Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالحمید خواهان برقراری روابط جامعه جهانی با حکومت ا.ا شد

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان ایران، خواهان برقراری روابط دیپلوماتیک جامعه جهانی با حکومت سرپرست افغانستان شده است.

این عالم دین می‌گوید که روابط دیپلوماتیک باید به خاطر بهبود زندگی مردم افغانستان تامین شود و حکومت سرپرست افغانستان نیز مشکل حقوق بشری به ویژه حق کار و آموزش بانوان را از میان بردارد.

او به این باور است که برقراری روابط دیپلوماتیک در حال حاضر با افغانستان، منصفانه است.

مولوی عبدالحمید گفته است: «اگر این روابط دیپلوماتیک برقرار شود بهتر می‌شود مذاکره کرد علمای جهان اسلام می‌توانند تاثیرگذار باشند در افغانستان.»

مولوی عبدالحمید از حکومت سرپرست افغانستان خواست که بی‌درنگ به موضوع کار و آموزش بانوان در افغانستان، توجه جدی کند.

امام جمعه اهل سنت در زاهدان ایران افزوده است: «مسایل حقوق بشر و هم مساله حقوق زنان و تحصیل زنان و تحصیل دختران و به کارگیری زنان و شغل شان، ما امیدواریم که این‌ها قابل حل باشد.»

این سخنان امام جمعه اهل سنت در زاهدان با استقبال امارت اسلامی روبه‌رو شد. ذبیح الله مجاهد می‌گوید که تلاش‌های نهایی برای از میان برداشتن مشکلات موجود ادامه دارند.‌

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «ما هم تلاش می‌ورزیم که شکایت‌ها و تشویش‌های که در این راستا وجود دارد در رفع آن نهایتا کوشش بکنیم که تا حد ممکن آن را برطرف بسازیم.»

در همین حال، زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان خواهان تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان شده‌اند.

آقای خلیل‌زاد از رهبری امارت اسلامی خواسته است که به سخنان مولوی عبدالحمید در باره حقوق زنان و دختران توجه کند.

شماری از آگاهان، برقراری روابط دیپلوماتیک حکومت سرپرست را با جامعه جهانی به سود دوطرف می‌دانند.

فضل الهادی وزین، عضواتحاد جهانی علمای اسلام، گفت: «حکومت امارت اسلامی برای این که در تقابل با مردم افغانستان قرار نگیرد و از ضرر مردم افغانستان جلوگیری بکند و همچنان در تقابل با جامعه جهانی قرار نگیرد، باید هرچه زودتر دروازه‌های پوهنتون‌ها و مکتب‌ها را دوباره بازگشایی کنند.»

سودابه نژند، فعال عرصه حقوق بانوان، می‌گوید: «ما فکر می‌کردیم که بسته شدن مکاتب شاید در طول چند ماه و شاید چند هفته حل شود اما بیش از یک‌ونیم سال شده که قوانین روزبه‌روز بیشتر شده می‌رود.»

فرمان‌های امارت اسلامی در باره تعلیق کار و تحصیل بانوان با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده‌اند و به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره اوضاع کنونی زنان و دختران در افغانستان نشستی را پشت درهای بسته برگزار کرد.

مولوی عبدالحمید خواهان برقراری روابط جامعه جهانی با حکومت ا.ا شد

این سخنان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان ایران، با استقبال امارت اسلامی روبه‌رو شده است.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان ایران، خواهان برقراری روابط دیپلوماتیک جامعه جهانی با حکومت سرپرست افغانستان شده است.

این عالم دین می‌گوید که روابط دیپلوماتیک باید به خاطر بهبود زندگی مردم افغانستان تامین شود و حکومت سرپرست افغانستان نیز مشکل حقوق بشری به ویژه حق کار و آموزش بانوان را از میان بردارد.

او به این باور است که برقراری روابط دیپلوماتیک در حال حاضر با افغانستان، منصفانه است.

مولوی عبدالحمید گفته است: «اگر این روابط دیپلوماتیک برقرار شود بهتر می‌شود مذاکره کرد علمای جهان اسلام می‌توانند تاثیرگذار باشند در افغانستان.»

مولوی عبدالحمید از حکومت سرپرست افغانستان خواست که بی‌درنگ به موضوع کار و آموزش بانوان در افغانستان، توجه جدی کند.

امام جمعه اهل سنت در زاهدان ایران افزوده است: «مسایل حقوق بشر و هم مساله حقوق زنان و تحصیل زنان و تحصیل دختران و به کارگیری زنان و شغل شان، ما امیدواریم که این‌ها قابل حل باشد.»

این سخنان امام جمعه اهل سنت در زاهدان با استقبال امارت اسلامی روبه‌رو شد. ذبیح الله مجاهد می‌گوید که تلاش‌های نهایی برای از میان برداشتن مشکلات موجود ادامه دارند.‌

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «ما هم تلاش می‌ورزیم که شکایت‌ها و تشویش‌های که در این راستا وجود دارد در رفع آن نهایتا کوشش بکنیم که تا حد ممکن آن را برطرف بسازیم.»

در همین حال، زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان خواهان تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان شده‌اند.

آقای خلیل‌زاد از رهبری امارت اسلامی خواسته است که به سخنان مولوی عبدالحمید در باره حقوق زنان و دختران توجه کند.

شماری از آگاهان، برقراری روابط دیپلوماتیک حکومت سرپرست را با جامعه جهانی به سود دوطرف می‌دانند.

فضل الهادی وزین، عضواتحاد جهانی علمای اسلام، گفت: «حکومت امارت اسلامی برای این که در تقابل با مردم افغانستان قرار نگیرد و از ضرر مردم افغانستان جلوگیری بکند و همچنان در تقابل با جامعه جهانی قرار نگیرد، باید هرچه زودتر دروازه‌های پوهنتون‌ها و مکتب‌ها را دوباره بازگشایی کنند.»

سودابه نژند، فعال عرصه حقوق بانوان، می‌گوید: «ما فکر می‌کردیم که بسته شدن مکاتب شاید در طول چند ماه و شاید چند هفته حل شود اما بیش از یک‌ونیم سال شده که قوانین روزبه‌روز بیشتر شده می‌رود.»

فرمان‌های امارت اسلامی در باره تعلیق کار و تحصیل بانوان با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده‌اند و به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره اوضاع کنونی زنان و دختران در افغانستان نشستی را پشت درهای بسته برگزار کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره