Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی عفو بین‌الملل از منع حضور زنان در پارک‌ها در کابل

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به منع شدن زنان از رفتن به پارک‌ها در کابل، از امارت اسلامی می‌خواهد که تصمیم‌های تازه‌اش در باره بانوان را لغو کند.

این سازمان از جامعه جهانی نیز خواسته است تا در این زمینه توجه کند.

سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «عفو بین‌الملل از جامعه جهانی می‌خواهد که مشکلات اساسی زنان و حقوق شان را که تحت حاکمیت طالبان است، نادیده نگیرند. عفو بین‌الملل به مستند سازی، گزارش و افشای نقض حقوق زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان، ادامه می‌دهد.»

مهدیه محمدی، مدافع حقوق بشر، می‌گوید: «بدانید اگر چنین مکان‌ها بسته شوند وضعیت روحی روانی و بهداشتی زنان در شرایط کنونی که نه حق کار نه حق تحصیل نه حق مسافرت نه حق هیچ نوع سرگرمی و فعالیت اجتماعی را دارند، بدتر و وخیم‌تر از این خواهد شد.»

جواد احمد، باشنده کابل، در این باره گفت: «مردم با مشکلات زیادی گرفتار اند طالبان باید برای حل چالش‌های اقتصادی مردم اقدام کند و خود را درگیر مسایل خرد و ریزه مثل بسته کردن پاک‌ها و امکان تفریحی نسازد.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر دو روز پیش پارک‌ها را بر روی بانوان در کابل بست. این وزارت می‌گوید که پارک‌ها به علت مراعات نکردن اصول به روی بانوان بسته شده اند.

عاکف مهاجر، سخنگوی امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «خواهران و مسوولان پارک‌ها، حمام‌ها و باشگاه‌ها با ما همکاری نکردند اصول و حجاب را مراعات نکردند، بناء این تصمیم گرفته شد امیدوار استیم که زحمات پانزده ماهه ما را درک کرده باشند و اکنون این را قبول کرده باشند این که بعدا چه می‌شود و چه تصمیم گرفته خواهد شد، این را به بعداً می‌مانیم.»

این در حالی‌ست که شرکت کنندگان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه این نشست بر رعایت حقوق بانوان در کشور تاکید ورزیدند؛ اما امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق بانوان بیشتر از پیش در چارچوب قوانین اسلامی تامین شده است.

نگرانی عفو بین‌الملل از منع حضور زنان در پارک‌ها در کابل

وزارت امر به معروف و نهی از منکر دو روز پیش پارک‌ها را بر روی بانوان در کابل بست. علت این کار را بی حجابی خواند.

تصویر بندانگشتی

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به منع شدن زنان از رفتن به پارک‌ها در کابل، از امارت اسلامی می‌خواهد که تصمیم‌های تازه‌اش در باره بانوان را لغو کند.

این سازمان از جامعه جهانی نیز خواسته است تا در این زمینه توجه کند.

سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «عفو بین‌الملل از جامعه جهانی می‌خواهد که مشکلات اساسی زنان و حقوق شان را که تحت حاکمیت طالبان است، نادیده نگیرند. عفو بین‌الملل به مستند سازی، گزارش و افشای نقض حقوق زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان، ادامه می‌دهد.»

مهدیه محمدی، مدافع حقوق بشر، می‌گوید: «بدانید اگر چنین مکان‌ها بسته شوند وضعیت روحی روانی و بهداشتی زنان در شرایط کنونی که نه حق کار نه حق تحصیل نه حق مسافرت نه حق هیچ نوع سرگرمی و فعالیت اجتماعی را دارند، بدتر و وخیم‌تر از این خواهد شد.»

جواد احمد، باشنده کابل، در این باره گفت: «مردم با مشکلات زیادی گرفتار اند طالبان باید برای حل چالش‌های اقتصادی مردم اقدام کند و خود را درگیر مسایل خرد و ریزه مثل بسته کردن پاک‌ها و امکان تفریحی نسازد.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر دو روز پیش پارک‌ها را بر روی بانوان در کابل بست. این وزارت می‌گوید که پارک‌ها به علت مراعات نکردن اصول به روی بانوان بسته شده اند.

عاکف مهاجر، سخنگوی امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «خواهران و مسوولان پارک‌ها، حمام‌ها و باشگاه‌ها با ما همکاری نکردند اصول و حجاب را مراعات نکردند، بناء این تصمیم گرفته شد امیدوار استیم که زحمات پانزده ماهه ما را درک کرده باشند و اکنون این را قبول کرده باشند این که بعدا چه می‌شود و چه تصمیم گرفته خواهد شد، این را به بعداً می‌مانیم.»

این در حالی‌ست که شرکت کنندگان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه این نشست بر رعایت حقوق بانوان در کشور تاکید ورزیدند؛ اما امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق بانوان بیشتر از پیش در چارچوب قوانین اسلامی تامین شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره