Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت دفاع: چالش‌های موجود کشور به‌زودی رفع می‌شوند

مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در دیدار با شماری از نماینده‌های افغان‌های مقیم خارج گفته است که چالش‌های موجود در کشور به‌زودی رفع خواهند شد.

بربنیاد خبرنامه وزارت دفاع، مولوی محمد یعقوب مجاهد هم‌چنان در این دیدار گفته است که افغانستان خانه‌ی مشترک همه‌ی افغان‌ها است و شهروندان بیرون از افغانستان نیز باید با استفاده از فرصت کنونی در پیشرفت کشورسهم بگیرند.

عنایت‌الله خوارزمی سخن‌گوی وزارت دفاع در پیوند به این دیدار گفته است: «سرپرست وزارت دفاع با استقبال از سخنان و پیشنهادهای این هم‌وطنان گفته است که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌هاست و تاکید کرده که آنان باید در رفاه و پیشرفت کشور سهیم شوند.»

در سوی دیگر همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفته است که سرپرست این وزارت در دیدار با برخی شخصیت‌های علمی و فرهنگی ‌مقیم اروپا گفته است که افغان‌های بیرون از افغانستان می‌توانند با اطمینان کامل به کشور شان بازگشت کرده و در بازسازی و پیشرفت کشور سهم بگیرند.

همایون افغا سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با افغان‌های مقیم اروپا درباره تطبیق پروژه‌ها و پیشرفت کشور گفت‌وگو کرده و شهاب الدین دلاور اطمینان داد که همه افغان‌های مقیم خارج می‌توانند با اطمینان کامل به کشور شان بازگشت کنند.»

شماری از افغان‌های مقیم کشورهای اروپایی که به کابل آمده و با برخی از مقام‌های امارت اسلامی به تازگی دیدار کرده‌اند، در رابطه به گفت‌وگوهای شان با مقام‌های حکومت سرپرست این گونه سخن می‌زنند.

حکمت‌الله حکمت رییس اتحادیه افغان‌های مقیم کشورهای اروپایی به طلوع‌نیوز گفت: «محمد یعقوب مجاهد که در امارت اسلامی جای خاص دارد، ما از او خواستیم که برای حفاظت نظام و وحدت ملی و بالاخره برای یک افغانستان صلح‌آمیز حقوق فرزندان و شهروندان توجه کند.»

این چهره‌هایی که به کابل آمده‌اند، پیش از این با معاون سیاسی ریاست‌الوزرا و سرپرست وزارت‌های داخله، معارف، ارشاد حج و اوقاف و امر به معروف و نهی از منکر درباره مسایل گوناگون گفت‌وگو کرده‌اند.

سرپرست وزارت دفاع: چالش‌های موجود کشور به‌زودی رفع می‌شوند

بربنیاد خبرنامه وزارت دفاع، مولوی محمد یعقوب مجاهد هم‌چنان در این دیدار گفته است که افغانستان خانه‌ی مشترک همه‌ی افغان‌ها است.

تصویر بندانگشتی

مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در دیدار با شماری از نماینده‌های افغان‌های مقیم خارج گفته است که چالش‌های موجود در کشور به‌زودی رفع خواهند شد.

بربنیاد خبرنامه وزارت دفاع، مولوی محمد یعقوب مجاهد هم‌چنان در این دیدار گفته است که افغانستان خانه‌ی مشترک همه‌ی افغان‌ها است و شهروندان بیرون از افغانستان نیز باید با استفاده از فرصت کنونی در پیشرفت کشورسهم بگیرند.

عنایت‌الله خوارزمی سخن‌گوی وزارت دفاع در پیوند به این دیدار گفته است: «سرپرست وزارت دفاع با استقبال از سخنان و پیشنهادهای این هم‌وطنان گفته است که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌هاست و تاکید کرده که آنان باید در رفاه و پیشرفت کشور سهیم شوند.»

در سوی دیگر همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفته است که سرپرست این وزارت در دیدار با برخی شخصیت‌های علمی و فرهنگی ‌مقیم اروپا گفته است که افغان‌های بیرون از افغانستان می‌توانند با اطمینان کامل به کشور شان بازگشت کرده و در بازسازی و پیشرفت کشور سهم بگیرند.

همایون افغا سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با افغان‌های مقیم اروپا درباره تطبیق پروژه‌ها و پیشرفت کشور گفت‌وگو کرده و شهاب الدین دلاور اطمینان داد که همه افغان‌های مقیم خارج می‌توانند با اطمینان کامل به کشور شان بازگشت کنند.»

شماری از افغان‌های مقیم کشورهای اروپایی که به کابل آمده و با برخی از مقام‌های امارت اسلامی به تازگی دیدار کرده‌اند، در رابطه به گفت‌وگوهای شان با مقام‌های حکومت سرپرست این گونه سخن می‌زنند.

حکمت‌الله حکمت رییس اتحادیه افغان‌های مقیم کشورهای اروپایی به طلوع‌نیوز گفت: «محمد یعقوب مجاهد که در امارت اسلامی جای خاص دارد، ما از او خواستیم که برای حفاظت نظام و وحدت ملی و بالاخره برای یک افغانستان صلح‌آمیز حقوق فرزندان و شهروندان توجه کند.»

این چهره‌هایی که به کابل آمده‌اند، پیش از این با معاون سیاسی ریاست‌الوزرا و سرپرست وزارت‌های داخله، معارف، ارشاد حج و اوقاف و امر به معروف و نهی از منکر درباره مسایل گوناگون گفت‌وگو کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره