Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان کابل از روند توزیع کمک‌ها

شماری از باشندگان کابل از نحوه توزیع کمک‌های نهادهای مددرسان انتقاد دارند. پایتخت‌نشینان می‌گویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو استند و کمک‌ها نیز به گونه شفاف توزیع نمی‌شود.

صابر باشنده کابل است و به علت نبود کار با مشکلات اقتصادی رو به‌رو است. او می‌گوید که تا کنون نتوانسته سوخت‌ زمستان‌اش را بخرد و از کمک‌ نهادهای مددرسان نیز بهره‌مند نشده است.

صابر باشنده کابل، گفت: «اگر کمک به راستی می‌شود، چرا به ما نمی‌رسد. وضعیت ما بسیار خراب است در اینجا.»

سیما گل، باشنده کابل گفت: «ما داشته باشیم. خانه‌ی ما کی هفت رنگ می‌باشد. سیل کو بالشت‌های ما را پرده‌های ما را، روی خانه را. در همین گپ‌ها من رنج می‌برم، سرام را هر روز درد می‌گیرد، جیگرخون می‌شم.»

نسیم‌الله، باشنده ناحیه هفدهم کابل گفت: «این مردم مکمل محتاجین استند. همه مردم‌های که قبلاً در سر چوک می‌رفتند، کار می‌کردند. فعلاً هیچ کاروبار وجود ندارد. همه مردم محتاج است.»

همایون حیدری، باشنده ناحیه دهم کابل گفت: «یک‌ونیم سال است که من در ناحیه دهم زندگی می‌کنم. هفت تا طفل دارم. خانه کرایه استم. از کمک‌ها هیچ به من مستفید نشده است.»

اما سخنگوی برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این نهاد بودجه کافی برای رساندن کمک به همه شهروندان افغانستان ندارد و کمک‌های برنامه جهانی خوراک در نخست به بانوان بی‌سرپرست و بیجاشدگان توزیع خواهد شد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک، گفت: «پروگرام برنامه غذایی جهان یا "دبلیو‌اف‌پی" منابع کافی در اختیار ندارند که برای تمام مردم افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانند. ما مجبور می‌شویم که در سطح جوامع نیازمندترین و آسیب‌ترین خانواده‌ها را پیدا بکنیم و آنان را ارزیابی بکنیم و آنان که آسیب‌ترین و نیازمندترین تشخیص می‌شوند، مستحق بدست آوردن کمک‌های "دبلیو‌اف‌پی" می‌شوند.»

پیش از این، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه گفته است که در حال حاضر بیست میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبه‌رو استند و نود و هفت درصد از شهروندان این کشور در فقر بسر می‌برند.

انتقاد باشندگان کابل از روند توزیع کمک‌ها

پایتخت‌نشینان می‌گویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو استند و کمک‌ها نیز به گونه شفاف توزیع نمی‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل از نحوه توزیع کمک‌های نهادهای مددرسان انتقاد دارند. پایتخت‌نشینان می‌گویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو استند و کمک‌ها نیز به گونه شفاف توزیع نمی‌شود.

صابر باشنده کابل است و به علت نبود کار با مشکلات اقتصادی رو به‌رو است. او می‌گوید که تا کنون نتوانسته سوخت‌ زمستان‌اش را بخرد و از کمک‌ نهادهای مددرسان نیز بهره‌مند نشده است.

صابر باشنده کابل، گفت: «اگر کمک به راستی می‌شود، چرا به ما نمی‌رسد. وضعیت ما بسیار خراب است در اینجا.»

سیما گل، باشنده کابل گفت: «ما داشته باشیم. خانه‌ی ما کی هفت رنگ می‌باشد. سیل کو بالشت‌های ما را پرده‌های ما را، روی خانه را. در همین گپ‌ها من رنج می‌برم، سرام را هر روز درد می‌گیرد، جیگرخون می‌شم.»

نسیم‌الله، باشنده ناحیه هفدهم کابل گفت: «این مردم مکمل محتاجین استند. همه مردم‌های که قبلاً در سر چوک می‌رفتند، کار می‌کردند. فعلاً هیچ کاروبار وجود ندارد. همه مردم محتاج است.»

همایون حیدری، باشنده ناحیه دهم کابل گفت: «یک‌ونیم سال است که من در ناحیه دهم زندگی می‌کنم. هفت تا طفل دارم. خانه کرایه استم. از کمک‌ها هیچ به من مستفید نشده است.»

اما سخنگوی برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این نهاد بودجه کافی برای رساندن کمک به همه شهروندان افغانستان ندارد و کمک‌های برنامه جهانی خوراک در نخست به بانوان بی‌سرپرست و بیجاشدگان توزیع خواهد شد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک، گفت: «پروگرام برنامه غذایی جهان یا "دبلیو‌اف‌پی" منابع کافی در اختیار ندارند که برای تمام مردم افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانند. ما مجبور می‌شویم که در سطح جوامع نیازمندترین و آسیب‌ترین خانواده‌ها را پیدا بکنیم و آنان را ارزیابی بکنیم و آنان که آسیب‌ترین و نیازمندترین تشخیص می‌شوند، مستحق بدست آوردن کمک‌های "دبلیو‌اف‌پی" می‌شوند.»

پیش از این، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه گفته است که در حال حاضر بیست میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبه‌رو استند و نود و هفت درصد از شهروندان این کشور در فقر بسر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره