Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیک کارتر: تعامل با حکومت کنونی افغانستان مهم است

نیک کارتر، ریس پیشین ستاد ارتش بریتانیا، تعامل با حکومت سرپرست را در افغانستان یک نیاز می‌داند و می‌گوید که اگر امارت اسلامی به تشکیل یک حکومت همه‌شمول تن دهند و حقوق بشر را رعایت کنند، فرصت به رسمیت شناختن از سوی جامعه جهانی وجود دارد.

این مقام پیشین بریتانیایی در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، دعوت نشدن طالبان را در نشست بن یک کوتاهی آشکار می‌داند.

نیک کارتر گفته است: «تعامل به معنی این است که عناصر میانه‌رو طالبان را تشویق کنیم تا متفاوتر بیاندیشند و این که چگونه می‌توانند یک حکومت همه‌شمول را ایجاد کنند و حکومتی باشد که پایدار و قابل پیش‌بینی باشد، به این معنی که افغان‌هایی که می‌خواهند قادر به زندگی عادی باشند. بنا بر این، این مهم است تا تعامل کرد و تعامل باید هوشمندانه باشد و با چشمان بازتر آنان و رفتارهای شان را که در گزارش یوناما به آنها پرداخته شده است، بررسی کنیم و به رسمیت بشناسیم و فکر می‌کنم این یک فرصت خوبی به افغانستان خواهد بود و اگر نه به گونه دیگری خواهد بود.»

آقای کارتر باور دارد که امارت اسلامی به رسمیت شناخته خواهد شد اگر مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و حکومت همه‌شکول ایجاد کند.

نیک کارتر در این باره گفته است: «آنان بخاطر افغان‌ها، فراگیرتر حکومت کنند و در نتیجه آن فرصت وجود دارد که شماری از افغان‌هایی که سال گذشته کشور را ترک کرده اند، ممکن دوباره به کشور برگردند. نیاز دارند تا حمله بر آزادی‌ها را توقف دهند و حقوق زنان و دختران را دوباره حرمت بگذارند و دختران بتوانند به مکتب بروند و از مهارت‌های شان برای پشتیبانی از مردم استفاده کنند. می‌توانم بیشتر بگویم و اگر این موارد به گونه کامل رعایت شوند، فرصت به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی وجود دارد.»

او دعوت نکردن طالبان را در نشست بن در سال ۲۰۰۱ یک کوتاهی آشکار دانسته است. آقای کارتر افزود: «محرومیت طالبان از کنفرانس بن و عدم ادامه گفت‌وگوها با آنان که ممکن منجر به یک حکومت فراگیر می‌شد، کوتاهی آشکار بود.»

با گذشت بیش از یک سال از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی تا اکنون هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است.

نیک کارتر: تعامل با حکومت کنونی افغانستان مهم است

آقای کارتر باور دارد که امارت اسلامی به رسمیت شناخته خواهد شد اگر مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را رعایت و حکومت همه‌شکول ایجاد کند.

تصویر بندانگشتی

نیک کارتر، ریس پیشین ستاد ارتش بریتانیا، تعامل با حکومت سرپرست را در افغانستان یک نیاز می‌داند و می‌گوید که اگر امارت اسلامی به تشکیل یک حکومت همه‌شمول تن دهند و حقوق بشر را رعایت کنند، فرصت به رسمیت شناختن از سوی جامعه جهانی وجود دارد.

این مقام پیشین بریتانیایی در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، دعوت نشدن طالبان را در نشست بن یک کوتاهی آشکار می‌داند.

نیک کارتر گفته است: «تعامل به معنی این است که عناصر میانه‌رو طالبان را تشویق کنیم تا متفاوتر بیاندیشند و این که چگونه می‌توانند یک حکومت همه‌شمول را ایجاد کنند و حکومتی باشد که پایدار و قابل پیش‌بینی باشد، به این معنی که افغان‌هایی که می‌خواهند قادر به زندگی عادی باشند. بنا بر این، این مهم است تا تعامل کرد و تعامل باید هوشمندانه باشد و با چشمان بازتر آنان و رفتارهای شان را که در گزارش یوناما به آنها پرداخته شده است، بررسی کنیم و به رسمیت بشناسیم و فکر می‌کنم این یک فرصت خوبی به افغانستان خواهد بود و اگر نه به گونه دیگری خواهد بود.»

آقای کارتر باور دارد که امارت اسلامی به رسمیت شناخته خواهد شد اگر مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و حکومت همه‌شکول ایجاد کند.

نیک کارتر در این باره گفته است: «آنان بخاطر افغان‌ها، فراگیرتر حکومت کنند و در نتیجه آن فرصت وجود دارد که شماری از افغان‌هایی که سال گذشته کشور را ترک کرده اند، ممکن دوباره به کشور برگردند. نیاز دارند تا حمله بر آزادی‌ها را توقف دهند و حقوق زنان و دختران را دوباره حرمت بگذارند و دختران بتوانند به مکتب بروند و از مهارت‌های شان برای پشتیبانی از مردم استفاده کنند. می‌توانم بیشتر بگویم و اگر این موارد به گونه کامل رعایت شوند، فرصت به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی وجود دارد.»

او دعوت نکردن طالبان را در نشست بن در سال ۲۰۰۱ یک کوتاهی آشکار دانسته است. آقای کارتر افزود: «محرومیت طالبان از کنفرانس بن و عدم ادامه گفت‌وگوها با آنان که ممکن منجر به یک حکومت فراگیر می‌شد، کوتاهی آشکار بود.»

با گذشت بیش از یک سال از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی تا اکنون هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره