Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه کار کابینه‌ی سرپرست امارت اسلامی

با آنکه نزدیک یک‌ونیم سال از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما کابینه هنوزهم از سوی سرپرست‌وزیران اداره می‌شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که اکنون کارها در نهادهای دولتی به گونه عادی جریان دارند و تلاش‌ها برای ایجاد کابینه رسمی نیز ادامه دارند.

آقای کریمی گفت: «هر زمانی که کدام سکتگی در جایی ببنیم در پر کردن آن تلاش‌ها انجام می‌شود.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی، یکی از علت‌های به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را معرفی نشدن کابینه رسمی می‌دانند.

محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «مهم‌ترین اصل این است که ما هنوز نتوانستیم که از نقطه نظر سیاسی امو موضوعات سیاسی باب گفت‌وگوهای وسیع‌تر را با جامعه جهانی داشته باشیم که آنها حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسد و مشکل بعدی بر می‌خورد به همان عدم انسجام سیاسی مدیریت جغرافیایی به نام افغانستان.»

پرویز ستانکزی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «هرچه زودتر امارت اسلامی در این قضیه اقدام بکند شاید قضیه به رسمیت شناختن آنها برای شان مهم باشد و تیزتر به رسمیت شناخته شود.»

درحال حاضر بیست‌‌وپنج وزارت‌خانه در کشور از سوی سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند. با این همه، شماری از آگاهان معرفی کابینه رسمی را در حکومت‌داری خوب اثرگذار می‌دانند.

عبدالقادر قانع، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «هرچه عاجل کابینه رسمی و کابینه همیشگی که در آنجا همه افغان‌ها سهم داشته باشند، از طرف امارت اسلامی اعلام شود.»

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته بود که معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز دارد. آقای مجاهد، تشکیل نشدن شورا و نبود قانون اساسی را از مهم‌ترین علت‌های معرفی نشدن کابینه رسمی گفته بود.

ادامه کار کابینه‌ی سرپرست امارت اسلامی

برخی از آگاهان مسایل سیاسی، یکی از علت‌های به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را معرفی نشدن کابینه رسمی می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

با آنکه نزدیک یک‌ونیم سال از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما کابینه هنوزهم از سوی سرپرست‌وزیران اداره می‌شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که اکنون کارها در نهادهای دولتی به گونه عادی جریان دارند و تلاش‌ها برای ایجاد کابینه رسمی نیز ادامه دارند.

آقای کریمی گفت: «هر زمانی که کدام سکتگی در جایی ببنیم در پر کردن آن تلاش‌ها انجام می‌شود.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی، یکی از علت‌های به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را معرفی نشدن کابینه رسمی می‌دانند.

محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «مهم‌ترین اصل این است که ما هنوز نتوانستیم که از نقطه نظر سیاسی امو موضوعات سیاسی باب گفت‌وگوهای وسیع‌تر را با جامعه جهانی داشته باشیم که آنها حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسد و مشکل بعدی بر می‌خورد به همان عدم انسجام سیاسی مدیریت جغرافیایی به نام افغانستان.»

پرویز ستانکزی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «هرچه زودتر امارت اسلامی در این قضیه اقدام بکند شاید قضیه به رسمیت شناختن آنها برای شان مهم باشد و تیزتر به رسمیت شناخته شود.»

درحال حاضر بیست‌‌وپنج وزارت‌خانه در کشور از سوی سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند. با این همه، شماری از آگاهان معرفی کابینه رسمی را در حکومت‌داری خوب اثرگذار می‌دانند.

عبدالقادر قانع، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «هرچه عاجل کابینه رسمی و کابینه همیشگی که در آنجا همه افغان‌ها سهم داشته باشند، از طرف امارت اسلامی اعلام شود.»

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته بود که معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز دارد. آقای مجاهد، تشکیل نشدن شورا و نبود قانون اساسی را از مهم‌ترین علت‌های معرفی نشدن کابینه رسمی گفته بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره