Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مارتین گریفیتس خواهان بازنگری تصمیم کار و آموزش بانوان در افغانستان شد

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، می‌گوید که اگر حکومت سرپرست افغانستان در تصمیم‌اش درباره کار و آموزش بانوان تجدیدنظر نکند، فاجعه به بار خواهد آمد.

آقای گریفیتس که با رییس نهاد جهانی پاملرنه و چند مقام دیگر از صندوق نجات کودکان سازمان ملل در یک نشست خبر حضور داشت، ممنوعیت کار بانوان را ضربه مرگ‌بار به برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، عنوان کرد.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست گفته است: «این یک ضربه مرگ‌بار بالقوه به بسیاری از برنامه‌های مهم بشردوستانه در افغانستان است و اگر طالبان در فرمان خود استثنا قایل نشوند، فاجعه‌بار خواهد بود.»

از سویی‌هم، سوفیا سپریچمن سینیرو، رییس نهاد جهانی پاملرنه بر لغو محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر بانوان تاکید ورزیده است.

رییس نهاد پاملرنه گفت: «بستن دست‌های سازمان‌های غیردولتی با ممنوعیت کار و حضور بانوان ‌در فعالیت‌های بشردوستانه برای پشتیبانی و نجات زنان دیگر، به بهای زندگی انسان‌ها تمام می‌شود و ما بر لغو این دستور مقام‌های کنونی پافشاری می‌کنیم.»

معاون اجرایی و مدیر برنامه‌های صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونیسف می‌گوید که بیش از یک میلیون دختر که باید در مکتب‌های متوسط آموزش می‌دیدند اکنون سه سال می‌شود که از آموزش محروم شده‌اند.

عمر عبدی، معاون اجرایی و مدیر برنامه‌های صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل گفته است: «آمارها نگران کننده هستند بیش از یک میلیون دختر که باید در مکتب‌های متوسط آموزش می‌دیدند ‌در حال حاضر سه سال می‌شود که از آموزش محروم شده‌اند. نخست به علت ویروس کرونا و سپس از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی به اینسو به علت ممنوعیت حضور در مکتب‌ها.»

سازمان ملل متحد گزارش داده است که بیست‌وهشت میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند و ممنوعیت کار بانوان، عملیات کمک‌های مددرسان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

مارتین گریفیتس خواهان بازنگری تصمیم کار و آموزش بانوان در افغانستان شد

از سویی‌هم، رییس نهاد جهانی پاملرنه که در این نشست حضور داشت، بر لغو محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر بانوان تاکید ورزید.

تصویر بندانگشتی

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، می‌گوید که اگر حکومت سرپرست افغانستان در تصمیم‌اش درباره کار و آموزش بانوان تجدیدنظر نکند، فاجعه به بار خواهد آمد.

آقای گریفیتس که با رییس نهاد جهانی پاملرنه و چند مقام دیگر از صندوق نجات کودکان سازمان ملل در یک نشست خبر حضور داشت، ممنوعیت کار بانوان را ضربه مرگ‌بار به برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، عنوان کرد.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست گفته است: «این یک ضربه مرگ‌بار بالقوه به بسیاری از برنامه‌های مهم بشردوستانه در افغانستان است و اگر طالبان در فرمان خود استثنا قایل نشوند، فاجعه‌بار خواهد بود.»

از سویی‌هم، سوفیا سپریچمن سینیرو، رییس نهاد جهانی پاملرنه بر لغو محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر بانوان تاکید ورزیده است.

رییس نهاد پاملرنه گفت: «بستن دست‌های سازمان‌های غیردولتی با ممنوعیت کار و حضور بانوان ‌در فعالیت‌های بشردوستانه برای پشتیبانی و نجات زنان دیگر، به بهای زندگی انسان‌ها تمام می‌شود و ما بر لغو این دستور مقام‌های کنونی پافشاری می‌کنیم.»

معاون اجرایی و مدیر برنامه‌های صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونیسف می‌گوید که بیش از یک میلیون دختر که باید در مکتب‌های متوسط آموزش می‌دیدند اکنون سه سال می‌شود که از آموزش محروم شده‌اند.

عمر عبدی، معاون اجرایی و مدیر برنامه‌های صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل گفته است: «آمارها نگران کننده هستند بیش از یک میلیون دختر که باید در مکتب‌های متوسط آموزش می‌دیدند ‌در حال حاضر سه سال می‌شود که از آموزش محروم شده‌اند. نخست به علت ویروس کرونا و سپس از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی به اینسو به علت ممنوعیت حضور در مکتب‌ها.»

سازمان ملل متحد گزارش داده است که بیست‌وهشت میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند و ممنوعیت کار بانوان، عملیات کمک‌های مددرسان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره