Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آزمون کانکور در شهر کابل امروز (پنج‌شنبه) آغاز شد

پس از سپری شدن آزمون کانکور در سی‌وسه ولایت کشور، امروز (پنج‌شنبه) این آزمون در کابل آغاز شد.

اداره ملی امتحانات کشور می‌گوید که این آزمون دو روز به درازا خواهد کشید و نزدیک به سی هزار دانش‌آموز برای راهیابی در دانشگاه‌ها در این آزمون شرکت خواهند کرد.

عبدالقدير خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات اطمینان می‌دهد که نتیجه آزمون کانکور به گونه شفاف اعلام خواهد شد.

آقای خموش، گفت: «آزمون کانکور در چهار دانشگاه همزمان آغاز شده و در این امتحان نزدیک به سی هزار داوطلبان اشتراک کرده‌اند.که در چهار دانشگاه تنظیم شده بود و در دو مرحله از طرف صبح هم نزدیک به چهارده نیم هزار داوطلبان بود و به همین تعداد از طرف چاشت نیز داوطلبان داشتیم.»

آزمون کانکور مانند دیگر ولایت‌ها میان دختران و پسران به گونه جداگانه برگزار شده‌است.

شماری از شرکت کنندگان آزمون کانکور با ابراز خرسندی از برگزاری این آزمون از امارت اسلامی می‌خواهند تا نتیجه آن را به به گونه شفاف اعلام کند.

اشتراک کننده کانکور، گفت: «من خورد سن بودم که این امید را داشتیم که رشته انجنیری را انتخاب کنم که اکنون امیدوار هستیم به این رشته کامیاب شوم.»

اشتراک کننده کانکور، گفت: «نظر به سال‌های گذشته امسال آزمون کانکور بهتر بود. یعنی بعضی نقاط مهم در نظر گرفته شوده بود.»

اداره ملی امتحانات اطمینان می‌دهد که نتایج آزمون کانکور ظرف دو یا سه هفته آینده اعلام خواهد شد.

امسال در آزمون کانکور نزدیک به۱۴۰ هزار تن برای رسیدن به دانشکده‌های مورد علاقه‌ی شان رقابت می‌کنند و انتظار می‌رود از این میان، بیش از ۱۰۰ هزار تن آنان در دانشگاه‌های دولتی راه یابند.

آزمون کانکور در شهر کابل امروز (پنج‌شنبه) آغاز شد

اداره ملی امتحانات کشور می‌گوید که این آزمون دو روز به درازا خواهد کشید و نزدیک به سی هزار دانش‌آموز برای راهیابی در دانشگاه‌ها در این آزمون شرکت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

پس از سپری شدن آزمون کانکور در سی‌وسه ولایت کشور، امروز (پنج‌شنبه) این آزمون در کابل آغاز شد.

اداره ملی امتحانات کشور می‌گوید که این آزمون دو روز به درازا خواهد کشید و نزدیک به سی هزار دانش‌آموز برای راهیابی در دانشگاه‌ها در این آزمون شرکت خواهند کرد.

عبدالقدير خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات اطمینان می‌دهد که نتیجه آزمون کانکور به گونه شفاف اعلام خواهد شد.

آقای خموش، گفت: «آزمون کانکور در چهار دانشگاه همزمان آغاز شده و در این امتحان نزدیک به سی هزار داوطلبان اشتراک کرده‌اند.که در چهار دانشگاه تنظیم شده بود و در دو مرحله از طرف صبح هم نزدیک به چهارده نیم هزار داوطلبان بود و به همین تعداد از طرف چاشت نیز داوطلبان داشتیم.»

آزمون کانکور مانند دیگر ولایت‌ها میان دختران و پسران به گونه جداگانه برگزار شده‌است.

شماری از شرکت کنندگان آزمون کانکور با ابراز خرسندی از برگزاری این آزمون از امارت اسلامی می‌خواهند تا نتیجه آن را به به گونه شفاف اعلام کند.

اشتراک کننده کانکور، گفت: «من خورد سن بودم که این امید را داشتیم که رشته انجنیری را انتخاب کنم که اکنون امیدوار هستیم به این رشته کامیاب شوم.»

اشتراک کننده کانکور، گفت: «نظر به سال‌های گذشته امسال آزمون کانکور بهتر بود. یعنی بعضی نقاط مهم در نظر گرفته شوده بود.»

اداره ملی امتحانات اطمینان می‌دهد که نتایج آزمون کانکور ظرف دو یا سه هفته آینده اعلام خواهد شد.

امسال در آزمون کانکور نزدیک به۱۴۰ هزار تن برای رسیدن به دانشکده‌های مورد علاقه‌ی شان رقابت می‌کنند و انتظار می‌رود از این میان، بیش از ۱۰۰ هزار تن آنان در دانشگاه‌های دولتی راه یابند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره