Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرما و غم بی‌برقی؛ باشندگان پایتخت خواهان تامین برق استند

بسیاری از باشندگان پایتخت از پرچاوی‌های دوام‌دار برق به شدت انتقاد کرده و می‌گویند که زندگی مردم در فصل سرما با مشکلات جدی همراه شده است.

آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در زمینه تأمین برق دوام‌دار به مردم تلاش کند.

کاظم علی، باشنده کابل، در این باره گفت: «روزانه حدود بیست دقیقه هم برق نداریم حتی مبایل‌های مان چارج نمی‌شود چه برسد که از آن استفاده دیگر کنیم.»

احمد شاه، باشنده کابل، می‌گوید: «همه‌گی طفل دارد همه اولاددار است هوا سرد است برف هم می‌بارد و نبود برق بسیار مشکل را برای مردم خلق کرده است.»

بااین حال، رییس کابل برشنا می‌گوید که امارت اسلامی بیش از نیمی بدهی‌های حکومت پیشین را به ازبیکستان پرداخته است و بر بنیاد قرار داد تازه، حکومت ازبیکستان باید برای افغانستان برق صادر کند.

حکمت‌الله آخندزاده، رییس کابل برشنا، گفت: «همان مشکلی که از دوره جمهوریت با ازبیکستان وجود داشت یعنی قرض‌های باقی مانده آن دوره، مقدار زیادی آن‌را پرداخت کرده‌ایم.»

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی در باره قطع برق ازبیکستان دیدگاه‌های گونا‌گون دارند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «در همین شب و روز ازبیکستان هم برای مردم خود هم برق رسانده نمی‌تواند. در عین حال استفاده احتمالی بیش‌تر از آب دریای آمو در پروژه قوش‌تیپه، ازبیکستان را یک کمی پریشان ساخته در این باره باید با جانب ازبیکستان دوباره مذاکره شود.»

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، می‌گوید: «قطع برق از طرف ازبیکستان قضیه‌ی تخنیکی نیست چون مشکلات لین‌ها در زمستان رفع شده است. احتمال زیاد وجود دارد که موضوع سیاسی باشد و شرکت برشنا باید این موضوع را از ساحه دیپلوماسی حل کند. تنها خود برشنا مستقیم حل کرده نمی‌تواند.»

آقای آخندزاده افزود: «در این مورد صحبت کردن اکنون پیش از وقت است که این موضوع سیاسی است و یا نیست. در کل پابندی بر عملی ساختن قرارداد است که آن‌ها باید بر قرارداد پابند باشند همان قراردادی که تمدید شد و امضا شد باید عملی شود.»

بربنیاد آمار‌های رسمی، افغانستان نزدیک به دو هزار میگاوات برق نیاز دارد که تنها ۴۰۰ میگاوات آن از منابع داخلی تأمین می‌شود و نزدیک به ۸۰۰ میگاوات برق از کشور‌های تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌شود که اکنون واردات برق از برخی این کشور‌ها به مشکل روبه‌رو شده است.

سرما و غم بی‌برقی؛ باشندگان پایتخت خواهان تامین برق استند

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی در باره قطع برق ازبیکستان دیدگاه‌های گونا‌گون دارند.

تصویر بندانگشتی

بسیاری از باشندگان پایتخت از پرچاوی‌های دوام‌دار برق به شدت انتقاد کرده و می‌گویند که زندگی مردم در فصل سرما با مشکلات جدی همراه شده است.

آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در زمینه تأمین برق دوام‌دار به مردم تلاش کند.

کاظم علی، باشنده کابل، در این باره گفت: «روزانه حدود بیست دقیقه هم برق نداریم حتی مبایل‌های مان چارج نمی‌شود چه برسد که از آن استفاده دیگر کنیم.»

احمد شاه، باشنده کابل، می‌گوید: «همه‌گی طفل دارد همه اولاددار است هوا سرد است برف هم می‌بارد و نبود برق بسیار مشکل را برای مردم خلق کرده است.»

بااین حال، رییس کابل برشنا می‌گوید که امارت اسلامی بیش از نیمی بدهی‌های حکومت پیشین را به ازبیکستان پرداخته است و بر بنیاد قرار داد تازه، حکومت ازبیکستان باید برای افغانستان برق صادر کند.

حکمت‌الله آخندزاده، رییس کابل برشنا، گفت: «همان مشکلی که از دوره جمهوریت با ازبیکستان وجود داشت یعنی قرض‌های باقی مانده آن دوره، مقدار زیادی آن‌را پرداخت کرده‌ایم.»

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی در باره قطع برق ازبیکستان دیدگاه‌های گونا‌گون دارند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «در همین شب و روز ازبیکستان هم برای مردم خود هم برق رسانده نمی‌تواند. در عین حال استفاده احتمالی بیش‌تر از آب دریای آمو در پروژه قوش‌تیپه، ازبیکستان را یک کمی پریشان ساخته در این باره باید با جانب ازبیکستان دوباره مذاکره شود.»

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، می‌گوید: «قطع برق از طرف ازبیکستان قضیه‌ی تخنیکی نیست چون مشکلات لین‌ها در زمستان رفع شده است. احتمال زیاد وجود دارد که موضوع سیاسی باشد و شرکت برشنا باید این موضوع را از ساحه دیپلوماسی حل کند. تنها خود برشنا مستقیم حل کرده نمی‌تواند.»

آقای آخندزاده افزود: «در این مورد صحبت کردن اکنون پیش از وقت است که این موضوع سیاسی است و یا نیست. در کل پابندی بر عملی ساختن قرارداد است که آن‌ها باید بر قرارداد پابند باشند همان قراردادی که تمدید شد و امضا شد باید عملی شود.»

بربنیاد آمار‌های رسمی، افغانستان نزدیک به دو هزار میگاوات برق نیاز دارد که تنها ۴۰۰ میگاوات آن از منابع داخلی تأمین می‌شود و نزدیک به ۸۰۰ میگاوات برق از کشور‌های تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌شود که اکنون واردات برق از برخی این کشور‌ها به مشکل روبه‌رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره