Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ باشندگان مزارشریف از نبود یونیفورم مشخص برای نظامیان ا.ا

شماری از باشندگان شهر مزارشریف از یونیفورم نداشتن نیروهای امارت اسلامی نگرانی کرده می‌گویند که در تفکیک نیروهای امنیتی از افراد غیرمسوول، دچار مشکل استند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به زودی برای نیروهای امنیتی در این ولایت، یونیفورم توزیع کنند. 

میرعباس، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «باید این‌ها لباس مخصوص از خود داشته باشند نیروهای امنیتی از سایر افراد مشخص شود.»

محمد طیب، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «یونیفورم مشخص که از دیگر افراد که استفاده سوء می‌کنند از دزدها مشخص شوند.»  

در همین‌حال، مسوولان امنیتی بلخ می‌گویند که برای نیروهای امنیتی در این ولایت به زودی یونیفورم توزیع خواهد شد.

محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ، گفت: «یک هفته ان‌شاءالله برای تمام نیروهای امنیتی پولیس قومندانی بلخ یونیفورم مشخص توزیع می‌شود.» 
 
این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شود که در ماه‌های پسین رویدادهای جنایی در شهر مزارشریف افزایش یافته است.

نگرانی‌ باشندگان مزارشریف از نبود یونیفورم مشخص برای نظامیان ا.ا

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به زودی برای نیروهای امنیتی در این ولایت، یونیفورم توزیع کنند. 

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان شهر مزارشریف از یونیفورم نداشتن نیروهای امارت اسلامی نگرانی کرده می‌گویند که در تفکیک نیروهای امنیتی از افراد غیرمسوول، دچار مشکل استند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به زودی برای نیروهای امنیتی در این ولایت، یونیفورم توزیع کنند. 

میرعباس، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «باید این‌ها لباس مخصوص از خود داشته باشند نیروهای امنیتی از سایر افراد مشخص شود.»

محمد طیب، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «یونیفورم مشخص که از دیگر افراد که استفاده سوء می‌کنند از دزدها مشخص شوند.»  

در همین‌حال، مسوولان امنیتی بلخ می‌گویند که برای نیروهای امنیتی در این ولایت به زودی یونیفورم توزیع خواهد شد.

محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ، گفت: «یک هفته ان‌شاءالله برای تمام نیروهای امنیتی پولیس قومندانی بلخ یونیفورم مشخص توزیع می‌شود.» 
 
این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شود که در ماه‌های پسین رویدادهای جنایی در شهر مزارشریف افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره