Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست امارت اسلامی بر برگشت مهاجران به کشور

در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مهاجران (۱۸ دسمبر) معاون اداری ریاست‌الوزراء می‌گوید که اکنون در افغانستان امنیت سراسری تامین شده است و افغانان باید به کشور برگردند.

عبدالسلام حنفی از کشورهای جهان و سرمایه‌گذاران می‌خواهد که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و مانع عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی نشوند.

معاون اداری ریاست‌الوزراء گفت: «اگر کسانی که احساس یا از تشویش بدامنی از افغانستان بیرون رفته اند، پیغام ما برای آنها این است که برگردند به وطن عزیز شان. افغانستان خانه مشترک همه‌ی ما است.»

در همین حال، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که امارت اسلامی برای از میان برداشتن مشکلات مهاجران متعهد است. سرپرست این وزارت از کشورهای جهان می‌خواهد که حقوق مهاجران افغانستان را رعایت کنند.

خلیل‌الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفت: «به مهاجرانی که از ندادن حق خود در کشورها رنج می‌برند و به مشکلات روبه‌رو استند و مدرک ندارند.آنها باید همکاری کنند و حقوق شان داده شود.»

محمد ارسلا خروتی، معاون وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفت: «وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به عنوان مسوولیت خود تلاش می‌کند تا مهاجران افغان را به گونه داوطلبانه و با عزت به کشور خود بازگرداند.»

همزمان با روز جهانی مهاجران، شماری از مهاجرانی که به کشور برگشته اند، از اوضاع بد اقتصادی و بی‌کاری شکایت می‌کنند.

عبدالرحیم، مهاجر، گفت: «از امارت اسلامی خواهشمندیم که برای ما زمینه کار را مساعد کنند تا در کشور خود کار کنیم.»

توریالی، مهاجر دیگر، گفت: «در افغانستان بیکاری است، کاروبار نیست و فقر است ما مجبور هستیم که به کشورهای خارجی برویم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تا اکنون بیش از یک میلیون مهاجر به افغانستان برگشته اند و بیش از هفت میلیون مهاجر افغانستان در کشورهای همسایه و جهان بسر می‌برند.

خواست امارت اسلامی بر برگشت مهاجران به کشور

عبدالسلام حنفی از کشورهای جهان و سرمایه‌گذاران می‌خواهد که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و مانع عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی نشوند.

تصویر بندانگشتی

در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مهاجران (۱۸ دسمبر) معاون اداری ریاست‌الوزراء می‌گوید که اکنون در افغانستان امنیت سراسری تامین شده است و افغانان باید به کشور برگردند.

عبدالسلام حنفی از کشورهای جهان و سرمایه‌گذاران می‌خواهد که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و مانع عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی نشوند.

معاون اداری ریاست‌الوزراء گفت: «اگر کسانی که احساس یا از تشویش بدامنی از افغانستان بیرون رفته اند، پیغام ما برای آنها این است که برگردند به وطن عزیز شان. افغانستان خانه مشترک همه‌ی ما است.»

در همین حال، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که امارت اسلامی برای از میان برداشتن مشکلات مهاجران متعهد است. سرپرست این وزارت از کشورهای جهان می‌خواهد که حقوق مهاجران افغانستان را رعایت کنند.

خلیل‌الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفت: «به مهاجرانی که از ندادن حق خود در کشورها رنج می‌برند و به مشکلات روبه‌رو استند و مدرک ندارند.آنها باید همکاری کنند و حقوق شان داده شود.»

محمد ارسلا خروتی، معاون وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفت: «وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به عنوان مسوولیت خود تلاش می‌کند تا مهاجران افغان را به گونه داوطلبانه و با عزت به کشور خود بازگرداند.»

همزمان با روز جهانی مهاجران، شماری از مهاجرانی که به کشور برگشته اند، از اوضاع بد اقتصادی و بی‌کاری شکایت می‌کنند.

عبدالرحیم، مهاجر، گفت: «از امارت اسلامی خواهشمندیم که برای ما زمینه کار را مساعد کنند تا در کشور خود کار کنیم.»

توریالی، مهاجر دیگر، گفت: «در افغانستان بیکاری است، کاروبار نیست و فقر است ما مجبور هستیم که به کشورهای خارجی برویم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تا اکنون بیش از یک میلیون مهاجر به افغانستان برگشته اند و بیش از هفت میلیون مهاجر افغانستان در کشورهای همسایه و جهان بسر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره