Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حذف کرسی بانوان در کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی

در ساختار تازه کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی کرسی بانوان از میان برداشته شده‌است.

حیات مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید به دلیل اینکه وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر از میان رفته اند، حضور بانوان در این کمیسیون نیاز نیست.

آقای فراهی در این باره می‌گوید: «شما می‌دانید که این دو اداره، اداره حقوق بشر و وزارت امور زنان در امارت اسلامی وجود ندارد و دلیل‌اش همین است که بانوان حضور ندارند، یعنی ادارات آنها وجود ندارند و به همین خاطر به نمایندگان شان هم نیاز نیست.»

این در حالی‌ست که چندی پیش اعضای کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی از یازده به چهارده تن افزایش یافت و اکنون در کنار نمایندگان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف، نمایندگان استخبارات و وزارت امور داخله نیز در این کمیسیون حضور خواهند داشت.

در همین حال، نهاد‌های پشتیبان خبرنگاران از نبود بانوان در کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی ابراز نگرانی می‌کنند.

عبدالقدیم ویار، مسوول بخش کمیته مصونیت خبرنگاران گفت: «بعد از این که این کمیسیون دوباره در نظام فعلی کار خود را آغاز کرد، متاسفانه کدام خانمی حضور ندارد و نگرانی ما هم از این ناحیه همین است که مشکلات خبرنگاران زن را کی در آنجا مطرح کند؟»

از سویی هم، شماری از خبرنگاران از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان شمولیت زنان در کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی هستند.

مطواع کبیری، خبرنگار در این باره می‌گوید: «در کمیسیونی که تشکیل شده قرار بود که یک تعدادی از خانم‌ها هم حضور داشته باشند و ما مثلا خبرنگاران مشکلاتی می‌داشته باشند، حد اقل یک خانمی باشد که صدای آنها را بلند کند.»

یوسف ظریفی، خبرنگار، گفت: «در این اوآخر مشکلات در برابر خبرنگاران زن زیاد شده است، در این چنین شرایط باید یک نماینده زنان موجود باشد تا مشکلات آنها در آنجا بیان شود.»

پس ازروی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، فعالیت‌های کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی متوقف شده بود اما در یک ماه اخیر این کمیسیون فعالیت‌هایش را از سر گرفته و تا کنون سه نشست برگزار کرده‌است.

حذف کرسی بانوان در کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی

حیات مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید به دلیل اینکه وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر از میان رفته اند، حضور بانوان در این کمیسیون نیاز نیست.

تصویر بندانگشتی

در ساختار تازه کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی کرسی بانوان از میان برداشته شده‌است.

حیات مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید به دلیل اینکه وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر از میان رفته اند، حضور بانوان در این کمیسیون نیاز نیست.

آقای فراهی در این باره می‌گوید: «شما می‌دانید که این دو اداره، اداره حقوق بشر و وزارت امور زنان در امارت اسلامی وجود ندارد و دلیل‌اش همین است که بانوان حضور ندارند، یعنی ادارات آنها وجود ندارند و به همین خاطر به نمایندگان شان هم نیاز نیست.»

این در حالی‌ست که چندی پیش اعضای کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی از یازده به چهارده تن افزایش یافت و اکنون در کنار نمایندگان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف، نمایندگان استخبارات و وزارت امور داخله نیز در این کمیسیون حضور خواهند داشت.

در همین حال، نهاد‌های پشتیبان خبرنگاران از نبود بانوان در کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی ابراز نگرانی می‌کنند.

عبدالقدیم ویار، مسوول بخش کمیته مصونیت خبرنگاران گفت: «بعد از این که این کمیسیون دوباره در نظام فعلی کار خود را آغاز کرد، متاسفانه کدام خانمی حضور ندارد و نگرانی ما هم از این ناحیه همین است که مشکلات خبرنگاران زن را کی در آنجا مطرح کند؟»

از سویی هم، شماری از خبرنگاران از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان شمولیت زنان در کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی هستند.

مطواع کبیری، خبرنگار در این باره می‌گوید: «در کمیسیونی که تشکیل شده قرار بود که یک تعدادی از خانم‌ها هم حضور داشته باشند و ما مثلا خبرنگاران مشکلاتی می‌داشته باشند، حد اقل یک خانمی باشد که صدای آنها را بلند کند.»

یوسف ظریفی، خبرنگار، گفت: «در این اوآخر مشکلات در برابر خبرنگاران زن زیاد شده است، در این چنین شرایط باید یک نماینده زنان موجود باشد تا مشکلات آنها در آنجا بیان شود.»

پس ازروی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، فعالیت‌های کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی متوقف شده بود اما در یک ماه اخیر این کمیسیون فعالیت‌هایش را از سر گرفته و تا کنون سه نشست برگزار کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره