Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلفات سرمای شدید در کشور به ۷۰ تن رسید

شمار افرادی که در هشت روز گذشته در نتیجه‌ی سرمای شدید در برخی از ولایت‌های کشور جان باخته‌اند، به هفتاد تن رسیده است.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که نزدیک به ۷۰هزار دام نیز از بهر سردی شدید هوا در کشور تلف شده‌اند.

مولوی عبدالله محمدی، رییس مرکز عملیات حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «بر اساس ارقام ابتدایی، به علت برف‌باری و سردی هوا در بادغیس، غزنی، نیمروز، غور، پکتیکا، هرات، کندهار و فاریاب هفتاد تن جان باخته و یک تن نیز زخم برداشته است و در بادغیس، سرپل، جوزجان و فاریاب هفتاد هزار رأس مواشی تلف شده‌اند.»

برخی از شهروندان کشور سردی هوا را در زمستان کنونی کم‌پیشینه می‌دانند و از امارت اسلامی و نهادهای امدادرسان خواهان رسانیدن کمک به نیازمندان، استند.

شهروندان به این باور اند که در کنار سردی هوا، بی‌کاری و ناداری یکی دیگر از علت‌های عمده بلند رفتن میزان تلفات در فصل سرما  است.

محمد امین خلیلی، باشنده بامیان، می‌گوید: «در این زمستانی که فعلاً ما قرار داریم بسیار هوا سرد است و وضعیت اقتصادی مردم هم خیلی ضعیف است بناً از جامعه جهانی، اداره محلی و موسسات همکار تقاضامندیم که در این قسمت همرای مردم همکاری جدی نمایند.»

بی بی گل، باشنده شهر شبرغان، در این باره می‌گوید: «در این یخ‌بندی کار نیست. گرسنه‌گی، فقر، بیچاره‌گی، پنج تا شش تا اولاد، مردها هم بی‌کار و در خانه استند.»

روح الله آرمان، باشنده فاریاب، چنین می‌گوید: «کمک‌های که مردم ولایت فاریاب به او ضرورت دارند، اشداً ضرورت دارند و امیدوار به او بوده اند، در حال حاضر خواهشمند استیم که از سر گرفته شود.»

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گویند که کمک‌های خوراکی و غیرخوراکی برای ۵هزار خانواده آسیب دیده از اثر سردی هوا در ماه روان خورشیدی توزیع شده است.

تلفات سرمای شدید در کشور به ۷۰ تن رسید

شهروندان سردی هوا را در زمستان کنونی کم‌پیشینه می‌دانند و از امارت اسلامی و نهادهای امدادرسان خواهان رسانیدن کمک به نیازمندان، استند.

تصویر بندانگشتی

شمار افرادی که در هشت روز گذشته در نتیجه‌ی سرمای شدید در برخی از ولایت‌های کشور جان باخته‌اند، به هفتاد تن رسیده است.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که نزدیک به ۷۰هزار دام نیز از بهر سردی شدید هوا در کشور تلف شده‌اند.

مولوی عبدالله محمدی، رییس مرکز عملیات حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «بر اساس ارقام ابتدایی، به علت برف‌باری و سردی هوا در بادغیس، غزنی، نیمروز، غور، پکتیکا، هرات، کندهار و فاریاب هفتاد تن جان باخته و یک تن نیز زخم برداشته است و در بادغیس، سرپل، جوزجان و فاریاب هفتاد هزار رأس مواشی تلف شده‌اند.»

برخی از شهروندان کشور سردی هوا را در زمستان کنونی کم‌پیشینه می‌دانند و از امارت اسلامی و نهادهای امدادرسان خواهان رسانیدن کمک به نیازمندان، استند.

شهروندان به این باور اند که در کنار سردی هوا، بی‌کاری و ناداری یکی دیگر از علت‌های عمده بلند رفتن میزان تلفات در فصل سرما  است.

محمد امین خلیلی، باشنده بامیان، می‌گوید: «در این زمستانی که فعلاً ما قرار داریم بسیار هوا سرد است و وضعیت اقتصادی مردم هم خیلی ضعیف است بناً از جامعه جهانی، اداره محلی و موسسات همکار تقاضامندیم که در این قسمت همرای مردم همکاری جدی نمایند.»

بی بی گل، باشنده شهر شبرغان، در این باره می‌گوید: «در این یخ‌بندی کار نیست. گرسنه‌گی، فقر، بیچاره‌گی، پنج تا شش تا اولاد، مردها هم بی‌کار و در خانه استند.»

روح الله آرمان، باشنده فاریاب، چنین می‌گوید: «کمک‌های که مردم ولایت فاریاب به او ضرورت دارند، اشداً ضرورت دارند و امیدوار به او بوده اند، در حال حاضر خواهشمند استیم که از سر گرفته شود.»

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گویند که کمک‌های خوراکی و غیرخوراکی برای ۵هزار خانواده آسیب دیده از اثر سردی هوا در ماه روان خورشیدی توزیع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره