Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار جدید شرکت برشنا؛ بدهی‌ها را گردآوری می‌کنیم

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که راهکاری را ایجاد کرده‌اند که بربنیاد آن بدهی‌های این شرکت گردآوری خواهد شد.

آنان می‌افزایند که تا اکنون بیش از ۳۰۰ بدهکار شناسایی شده‌اند.

حکمت الله میوندی، گفت: «در پایتخت کشور، کابل، تحت یک عملیات تخنیکی و تحقیقی توانستیم که در ساحه مشخص ۳۲۹ تن از افرادی که بدهکاری بیشتر داشتند را تشخیص کنیم و برای آن هشدار بدهیم که از این تعداد ۳۳ تن آنان برای دادن قرض خود آماده شدند.»

از سویی هم، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که پرچاوی دوامدار برق مشکلات آنان را بیشتر ساخته است.

رقیب نجرابی، باشنده کابل، گفت: «ما بل برق خود را به موقع تحویل می‌کنیم اما خواهش ماهم از شرکت برشنا همین است که در قسمت پرچاوی برق‌های ما تجدید نظر بکنند.»

جاوید، یک باشنده دیگر کابل، گفته است: «شکایت دارم که همین برق ما را یک ذره به وقت اش رها بکند مردم مشکلات دارد زمستان است برق که برود نل (آب) سر مردم خشک می‌شود و آب نمی‌داشته باشد.»

این در حالی‌ست که پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته‌است که بیست و دو درصد برق افغانستان از منابع داخلی تامین می‌شود و سیستم برق افغانستان نمی‌تواند نیازهای مردم افغانستان را برطرف کند.

هشدار جدید شرکت برشنا؛ بدهی‌ها را گردآوری می‌کنیم

از سویی هم، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که پرچاوی دوامدار برق مشکلات آنان را بیشتر ساخته است.

Thumbnail

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که راهکاری را ایجاد کرده‌اند که بربنیاد آن بدهی‌های این شرکت گردآوری خواهد شد.

آنان می‌افزایند که تا اکنون بیش از ۳۰۰ بدهکار شناسایی شده‌اند.

حکمت الله میوندی، گفت: «در پایتخت کشور، کابل، تحت یک عملیات تخنیکی و تحقیقی توانستیم که در ساحه مشخص ۳۲۹ تن از افرادی که بدهکاری بیشتر داشتند را تشخیص کنیم و برای آن هشدار بدهیم که از این تعداد ۳۳ تن آنان برای دادن قرض خود آماده شدند.»

از سویی هم، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که پرچاوی دوامدار برق مشکلات آنان را بیشتر ساخته است.

رقیب نجرابی، باشنده کابل، گفت: «ما بل برق خود را به موقع تحویل می‌کنیم اما خواهش ماهم از شرکت برشنا همین است که در قسمت پرچاوی برق‌های ما تجدید نظر بکنند.»

جاوید، یک باشنده دیگر کابل، گفته است: «شکایت دارم که همین برق ما را یک ذره به وقت اش رها بکند مردم مشکلات دارد زمستان است برق که برود نل (آب) سر مردم خشک می‌شود و آب نمی‌داشته باشد.»

این در حالی‌ست که پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته‌است که بیست و دو درصد برق افغانستان از منابع داخلی تامین می‌شود و سیستم برق افغانستان نمی‌تواند نیازهای مردم افغانستان را برطرف کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره