Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته شدن برخی از شاهراه‌ها و جاده‌ها بر اثر سیلاب‌های اخیر

وزارت فواید عامه می‌گوید که برخی از شاهراه‌ها و جاده‌ها در ولایت‌های گونه‌گون به علت سرازیر شدن سیلاب‌ها به روی رفت‌وآمد بسته شده اند.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها باعث شده اند تا راه‌های رفت‌وآمد در زابل و نورستان شرقی بسته شوند که تلاش‌ها برای بازکردن این راه‌ها ادامه دارند.

گزارش‌های از بسته شدن شاهراه کابل-کندهار نیز پخش شده اند، اما وزارت فواید عامه می‌گوید که هم اکنون این شاهراه به روی مسافران باز شده است.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه، گفت: «در زابل در سیلاب‌های اخیر سرک شینکی ولسوالی به روی ترافیک بسته شده است، این درحالی است که در این اواخر در برخی ولایت‌های دیگر سیلاب آمده و راه را بسته کرده است.»

مقام‌های وزارت فواید عامه همچنان می‌گویند که بارندگی‌های شدید در ولایت‌های میدان وردک، غزنی، لغمان، ننگرهار و سالنگ‌ها جریان دارد. برخی از مسافران در مسیر میدان وردک نیز می‌گویند که شاهراه به روی شان بسته است و ساعت‌ها می‌شود که انتظار می‌کشند.

عزت الله، مسافر، می‌گوید: «اکنون یک یک و نیم ساعت می‌شود منتظر ماندیم مشکل داریم سنگریزه پایین شده است و سرک را بند کرده است.»

عنایت الله، مسافر بعدی، می‌گوید: «از کندهار به این طرف راه‌ها سیلاب بود خانه را خراب کرده بود دیگر مشکلات زیاد بود در راه.»

سرازیر شدن سیلاب‌ها، برخی از جاده‌های لوگر را نیز به روی رفت‌وآمد بسته کرده است و مسافران انتظار باز شدن آن را می‌کشند.

سید رحمان، مسافر، گفته است: «یک و نیم یا دو ساعت می‌شود که راه بسته است مردم منتظر ماندند.»

سرازیرشدن سیلاب‌ها در ولایت‌ها در کنار بسته کردن شاهراه‌ها، تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی نیز به شهروندان وارد کرده است.

بسته شدن برخی از شاهراه‌ها و جاده‌ها بر اثر سیلاب‌های اخیر

مقام‌های وزارت فواید عامه همچنان می‌گویند که بارندگی‌های شدید در ولایت‌های میدان وردک، غزنی، لغمان، ننگرهار و سالنگ‌ها جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت فواید عامه می‌گوید که برخی از شاهراه‌ها و جاده‌ها در ولایت‌های گونه‌گون به علت سرازیر شدن سیلاب‌ها به روی رفت‌وآمد بسته شده اند.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها باعث شده اند تا راه‌های رفت‌وآمد در زابل و نورستان شرقی بسته شوند که تلاش‌ها برای بازکردن این راه‌ها ادامه دارند.

گزارش‌های از بسته شدن شاهراه کابل-کندهار نیز پخش شده اند، اما وزارت فواید عامه می‌گوید که هم اکنون این شاهراه به روی مسافران باز شده است.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه، گفت: «در زابل در سیلاب‌های اخیر سرک شینکی ولسوالی به روی ترافیک بسته شده است، این درحالی است که در این اواخر در برخی ولایت‌های دیگر سیلاب آمده و راه را بسته کرده است.»

مقام‌های وزارت فواید عامه همچنان می‌گویند که بارندگی‌های شدید در ولایت‌های میدان وردک، غزنی، لغمان، ننگرهار و سالنگ‌ها جریان دارد. برخی از مسافران در مسیر میدان وردک نیز می‌گویند که شاهراه به روی شان بسته است و ساعت‌ها می‌شود که انتظار می‌کشند.

عزت الله، مسافر، می‌گوید: «اکنون یک یک و نیم ساعت می‌شود منتظر ماندیم مشکل داریم سنگریزه پایین شده است و سرک را بند کرده است.»

عنایت الله، مسافر بعدی، می‌گوید: «از کندهار به این طرف راه‌ها سیلاب بود خانه را خراب کرده بود دیگر مشکلات زیاد بود در راه.»

سرازیر شدن سیلاب‌ها، برخی از جاده‌های لوگر را نیز به روی رفت‌وآمد بسته کرده است و مسافران انتظار باز شدن آن را می‌کشند.

سید رحمان، مسافر، گفته است: «یک و نیم یا دو ساعت می‌شود که راه بسته است مردم منتظر ماندند.»

سرازیرشدن سیلاب‌ها در ولایت‌ها در کنار بسته کردن شاهراه‌ها، تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی نیز به شهروندان وارد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره