Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان و دانش‌جویان بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران شدند

شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان روز سه‌شنبه در نشستی در کابل خواهان بازگشایی مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه به روی دختران در کشور شده‌اند.

آنان در قطعنامه‌یی می‌گویند که بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم آسیب بزرگ به جامعه است. اشتراک کننده‌گان این نشست از امارت اسلامی می‌خواهند تا هرچه زودتر مکتب‌های دختران را بازگشایی کند.

خاطره، هماهنگ کننده این برنامه، گفت: «از امارت اسلامی افغانستان می‌خواهیم تا زمینه تعلیم و تربیه و دسترسی به علم و سواد را برای تمام اتباع کشور هم از دختران و پسران فراهم نمایند.»

فرشته، داش‌جو، گفت: «آیا هراس از روز محشر ندارید که دست همه‌ی این دختران وطنم بر گریبان تان خواهد بود؟ آیا از خدایی نمی‌ هراسید که می‌گوید با حق بنده ام در حضورم نیایید.»

آنان می‌افزایند که به تعویق انداختن بازگشایی مکتب‌ها هیچ توجیه شرعی ندارد.

سعدیه سیرت، دانش‌آموز، می‌گوید: «بر اساس تعلیمات اسلام، موقف فعلی مقامات مبنی بر بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران هیچ نوع توجیه شرعی ندارد.»

همزمان با این، برخی از فعالان حقوق زن، تاخیر در بازگشایی مکتب‌های دختران را بری کشور سودمند نمی‌دانند.

آی نور ازبیک، فعال حقوق زن، می‌گوید: « بسته ماندن درب مکاتب هیچ کدام فایده‌ی برای حکومت ندارد، ولی ضررهای خود را دارد و این سبب می‌شود که مردم افغانستان بالای حکومت دیگر اعتبار و اعتماد نداشته باشند.»

این دادخواهی‌ها در حالی بلند می‌شوند که نزدیک به یک سال از اجازه نیافتن دختران به مکتب‌ها می‌گذرد و تا هنوز تصمیم بازگشایی مکتب‌ها از سوی رهبران امارت اسلامی گرفته نشده است.

دانش‌آموزان و دانش‌جویان بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران شدند

دانش‌آموزان و دانش‌جویان می‌افزایند که به تعویق انداختن بازگشایی مکتب‌ها هیچ توجیه شرعی ندارد.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان روز سه‌شنبه در نشستی در کابل خواهان بازگشایی مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه به روی دختران در کشور شده‌اند.

آنان در قطعنامه‌یی می‌گویند که بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم آسیب بزرگ به جامعه است. اشتراک کننده‌گان این نشست از امارت اسلامی می‌خواهند تا هرچه زودتر مکتب‌های دختران را بازگشایی کند.

خاطره، هماهنگ کننده این برنامه، گفت: «از امارت اسلامی افغانستان می‌خواهیم تا زمینه تعلیم و تربیه و دسترسی به علم و سواد را برای تمام اتباع کشور هم از دختران و پسران فراهم نمایند.»

فرشته، داش‌جو، گفت: «آیا هراس از روز محشر ندارید که دست همه‌ی این دختران وطنم بر گریبان تان خواهد بود؟ آیا از خدایی نمی‌ هراسید که می‌گوید با حق بنده ام در حضورم نیایید.»

آنان می‌افزایند که به تعویق انداختن بازگشایی مکتب‌ها هیچ توجیه شرعی ندارد.

سعدیه سیرت، دانش‌آموز، می‌گوید: «بر اساس تعلیمات اسلام، موقف فعلی مقامات مبنی بر بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران هیچ نوع توجیه شرعی ندارد.»

همزمان با این، برخی از فعالان حقوق زن، تاخیر در بازگشایی مکتب‌های دختران را بری کشور سودمند نمی‌دانند.

آی نور ازبیک، فعال حقوق زن، می‌گوید: « بسته ماندن درب مکاتب هیچ کدام فایده‌ی برای حکومت ندارد، ولی ضررهای خود را دارد و این سبب می‌شود که مردم افغانستان بالای حکومت دیگر اعتبار و اعتماد نداشته باشند.»

این دادخواهی‌ها در حالی بلند می‌شوند که نزدیک به یک سال از اجازه نیافتن دختران به مکتب‌ها می‌گذرد و تا هنوز تصمیم بازگشایی مکتب‌ها از سوی رهبران امارت اسلامی گرفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره