Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار مولوی محمد یعقوب مجاهد با شهروندان افغانستان مقیم امارات

برخی از اعضای امارت اسلامی در سفر به امارات متحده عربی از شهروندان کشور خواسته‌اند که به افغانستان برگردند و در آبادی و پیشرفت کشور سهم بگیرند.

سرپرست وزارت دفاع در دیدار با مهاجران کشور می‌گوید که با مقام‌های بلندپایه امارات متحده عربی در پیوند به بهبود روابط دو کشور و برطرف شدن چالش مهاجران نیز گفت‌وگو خواهد کرد.

مولوی محمد یعقوب مجاهد گفته است: «بارهبران مربوطه ملاقات‌های ما صورت می‌گیرد اگر مشکل ویزه است یا افزایش پروازها یا مشکلات زندانی‌ها حتی اگر مشکلاتی در داخل افغانستان است مثلا مشکلات پاسپورت یا دیگر مشکلات در برابر این موارد براساس توان خود کوشش خواهم کرد و دریغ نخواهم ورزید.»

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که سرپرست وزارت دفاع و شماری از مقام‌های حکومت سرپرست با رهبری و مقام‌های بلندپایه آن کشور دیدار و در باره مسایل گوناگون گفت‌وگو خواهند کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این سفر بخاطر تقویه دادن و تماس با دو کشور و همچنین در باره افغان‌های که بیشتر از ۳۰۰هزار افغان در دبی مصروف کار استند بخاطر رفع مشکلات آنها و همچنین بعضی موضوعات دیگری که در آجندا خواهد بود با بزرگان آن کشور از جمله شیخ آن کشور با وزرای مختلف دید و بازدید خواهد داشت.»

شیخ شهاب الدین دلاور، سرپرست‌وزیر معادن و پترولیم، گفت: «امکان دارد که با هموطن‌های ما و شما هم دیدار صورت بگیرد خو این در باره مذاکرات سیاسی نیست و نه کدام پروسه سیاسی است.»

همزمان با سفر مقام‌های حکومت سرپرست، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور پس از پانزده ماه برای نخستین بار دیروز به بیرون از کشور سفر کرد.

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی، گفت: «علت ماندنش در دبی به این معناست که تا در آنجا ویزه جرمنی را بدست آورد و اگر برخی از افغان‌ها در دبی با ایشان می‌خواهد دیدن کند این مشکل نخواهد بود.»

اسلام الله مسلم، آگاهان مسایل سیاسی، در این باره گفت: «این سفرها سفرهای پلان شده است که هم سیاسیون پیشین و هم سیاسیون کنونی همه به گونه همزمان سفر می‌کنند و یک یا دو روزی که در آنجا ملاقات می‌کنند این ملاقات‌ها و نشست‌ها برای آینده افغانستان خوبست.»

از سویی‌هم، شماری از رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که نماینده ویژه امریکا برای افغانستان پس از هند به امارات می‌رود و با مقام‌های افغان گفت‌وگو خواهد کرد.

رسانه‌های هندی همچنان گفته است که توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان فردا برای دیدار با مقام‌های ارشد هندی به آن کشور سفر می‌کند و سپس به هدف دیدار با مقام‌های افغان به ابوظبی خواهد رفت.

دیدار مولوی محمد یعقوب مجاهد با شهروندان افغانستان مقیم امارات

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که سرپرست وزارت دفاع با رهبری و مقام‌های بلندپایه امارات دیدار و در باره مسایل گوناگون گفت‌وگو خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

برخی از اعضای امارت اسلامی در سفر به امارات متحده عربی از شهروندان کشور خواسته‌اند که به افغانستان برگردند و در آبادی و پیشرفت کشور سهم بگیرند.

سرپرست وزارت دفاع در دیدار با مهاجران کشور می‌گوید که با مقام‌های بلندپایه امارات متحده عربی در پیوند به بهبود روابط دو کشور و برطرف شدن چالش مهاجران نیز گفت‌وگو خواهد کرد.

مولوی محمد یعقوب مجاهد گفته است: «بارهبران مربوطه ملاقات‌های ما صورت می‌گیرد اگر مشکل ویزه است یا افزایش پروازها یا مشکلات زندانی‌ها حتی اگر مشکلاتی در داخل افغانستان است مثلا مشکلات پاسپورت یا دیگر مشکلات در برابر این موارد براساس توان خود کوشش خواهم کرد و دریغ نخواهم ورزید.»

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که سرپرست وزارت دفاع و شماری از مقام‌های حکومت سرپرست با رهبری و مقام‌های بلندپایه آن کشور دیدار و در باره مسایل گوناگون گفت‌وگو خواهند کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این سفر بخاطر تقویه دادن و تماس با دو کشور و همچنین در باره افغان‌های که بیشتر از ۳۰۰هزار افغان در دبی مصروف کار استند بخاطر رفع مشکلات آنها و همچنین بعضی موضوعات دیگری که در آجندا خواهد بود با بزرگان آن کشور از جمله شیخ آن کشور با وزرای مختلف دید و بازدید خواهد داشت.»

شیخ شهاب الدین دلاور، سرپرست‌وزیر معادن و پترولیم، گفت: «امکان دارد که با هموطن‌های ما و شما هم دیدار صورت بگیرد خو این در باره مذاکرات سیاسی نیست و نه کدام پروسه سیاسی است.»

همزمان با سفر مقام‌های حکومت سرپرست، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور پس از پانزده ماه برای نخستین بار دیروز به بیرون از کشور سفر کرد.

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی، گفت: «علت ماندنش در دبی به این معناست که تا در آنجا ویزه جرمنی را بدست آورد و اگر برخی از افغان‌ها در دبی با ایشان می‌خواهد دیدن کند این مشکل نخواهد بود.»

اسلام الله مسلم، آگاهان مسایل سیاسی، در این باره گفت: «این سفرها سفرهای پلان شده است که هم سیاسیون پیشین و هم سیاسیون کنونی همه به گونه همزمان سفر می‌کنند و یک یا دو روزی که در آنجا ملاقات می‌کنند این ملاقات‌ها و نشست‌ها برای آینده افغانستان خوبست.»

از سویی‌هم، شماری از رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که نماینده ویژه امریکا برای افغانستان پس از هند به امارات می‌رود و با مقام‌های افغان گفت‌وگو خواهد کرد.

رسانه‌های هندی همچنان گفته است که توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان فردا برای دیدار با مقام‌های ارشد هندی به آن کشور سفر می‌کند و سپس به هدف دیدار با مقام‌های افغان به ابوظبی خواهد رفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره