Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه پاکستان خواهان تعامل جامعه جهانی با امارت اسلامی شد

وزارت خارجه پاکستان بار دیگر بر تعامل جامعه جهانی با حکومت سرپرست افغانستان تاکید می‌ورزد.

بلاول بوتو زرداری در یک گفت‌وگوی تازه‌اش با شبکه "پی بی اس" امریکایی، می‌گوید که این تعامل به سود دوطرف است و حکومت سرپرست باید زمینه آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم سازد.

وزیر خارجه پاکستان افزوده است که نه تنها اسلام‌آباد بل جامعه جهانی نیز باید با افغانستان تعامل داشته باشد.

بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان در این باره چنین می‌گوید: «تا آنجا که از تعامل جهان با افغانستان حمایت می‌کنیم، کاملا صحیح است. این چیزی است که من بر آن اصرار داشته‌ام، زیرا معتقد استم که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. آخرین بار در افغانستان نوعی جنگ سرد و جهاد به نمایش گذاشته شد و جهان رفت و افغانستان را ترک کرد و این باعث شد که ما با مشکلات بیشتری روبه‌رو شویم و مجبور شویم دوباره به عقب برگردیم. بنابراین، ما اصرار داریم که نه تنها پاکستان، بلکه جامعه بین‌المللی باید با افغانستان تعامل داشته باشد.»

وزیر خارجه پاکستان از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد که زمینه دسترسی دختران بالاتر از صنف ششم به آموزش را فراهم سازد.

آقای زرداری گفت: «ما این واقعیت را تشویق می‌کنیم که تحصیلات ابتدایی برای دختران در افغانستان مجاز است. تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان مجاز است و ما مشتاقانه منتظر روزی هستیم که آموزش متوسطه نیز مجاز شود.»

از سویی هم، برخی از آگاهان جهانی و سیاسی نیز تعامل امارت اسلامی و جامعه جهانی را به سود دو طرف می‌دانند و تاکید می‌ورزند که حکومت سرپرست باید خواست‌های جامعه جهانی را که در مغایرت با شریعت اسلامی نباشد، بپذیرد.

محمد اجمل زرمتی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «شانزده ماه گذشت که ما در حالت سرپرستی قرار داریم ما تا هنوز نتوانستیم که به سوی به رسمیت شناسی گام برداریم برای این باید هم در داخل و هم در بیرون از کشور تلاش‌ها صورت بگیرید.»

معین گل سمکنی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «مهم این است که ما برای به رسمیت شناختن یک گام برداریم خوب است که در بین خود خواست جامعه بین‌المللی را در نظر بگیریم.»

در همین حال، امارت اسلامی تعامل با جامعه جهانی را یک نیاز می‌داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «برای برقرای تعاملات و روابط رسمی باید گام‌های ملموس برداشته شود تا ما به او مرحله و وضعیتی برسیم که روابط رسمی باشد و هر مساله و مشکل را از راه‌های قانونی و رسمی حل کنیم.»

پیش از این، بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، تعامل جامعه جهانی با امارت اسلامی را مشروط به مبارزه با هراس‌افگنی، رعایت حقوق بشر و حق آموزش بانوان دانسته است.

حکومت سرپرست تا هنوز از سوی هیچ کشور به شمول کشورهای منطقه و پاکستان به رسمیت شناخته نشده است؛ اما برخی کشورها با افغانستان روابط دیپلوماتیک دارند.

وزارت خارجه پاکستان خواهان تعامل جامعه جهانی با امارت اسلامی شد

وزیر خارجه پاکستان از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد که زمینه دسترسی دختران بالاتر از صنف ششم به آموزش را فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه پاکستان بار دیگر بر تعامل جامعه جهانی با حکومت سرپرست افغانستان تاکید می‌ورزد.

بلاول بوتو زرداری در یک گفت‌وگوی تازه‌اش با شبکه "پی بی اس" امریکایی، می‌گوید که این تعامل به سود دوطرف است و حکومت سرپرست باید زمینه آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم سازد.

وزیر خارجه پاکستان افزوده است که نه تنها اسلام‌آباد بل جامعه جهانی نیز باید با افغانستان تعامل داشته باشد.

بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان در این باره چنین می‌گوید: «تا آنجا که از تعامل جهان با افغانستان حمایت می‌کنیم، کاملا صحیح است. این چیزی است که من بر آن اصرار داشته‌ام، زیرا معتقد استم که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. آخرین بار در افغانستان نوعی جنگ سرد و جهاد به نمایش گذاشته شد و جهان رفت و افغانستان را ترک کرد و این باعث شد که ما با مشکلات بیشتری روبه‌رو شویم و مجبور شویم دوباره به عقب برگردیم. بنابراین، ما اصرار داریم که نه تنها پاکستان، بلکه جامعه بین‌المللی باید با افغانستان تعامل داشته باشد.»

وزیر خارجه پاکستان از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد که زمینه دسترسی دختران بالاتر از صنف ششم به آموزش را فراهم سازد.

آقای زرداری گفت: «ما این واقعیت را تشویق می‌کنیم که تحصیلات ابتدایی برای دختران در افغانستان مجاز است. تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان مجاز است و ما مشتاقانه منتظر روزی هستیم که آموزش متوسطه نیز مجاز شود.»

از سویی هم، برخی از آگاهان جهانی و سیاسی نیز تعامل امارت اسلامی و جامعه جهانی را به سود دو طرف می‌دانند و تاکید می‌ورزند که حکومت سرپرست باید خواست‌های جامعه جهانی را که در مغایرت با شریعت اسلامی نباشد، بپذیرد.

محمد اجمل زرمتی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «شانزده ماه گذشت که ما در حالت سرپرستی قرار داریم ما تا هنوز نتوانستیم که به سوی به رسمیت شناسی گام برداریم برای این باید هم در داخل و هم در بیرون از کشور تلاش‌ها صورت بگیرید.»

معین گل سمکنی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «مهم این است که ما برای به رسمیت شناختن یک گام برداریم خوب است که در بین خود خواست جامعه بین‌المللی را در نظر بگیریم.»

در همین حال، امارت اسلامی تعامل با جامعه جهانی را یک نیاز می‌داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «برای برقرای تعاملات و روابط رسمی باید گام‌های ملموس برداشته شود تا ما به او مرحله و وضعیتی برسیم که روابط رسمی باشد و هر مساله و مشکل را از راه‌های قانونی و رسمی حل کنیم.»

پیش از این، بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، تعامل جامعه جهانی با امارت اسلامی را مشروط به مبارزه با هراس‌افگنی، رعایت حقوق بشر و حق آموزش بانوان دانسته است.

حکومت سرپرست تا هنوز از سوی هیچ کشور به شمول کشورهای منطقه و پاکستان به رسمیت شناخته نشده است؛ اما برخی کشورها با افغانستان روابط دیپلوماتیک دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره