Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجلس سنای کانادا خواهان تغییر قانون کمک‌ها به افغانستان شد

کانادا از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مجلس سنای این کشور در نامه‌ی مشترک از حکومت این کشور خواسته است تا قانونی که مانع کمک‌های کانادا در افغانستان می‌شود را تغییر دهد.

هارجیت ساجان، وزیر توسعه بین‌المللی کانادا می‌گوید که انتظار می‌رود محدودیت بر کمک‌های این کشور در افغانستان در بهار سال آینده برداشته شود.

وزیر توسعه بین‌المللی کانادا افزود: «زودترین زمان برای برداشت قانون که روند کمک‌های بشردوستانه کانادا در افغانستان را تحریم کرده است، می‌تواند در بهار سال آینده باشد و یاهم زودتر و دیرتر از آن باشد. وزیران که در این بخش دخیل اند، بسیار تلاش می‌کنند تا این مساله برطرف شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد از تمام نهادهای مددرسان می‌خواهد که کمک‌های شان را در بخش‌های که زمینه کار را فراهم کند، اختصاص دهند.

عبدالرحمن حبیب‌، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «با در نظرداشت وضعیت موجود اقتصادی، بهتر است در تطبیق پروژه‌ها تمرکز به سکتورهای اشتغال‌زایی و تولیدی به منظور کاهش میزان فقر گردد. همچنان در تطبیق برنامه‌های که زمینه کار دایمی را برای مردم‌ ما فراهم می‌نماید، در اولویت کاری‌شان قرار دهند.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «نظر به فقر وافر که فعلن دامن‌گیر مردم ما است خصوصن در زمستان پیش‌رو، کمک‌های جامعه جهانی می‌تواند که جلوگیری کند از بلند رفتن میزان مرگ و میر مردم ناشی از هوای سرد.»

در بیش از یک سال گذشته نزدیک به دو میلیارد دالر کمک‌های نقدی به افغانستان رسیده است؛ اما برخی از باشندگان پایتخت از چگونگی روند توزیع کمک‌ها انتقاد کرده و می‌گویند که تا اکنون از این کمک‌ها بهره‌مند نشده‌اند.

سید جلیل، باشنده کابل، گفت: «مشکلات دارم. در بهارستان می‌نشینم. از روز که کمک‌ها آمده، برای من کسی کمک نداده.»

عبدالله، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «هرچه که نام دادیم، برای ما تا حال کسی چیز نداده. کارگر، کراچی‌وانی هم روز د

۲۰۰ و ۳۰۰ که پیدا می‌کنیم، مشکلات خانه هم است، از کسب و کارام هم زیادتر است.»

پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته است که در حال حاضر ۹۰درصد مردم و خانواده‌ها در افغانستان نیاز به کمک دارند.

کانادا در بیش از یک سال گذشته ۱۷۶ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده‌است.

مجلس سنای کانادا خواهان تغییر قانون کمک‌ها به افغانستان شد

هارجیت ساجان، وزیر توسعه بین‌المللی کانادا می‌گوید که انتظار می‌رود محدودیت بر کمک‌های این کشور در افغانستان در بهار سال آینده برداشته شود.

تصویر بندانگشتی

کانادا از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مجلس سنای این کشور در نامه‌ی مشترک از حکومت این کشور خواسته است تا قانونی که مانع کمک‌های کانادا در افغانستان می‌شود را تغییر دهد.

هارجیت ساجان، وزیر توسعه بین‌المللی کانادا می‌گوید که انتظار می‌رود محدودیت بر کمک‌های این کشور در افغانستان در بهار سال آینده برداشته شود.

وزیر توسعه بین‌المللی کانادا افزود: «زودترین زمان برای برداشت قانون که روند کمک‌های بشردوستانه کانادا در افغانستان را تحریم کرده است، می‌تواند در بهار سال آینده باشد و یاهم زودتر و دیرتر از آن باشد. وزیران که در این بخش دخیل اند، بسیار تلاش می‌کنند تا این مساله برطرف شود.»

در همین حال، وزارت اقتصاد از تمام نهادهای مددرسان می‌خواهد که کمک‌های شان را در بخش‌های که زمینه کار را فراهم کند، اختصاص دهند.

عبدالرحمن حبیب‌، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «با در نظرداشت وضعیت موجود اقتصادی، بهتر است در تطبیق پروژه‌ها تمرکز به سکتورهای اشتغال‌زایی و تولیدی به منظور کاهش میزان فقر گردد. همچنان در تطبیق برنامه‌های که زمینه کار دایمی را برای مردم‌ ما فراهم می‌نماید، در اولویت کاری‌شان قرار دهند.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «نظر به فقر وافر که فعلن دامن‌گیر مردم ما است خصوصن در زمستان پیش‌رو، کمک‌های جامعه جهانی می‌تواند که جلوگیری کند از بلند رفتن میزان مرگ و میر مردم ناشی از هوای سرد.»

در بیش از یک سال گذشته نزدیک به دو میلیارد دالر کمک‌های نقدی به افغانستان رسیده است؛ اما برخی از باشندگان پایتخت از چگونگی روند توزیع کمک‌ها انتقاد کرده و می‌گویند که تا اکنون از این کمک‌ها بهره‌مند نشده‌اند.

سید جلیل، باشنده کابل، گفت: «مشکلات دارم. در بهارستان می‌نشینم. از روز که کمک‌ها آمده، برای من کسی کمک نداده.»

عبدالله، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «هرچه که نام دادیم، برای ما تا حال کسی چیز نداده. کارگر، کراچی‌وانی هم روز د

۲۰۰ و ۳۰۰ که پیدا می‌کنیم، مشکلات خانه هم است، از کسب و کارام هم زیادتر است.»

پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته است که در حال حاضر ۹۰درصد مردم و خانواده‌ها در افغانستان نیاز به کمک دارند.

کانادا در بیش از یک سال گذشته ۱۷۶ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره