Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید توماس وست به راه اندازی گفتمان ملی در افغانستان

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده امریکا، بر شکل‌گیری یک روند سیاسی و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان تاکید کرده است.

آقای وست می‌گوید که در باره آینده افغانستان نیاز به راه اندازی یک گفتمان ملی است.

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفت: «اگر یک گفتمان جدی و ملی در باره آینده افغانستان با افغان‌هایی که پشتیبانی واقعی در جامعه دارند انجام نشود، من به راستی ترس دارم و اجماع بر این است که هرآنچه می‌بینم یک درنگ در جنگ ۴۴ساله است.»
نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌افزاید که گفت‌وگوهای میان افغانان برای ثبات اوضاع در افغانستان کمک می‌کند و کشورش از افغانستان صلح‌آمیز که در آن حقوق زنان و مردان رعایت شوند، پشتیبانی خواهد کرد.

آقای وست گفت: «امیدواریم و از افغانستانی پشتیبانی می‌کنیم که صلح‌آمیز و باثبات باشد و دوباره هیچگاه به پناهگاه و یا تهدید هراس افگنی در برابر ایالات متحده امریکا، هم پیمانان ما و هیچ کشور دیگر مبدل نشود و حقوق زنان، مردان و دختران در آن محفوظ باشند.»

به گفته آقای وست، گفت‌وگوها به گونه‌ی انجام شوند که نمایندگان تمامی مردم افغانستان در آن حضور داشته باشند.

در همین حال، برخی از آگاهان، شکل گیری یک گفتمان ملی و گفت‌وگوهای میان افغانان را بر صلح و ثبات در افغانستان و حل مشکلات کنونی مهم می‌دانند.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «در این نشست‌ها باید خارجی‌ها به هیچ عنوان حضور نداشته باشند به دلیل این که هر زمانی که خارجی‌ها یا کشورهای منطقه و یا اروپایی‌ها در مسایل داخلی افغانستان دخیل بودند نه تنها که نتیجه بخش نبوده بل که نظام‌ها را زیر سوال برده.»

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید که نیاز به گفتمان ملی در کشور وجود ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در کشور ما صلح و امنیت است و تمام چالش‌های که داشتیم قبلا او فعلا نیست و وقت مذاکرات زمانی بود که در کشور جنگ بود و جناح‌های مختلف حضور داشت و همچنان اشغال بود و فعلا یک نظام مرکزی به وجود آمده است و مردم از آرامش خوب برخورد شده است.»

نماینده ویژه واشنگتن برای افغانستان از حضور رهبر شبکه القاعده در افغانستان نیز انتقاد کرده و حضور ایمن الظواهری را در کابل نقض توافقنامه دوحه گفته است.

اما امارت اسلامی می‌گوید که کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل یک ادعا است و تا کنون بررسی‌ها در این باره به پایان نرسیده اند.

تاکید توماس وست به راه اندازی گفتمان ملی در افغانستان

به گفته آقای وست، گفت‌وگوها به گونه‌ی انجام شوند که نمایندگان تمامی مردم افغانستان در آن حضور داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده امریکا، بر شکل‌گیری یک روند سیاسی و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان تاکید کرده است.

آقای وست می‌گوید که در باره آینده افغانستان نیاز به راه اندازی یک گفتمان ملی است.

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفت: «اگر یک گفتمان جدی و ملی در باره آینده افغانستان با افغان‌هایی که پشتیبانی واقعی در جامعه دارند انجام نشود، من به راستی ترس دارم و اجماع بر این است که هرآنچه می‌بینم یک درنگ در جنگ ۴۴ساله است.»
نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌افزاید که گفت‌وگوهای میان افغانان برای ثبات اوضاع در افغانستان کمک می‌کند و کشورش از افغانستان صلح‌آمیز که در آن حقوق زنان و مردان رعایت شوند، پشتیبانی خواهد کرد.

آقای وست گفت: «امیدواریم و از افغانستانی پشتیبانی می‌کنیم که صلح‌آمیز و باثبات باشد و دوباره هیچگاه به پناهگاه و یا تهدید هراس افگنی در برابر ایالات متحده امریکا، هم پیمانان ما و هیچ کشور دیگر مبدل نشود و حقوق زنان، مردان و دختران در آن محفوظ باشند.»

به گفته آقای وست، گفت‌وگوها به گونه‌ی انجام شوند که نمایندگان تمامی مردم افغانستان در آن حضور داشته باشند.

در همین حال، برخی از آگاهان، شکل گیری یک گفتمان ملی و گفت‌وگوهای میان افغانان را بر صلح و ثبات در افغانستان و حل مشکلات کنونی مهم می‌دانند.

جاوید سنگدل، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «در این نشست‌ها باید خارجی‌ها به هیچ عنوان حضور نداشته باشند به دلیل این که هر زمانی که خارجی‌ها یا کشورهای منطقه و یا اروپایی‌ها در مسایل داخلی افغانستان دخیل بودند نه تنها که نتیجه بخش نبوده بل که نظام‌ها را زیر سوال برده.»

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید که نیاز به گفتمان ملی در کشور وجود ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در کشور ما صلح و امنیت است و تمام چالش‌های که داشتیم قبلا او فعلا نیست و وقت مذاکرات زمانی بود که در کشور جنگ بود و جناح‌های مختلف حضور داشت و همچنان اشغال بود و فعلا یک نظام مرکزی به وجود آمده است و مردم از آرامش خوب برخورد شده است.»

نماینده ویژه واشنگتن برای افغانستان از حضور رهبر شبکه القاعده در افغانستان نیز انتقاد کرده و حضور ایمن الظواهری را در کابل نقض توافقنامه دوحه گفته است.

اما امارت اسلامی می‌گوید که کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل یک ادعا است و تا کنون بررسی‌ها در این باره به پایان نرسیده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره