Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی مهاجران افغان در تاجیکستان از اخراج اجباری

برخی از مهاجران افغان در تاجیکستان می‌گویند که شماری از مهاجران در روزهای پسین به اتهام تخلف‌های قانونی از سوی پولیس آن کشور بازداشت و اخراج شده اند.

مهاجران افغان مقیم تاجیکستان می‌افزایند که برخی از این مهاجران هرچند سندهای قانونی داشته اند، اما با آن هم با خانواده‌های شان از تاجیکستان اخراج شده اند.

یک بانوی افغان که با خانواده‌اش چهار سال پیش از افغانستان به تاجیکستان رفته است، ادعا می‌کند که شوهرش شنبه هفته گذشته از سوی پولیس تاجیکستان بازداشت و به افغانستان برگردانده شده است.

مهاجر افغان در تاجیکستان گفت: «دیروز یک روز بد را من سپری کردم، در زیر بلاک شوهرم را تاجیک‌ها گرفتند و گفتند که امنیت بردند و از آنجا خبر شدم که شوهرم را بدون اینکه پرس و پال کنند بدون اینکه کدام جرم داشته باشد بدون کدام دلیل در مرز روان کردند طرف قندوز.»

یک ویدیو که به دسترس طلوع‌نیوز قرار گرفته، نشان می‌دهد که سی تن از مهاجران افغان به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شده اند.

مهاجر افغان در تاجیکستان، در این باره گفت: «وضعیت مهاجرین افغانستان بسیار خراب است، همگی ما در حالت ترس استیم؛ لطفا به داد افغان‌ها برسین (برسید) بسیار وضعیت وخیم است.»

عبدالواحد حقیقت، آگاه مسایل حقوق بین‌الملل، می‌گوید: «یک سلسه حقوقی را برای مهاجرین در نظر گرفته از جمله حقوق و آزادی‌های فردی است برای مهاجرین، حق زندگی و امنیت است برای مهاجر در کشوری که پناهنده شده است و حق منع شکنجه است.»

محمد غوربندی، آگاه مسایل حقوقی، گفت: «حق داشتن مهاجرت است حق عدم اخراج است در صورتیکه زندگی منظم می‌داشته باشند و اخلال نمی‌کنند امنیت را و یا منافع عامه کشور را.»

سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان این کار تاجیکستان را خلاف قوانین جهانی مهاجرت می‌خواند و می‌گوید تلاش می‌ورزند تا چنین مشکلات را از راه گفت‌وگو حل کنند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، گفت: «وزارت مهاجرین تلاش می‌کند تا مشکلات مهاجرین افغان در تاجیکستان را از راه گفت‌وگو حل کند و این اقدام کشور تاجیکستان خلاف قوانین جهانی مهاجرت است.»

تا کنون مقام‌های تاجیکستانی در این باره چیزی نگفته اند.

اما گفته می‌شود که برخی از مهاجران به علت رعایت نکردن قوانین شهروندی و برخی تخلفات قانونی آن کشور، شناسایی و به کشور برگردانده می‌شوند.

مهاجران افغان که تا کنون از تاجیکستان به افغانستان فرستانده شده اند از شهر وحدت و ناحیه رودکی تاجیکستان بوده اند.

نگرانی مهاجران افغان در تاجیکستان از اخراج اجباری

وزارت مهاجران و عودت کنندگان، این کار تاجیکستان را خلاف قوانین جهانی مهاجرت می‌خواند و می‌گوید که برای حل چنین مشکلات را از راه گفت‌وگو تلاش می‌کند.

تصویر بندانگشتی

برخی از مهاجران افغان در تاجیکستان می‌گویند که شماری از مهاجران در روزهای پسین به اتهام تخلف‌های قانونی از سوی پولیس آن کشور بازداشت و اخراج شده اند.

مهاجران افغان مقیم تاجیکستان می‌افزایند که برخی از این مهاجران هرچند سندهای قانونی داشته اند، اما با آن هم با خانواده‌های شان از تاجیکستان اخراج شده اند.

یک بانوی افغان که با خانواده‌اش چهار سال پیش از افغانستان به تاجیکستان رفته است، ادعا می‌کند که شوهرش شنبه هفته گذشته از سوی پولیس تاجیکستان بازداشت و به افغانستان برگردانده شده است.

مهاجر افغان در تاجیکستان گفت: «دیروز یک روز بد را من سپری کردم، در زیر بلاک شوهرم را تاجیک‌ها گرفتند و گفتند که امنیت بردند و از آنجا خبر شدم که شوهرم را بدون اینکه پرس و پال کنند بدون اینکه کدام جرم داشته باشد بدون کدام دلیل در مرز روان کردند طرف قندوز.»

یک ویدیو که به دسترس طلوع‌نیوز قرار گرفته، نشان می‌دهد که سی تن از مهاجران افغان به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شده اند.

مهاجر افغان در تاجیکستان، در این باره گفت: «وضعیت مهاجرین افغانستان بسیار خراب است، همگی ما در حالت ترس استیم؛ لطفا به داد افغان‌ها برسین (برسید) بسیار وضعیت وخیم است.»

عبدالواحد حقیقت، آگاه مسایل حقوق بین‌الملل، می‌گوید: «یک سلسه حقوقی را برای مهاجرین در نظر گرفته از جمله حقوق و آزادی‌های فردی است برای مهاجرین، حق زندگی و امنیت است برای مهاجر در کشوری که پناهنده شده است و حق منع شکنجه است.»

محمد غوربندی، آگاه مسایل حقوقی، گفت: «حق داشتن مهاجرت است حق عدم اخراج است در صورتیکه زندگی منظم می‌داشته باشند و اخلال نمی‌کنند امنیت را و یا منافع عامه کشور را.»

سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان این کار تاجیکستان را خلاف قوانین جهانی مهاجرت می‌خواند و می‌گوید تلاش می‌ورزند تا چنین مشکلات را از راه گفت‌وگو حل کنند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، گفت: «وزارت مهاجرین تلاش می‌کند تا مشکلات مهاجرین افغان در تاجیکستان را از راه گفت‌وگو حل کند و این اقدام کشور تاجیکستان خلاف قوانین جهانی مهاجرت است.»

تا کنون مقام‌های تاجیکستانی در این باره چیزی نگفته اند.

اما گفته می‌شود که برخی از مهاجران به علت رعایت نکردن قوانین شهروندی و برخی تخلفات قانونی آن کشور، شناسایی و به کشور برگردانده می‌شوند.

مهاجران افغان که تا کنون از تاجیکستان به افغانستان فرستانده شده اند از شهر وحدت و ناحیه رودکی تاجیکستان بوده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره