Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی وزیر خارجه قطر از آینده ناروشن افغانستان

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر می‌گوید که هیچ آینده روشنی تاحال پیش روی افغانستان وجود ندارد.

وزیر خارجه قطر در حاشیهٔ هفتادوهفتیمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دوحه نیوز گفته است که قطر به جامعه جهانی مشوره داده است تا طرحی برای آینده افغانستان تنظیم کنیم.

او می‌افزاید که نگران افزایش بحران بشری، اقتصادی و فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان است.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، گفته است: «تا اکنون هیچ راه برای افغانستان روشن نیست. مشوره ما به جامعه جهانی این است که نیاز به ایجاد یک طرح برای جلو رفتن است و این که شرایط برای مقام‌های کنونی کدام‌ها استند و ما به عنوان جامعه جهانی می‌توانیم آن را فراهم بسازیم؛ اما در نبود یک نقشه راه فکر می‌کنم اوضاع در افغانستان نگران کننده خواهد ماند ما گواه افزایش بحران بشری، اقتصادی بوده‌ایم.»

درهمین حال، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان، می‌گوید که تشکیل حکومت همه‌شمول و فراهم کردن حق کار و آموزش برای بانوان، نقش کلیدی در عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با حکومت سرپرست افغانستان دارد.

خانم امیری در صفحه تویترش می‌گوید که با شماری از مقام‌های پاکستان، قطر، ترکیه و ازبیکستان در حاشیه هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارهایی داشته است.

رینا امیری نوشته است: «مقام‌های این کشورها نیز موافقت کرده‌اند که ایجاد حکومت همه‌شمول، رعایت حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان و دختران و برگشت آنان به آموزش و کار در عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با طالبان مهم است.»

شماری از آگاهان به این باور استند که نهادهای حقوق بشری و حکومت‌های غربی برای رعایت حقوق بشر در افغانستان بر امارت اسلامی فشار می‌آورند.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «رعایت حقوق بشر، حق و حقوق خانم‌ها مطابق به دین مبین اسلام و بعضی ارزش‌های دیگر که یک حکومت مکلفیت دارد در مقابل شهروندان خود و جهان، اگر این عملکردها صورت بگیرد، من فکر می‌کنم که مردم با طالب‌ها نزدیک می‌شود و یک مشروعیت ملی پیدا می‌کنند.»

احمد منیب، آگاه مسایل سیاسی، در این باره می‌گوید: «نهادهای حقوق بشری در غرب به شدت فعال است و همواره بالای کشورهای شان فشار می‌آورند تا ارزش‌های جهانی حقوق بشر در افغانستان پیاده شود.» 

پیش از این، مسوولان امارت اسلامی خواست‌های جامعه جهانی را در باره  تشکیل حکومت همه‌شمول و فراهم کردن زمینه آموزش و کار بر بانوان مداخله در مسایل داخلی افغانستان گفته‌اند.

نگرانی وزیر خارجه قطر از آینده ناروشن افغانستان

وزیر خارجه قطر در حاشیهٔ هفتادوهفتیمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دوحه نیوز گفته است که قطر به جامعه جهانی مشوره داده است تا طرحی برای آینده افغانستان تنظیم کنیم.

تصویر بندانگشتی

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر می‌گوید که هیچ آینده روشنی تاحال پیش روی افغانستان وجود ندارد.

وزیر خارجه قطر در حاشیهٔ هفتادوهفتیمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دوحه نیوز گفته است که قطر به جامعه جهانی مشوره داده است تا طرحی برای آینده افغانستان تنظیم کنیم.

او می‌افزاید که نگران افزایش بحران بشری، اقتصادی و فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان است.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، گفته است: «تا اکنون هیچ راه برای افغانستان روشن نیست. مشوره ما به جامعه جهانی این است که نیاز به ایجاد یک طرح برای جلو رفتن است و این که شرایط برای مقام‌های کنونی کدام‌ها استند و ما به عنوان جامعه جهانی می‌توانیم آن را فراهم بسازیم؛ اما در نبود یک نقشه راه فکر می‌کنم اوضاع در افغانستان نگران کننده خواهد ماند ما گواه افزایش بحران بشری، اقتصادی بوده‌ایم.»

درهمین حال، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان، می‌گوید که تشکیل حکومت همه‌شمول و فراهم کردن حق کار و آموزش برای بانوان، نقش کلیدی در عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با حکومت سرپرست افغانستان دارد.

خانم امیری در صفحه تویترش می‌گوید که با شماری از مقام‌های پاکستان، قطر، ترکیه و ازبیکستان در حاشیه هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارهایی داشته است.

رینا امیری نوشته است: «مقام‌های این کشورها نیز موافقت کرده‌اند که ایجاد حکومت همه‌شمول، رعایت حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان و دختران و برگشت آنان به آموزش و کار در عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با طالبان مهم است.»

شماری از آگاهان به این باور استند که نهادهای حقوق بشری و حکومت‌های غربی برای رعایت حقوق بشر در افغانستان بر امارت اسلامی فشار می‌آورند.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «رعایت حقوق بشر، حق و حقوق خانم‌ها مطابق به دین مبین اسلام و بعضی ارزش‌های دیگر که یک حکومت مکلفیت دارد در مقابل شهروندان خود و جهان، اگر این عملکردها صورت بگیرد، من فکر می‌کنم که مردم با طالب‌ها نزدیک می‌شود و یک مشروعیت ملی پیدا می‌کنند.»

احمد منیب، آگاه مسایل سیاسی، در این باره می‌گوید: «نهادهای حقوق بشری در غرب به شدت فعال است و همواره بالای کشورهای شان فشار می‌آورند تا ارزش‌های جهانی حقوق بشر در افغانستان پیاده شود.» 

پیش از این، مسوولان امارت اسلامی خواست‌های جامعه جهانی را در باره  تشکیل حکومت همه‌شمول و فراهم کردن زمینه آموزش و کار بر بانوان مداخله در مسایل داخلی افغانستان گفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره