Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه انتقادها از ممنوعیت کار زنان و دختران در افغانستان

یان اگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی، می‌گوید که این شورا بی‌حضور بانوان نمی‌تواند در افغانستان امدادرسانی کند.

آقای اگلند می‌افزاید که برای بیرون رفت از این مشکل به افغانستان آمده است و با مقام‌های حکومت سرپرست گفت‌وگو خواهد کرد.

او گفته است: «من اینجا در افغانستان هستم تا با رهبران طالبان ملاقات کنم و راه‌حلی دریابم تا کارگران زن ما اجازه فعالیت پیدا کنند بخاطری که منع فعالیت زنان، تمام فعالیت‌های بشردوستانه ما را در افغانستان فلج می‌کند.»

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی پس از ورودش به افغانستان با سرپرست وزارت اقتصاد و سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان دیدار کرده است.

در همین حال، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان در دیدار با دبیرکل شورای پناهندگان ناروی، گفته است که امارت اسلامی تلاش دارد تا در چارچوب شریعت زمینه کار زنان را فراهم کند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، می‌گوید: «آقای حقانی از آنان خواست تا کمک‌های بشری را سیاسی نکنند و تحت شرایط نباشد بلکه کمک‌های که تحت نام بشردوستانه میاید باید ادامه یابد و افغان‌های عادی نباید از آن متاثر شود.»

بی بی جان، نادار، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر با ما کمک شود ما بخاری نداریم، به چوب، آرد، چای و شکر نیاز داریم مردم فقیر استیم در اینجا افتاده‌ایم.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که شهروندان کشور در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگر به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند و راه‌کار مناسب باید برای فعالیت نهادهای امدادرسان در نظر گرفته شود.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «می‌بینیم که ۹۱ درصد پول متوسط یک خانواده افغان مصرف غذای‌شان می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها را مجبور می‌کند که متاسفانه به جیره بندی و سایر راهبردهای مقابله‌یی متوصل شوند.»

پیش از این، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش بشر دوستانه گفته است که ۹۷ درصد از شهروندان افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و دو سوم جمعیت این کشور برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

ادامه انتقادها از ممنوعیت کار زنان و دختران در افغانستان

سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان در دیدار با یان اگلند، گفته است که امارت اسلامی تلاش دارد تا در چارچوب شریعت زمینه کار زنان را فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

یان اگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی، می‌گوید که این شورا بی‌حضور بانوان نمی‌تواند در افغانستان امدادرسانی کند.

آقای اگلند می‌افزاید که برای بیرون رفت از این مشکل به افغانستان آمده است و با مقام‌های حکومت سرپرست گفت‌وگو خواهد کرد.

او گفته است: «من اینجا در افغانستان هستم تا با رهبران طالبان ملاقات کنم و راه‌حلی دریابم تا کارگران زن ما اجازه فعالیت پیدا کنند بخاطری که منع فعالیت زنان، تمام فعالیت‌های بشردوستانه ما را در افغانستان فلج می‌کند.»

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی پس از ورودش به افغانستان با سرپرست وزارت اقتصاد و سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان دیدار کرده است.

در همین حال، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان در دیدار با دبیرکل شورای پناهندگان ناروی، گفته است که امارت اسلامی تلاش دارد تا در چارچوب شریعت زمینه کار زنان را فراهم کند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، می‌گوید: «آقای حقانی از آنان خواست تا کمک‌های بشری را سیاسی نکنند و تحت شرایط نباشد بلکه کمک‌های که تحت نام بشردوستانه میاید باید ادامه یابد و افغان‌های عادی نباید از آن متاثر شود.»

بی بی جان، نادار، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر با ما کمک شود ما بخاری نداریم، به چوب، آرد، چای و شکر نیاز داریم مردم فقیر استیم در اینجا افتاده‌ایم.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که شهروندان کشور در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگر به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند و راه‌کار مناسب باید برای فعالیت نهادهای امدادرسان در نظر گرفته شود.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «می‌بینیم که ۹۱ درصد پول متوسط یک خانواده افغان مصرف غذای‌شان می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها را مجبور می‌کند که متاسفانه به جیره بندی و سایر راهبردهای مقابله‌یی متوصل شوند.»

پیش از این، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش بشر دوستانه گفته است که ۹۷ درصد از شهروندان افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و دو سوم جمعیت این کشور برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره