Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع در پاسخ به سخنان وزیر داخله پاکستان: افغانستان صاحب دارد

وزارت دفاع در واکنش به سخنان اخیر وزیر داخله پاکستان می‌گوید که افغانستان بی صاحب نیست و امارت اسلامی مانند همیشه برای دفاع از تمامیت ارضی آماده است.

این وزارت در خبرنامه‌ی، موجودیت پایگاه‌های تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان رد می‌کند و می‌گوید که این ادعاها بر روابط دو کشور اثر بد خواهد گذاشت.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است: «همچو ادعاها از طرف مقامات پاکستانی با آنکه مدارک و شواهد وجود دارد که مراکز "تی تی پی" در داخل پاکستان است، روابط حسنه بین دو کشور همسایه و برادر را خدشه‌دار می‌سازد. درخواست ما این است که هر گونه نگرانی و مشکلات باید از راه تفاهم حل شود افغانستان بی صاحب نیست ما مثل همیشه برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده دفاع هستیم و در دفاع از کشور عزیز خود از هر کس خوب‌تر تجربه داریم.»

سید اکبر آغا، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «حرف منطقی این است که هر دو طرف از طریق تفاهم و گفت‌وگو مشکل را حل کنند.»

پیش از این، وزیر داخله پاکستان گفته است که اگر کابل در برچیدن پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کاری نکند، اسلام‌آباد ممکن بر  پناهگاه‌های آنان حمله کند.

شماری از آگاهان سیاسی، اظهارات اخیر کابل و اسلام‌آباد را نگران کننده می‌خوانند. به باور آنان، رهبران دو کشور باید مشکلات شان را  از راه دیپلوماتیک از میان بردارند.

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «پاکستان می‌خواهد به شکلی از اشکال افغانستان را منزوی کند و گروه‌های تروریستی را در خاک افغانستان روان می‌کند و می‌خواهد به دنیا نشان دهد که در جنایت بشری دست ندارد و می‌خواهد به جهان نشان که افغانستان لانه تروریستان است.»

سید ضیا حسینی، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «طبعاً یک سلسله چالش‌ها و موانع را در قسمت عادی سازی روابط افغانستان و پاکستان نقش دارد.»

از سوی دیگر، بربنیاد گزارش روزنامه "دان" پاکستان، ایالات متحده امریکا در بودجه سال ۲۰۲۳ اش پانزده میلیون دالر برای بهبود امنیت در مرز پاکستان با افغانستان در نظر گرفته است.

وزارت دفاع در پاسخ به سخنان وزیر داخله پاکستان: افغانستان صاحب دارد

وزیر داخله پاکستان گفته است که اگر کابل در برچیدن پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کاری نکند، اسلام‌آباد ممکن بر  پناهگاه‌های آنان حمله کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع در واکنش به سخنان اخیر وزیر داخله پاکستان می‌گوید که افغانستان بی صاحب نیست و امارت اسلامی مانند همیشه برای دفاع از تمامیت ارضی آماده است.

این وزارت در خبرنامه‌ی، موجودیت پایگاه‌های تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان رد می‌کند و می‌گوید که این ادعاها بر روابط دو کشور اثر بد خواهد گذاشت.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است: «همچو ادعاها از طرف مقامات پاکستانی با آنکه مدارک و شواهد وجود دارد که مراکز "تی تی پی" در داخل پاکستان است، روابط حسنه بین دو کشور همسایه و برادر را خدشه‌دار می‌سازد. درخواست ما این است که هر گونه نگرانی و مشکلات باید از راه تفاهم حل شود افغانستان بی صاحب نیست ما مثل همیشه برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده دفاع هستیم و در دفاع از کشور عزیز خود از هر کس خوب‌تر تجربه داریم.»

سید اکبر آغا، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «حرف منطقی این است که هر دو طرف از طریق تفاهم و گفت‌وگو مشکل را حل کنند.»

پیش از این، وزیر داخله پاکستان گفته است که اگر کابل در برچیدن پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کاری نکند، اسلام‌آباد ممکن بر  پناهگاه‌های آنان حمله کند.

شماری از آگاهان سیاسی، اظهارات اخیر کابل و اسلام‌آباد را نگران کننده می‌خوانند. به باور آنان، رهبران دو کشور باید مشکلات شان را  از راه دیپلوماتیک از میان بردارند.

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «پاکستان می‌خواهد به شکلی از اشکال افغانستان را منزوی کند و گروه‌های تروریستی را در خاک افغانستان روان می‌کند و می‌خواهد به دنیا نشان دهد که در جنایت بشری دست ندارد و می‌خواهد به جهان نشان که افغانستان لانه تروریستان است.»

سید ضیا حسینی، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «طبعاً یک سلسله چالش‌ها و موانع را در قسمت عادی سازی روابط افغانستان و پاکستان نقش دارد.»

از سوی دیگر، بربنیاد گزارش روزنامه "دان" پاکستان، ایالات متحده امریکا در بودجه سال ۲۰۲۳ اش پانزده میلیون دالر برای بهبود امنیت در مرز پاکستان با افغانستان در نظر گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره