های فاریاب، کاپیسا، ارزگان، لوگر، غور، نیمروز، تخار، زابل، خوست و دایکندی خودکشی کرده اند.

فاریاب با شش رویداد بیشترین خودکشی را داشته است.

مفتی محمد اسماعیل فرقانی، مدیر جنایی فرماندهی پولیس فاریاب، گفت: «دو واقعه به علت فقر و عدم اقتصاد از طبقه ذکور بوده اند و چهار واقعه دیگر از طبقه زنان بوده که علل و انگیزه‌های مختلف دارد.»

بر بنیاد گزارش‌ها، شمار دختران در رویدادهای خودکشی بیشتر از پسران است.

فقر، مشکلات اقتصادی و خشونت‌های خانواده‌گی علت‌های بسیاری از خودکشی‌ها در کشور گفته شده اند.

مصطفی نوری، باشنده کابل، می‌گوید: «مردم دچار مشکلات زیاد مانند فقر و گرسنه‌گی استند؛ بدبختی‌های زیاد وجود دارند و مجبور می‌شوند که دست به خودکشی بزنند.»

از سوی دیگر، قتل اعضای خانواده در خشونت‌های خانواده‌گی نیز افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش‌ها، روز پنجشنبه دو زن در ولایت نیمروز همسرشان، روز شنبه یک مرد در فراه کاکایش و یک مرد در پکتیا پسرش را به قتل رسانیدند.

شرف الدین عظیمی، گفت: «حالت های جاری؛ بدبختی و بحران و مشکلات را گسترده تر و زیادتر ساخته اند.»

با این هم مقام‌های وزارت صحت عامه حاضر به گفت‌وگو در این باره نشدند.

طلوع‌نیوز: در دو ماه پسین ۲۷ تن در دوازده ولایت خودکُشی کرده‌اند

فقر، مشکلات اقتصادی و خشونت‌های خانواده‌گی علت‌های بسیاری از خودکشی‌ها در کشور گفته شده اند.

Thumbnail

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در دو ماه پسین ۲۷ تن در دوازده ولایت کشور خودکشی کرده اند. بربنیاد این یافته‌ها، علت بیشتر این خودکشی‌ها مشکلات اقتصادی و خشونت‌های خانواده‌گی بوده اند.

بر بنیاد این یافته‌های طلوع نیوز این ۲۷ تن در ولایت‌های فاریاب، کاپیسا، ارزگان، لوگر، غور، نیمروز، تخار، زابل، خوست و دایکندی خودکشی کرده اند.

فاریاب با شش رویداد بیشترین خودکشی را داشته است.

مفتی محمد اسماعیل فرقانی، مدیر جنایی فرماندهی پولیس فاریاب، گفت: «دو واقعه به علت فقر و عدم اقتصاد از طبقه ذکور بوده اند و چهار واقعه دیگر از طبقه زنان بوده که علل و انگیزه‌های مختلف دارد.»

بر بنیاد گزارش‌ها، شمار دختران در رویدادهای خودکشی بیشتر از پسران است.

فقر، مشکلات اقتصادی و خشونت‌های خانواده‌گی علت‌های بسیاری از خودکشی‌ها در کشور گفته شده اند.

مصطفی نوری، باشنده کابل، می‌گوید: «مردم دچار مشکلات زیاد مانند فقر و گرسنه‌گی استند؛ بدبختی‌های زیاد وجود دارند و مجبور می‌شوند که دست به خودکشی بزنند.»

از سوی دیگر، قتل اعضای خانواده در خشونت‌های خانواده‌گی نیز افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش‌ها، روز پنجشنبه دو زن در ولایت نیمروز همسرشان، روز شنبه یک مرد در فراه کاکایش و یک مرد در پکتیا پسرش را به قتل رسانیدند.

شرف الدین عظیمی، گفت: «حالت های جاری؛ بدبختی و بحران و مشکلات را گسترده تر و زیادتر ساخته اند.»

با این هم مقام‌های وزارت صحت عامه حاضر به گفت‌وگو در این باره نشدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره