Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیکلاسون در اسلام‌آباد درباره‌ی کمک‌های بشری به افغانستان، گفت‌وگو کرد

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، با مقام‌های پاکستانی درباره بحران بشری در افغانستان و پشتیبانی اتحادیه اروپا از فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان، گفت‌وگو کرده‌اند.

محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در صفحه تویتراش نوشته است که اتحادیه اروپا حمایت کننده ویژه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان است و ادامه کمک‌هایش سبب کاهش نیازهای غذایی و بخش بهداشتی مردم افغانستان خواهد شد.

آقای صادق خان می‌افزاید که در میان کشورهای منطقه، پاکستان بزرگ‌ترین حمایت کننده کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان می‌باشد و این کمک‌ها از سوی حکومت و سکتورهای خصوصی پاکستان انجام شده است.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اتحادیه اروپا که با ۲۶۸ میلیون یورو بخاطر آموزش، صحت و معیشت مردم افغانستان کمک نموده و در بحران انسانی بزرگ که افغانستان با آن مواجه است، توجه نموده است.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید کمک‌های اتحادیه اروپا باید بیشتر در بخش آموزش و بهداشت فراهم شود.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «در بخش آموزش و صحت، از گسترش همکاری‌های اتحادیه اروپا سپاس‌گزاری می‌کنیم. با درنظرداشت چالش‌های موجود اقتصادی در بخش مبارزه با فقر و بی‌کاری از اتحادیه اروپا و نهادهای دیگر جهانی می‌خواهیم که برنامه‌های‌شان را در هماهنگی با وزارت‌های مربوطه و اداره‌های زیربط عملی سازند تا فرصت‌های کاری ایجاد شود و شرایط زندگی شهروندان ما بیش‌تر شود.»

از سویی‌هم، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که در اوضاع  کنونی بیشتر از هر زمان دیگر به کمک‌ نیاز دارند. آنان از امارت اسلامی و نهادهای مددرسان می‌خواهند کمک‌های شان را به گونه شفاف به نیازمندان برسانند.

محمد، باشنده کابل، می‌گوید: «چوب نداریم آرد نداریم روغن نداریم هیچ چیز به خوراک نداریم.»

امان الدین، باشنده کابل، می‌گوید: «ضرورت است باید عادلانه به غریب‌ها توزیع شود کسانیکه همین‌طور واسطه دار است به آنان می‌رسد به غریب هیچ چیز نمی‌رسد.»

پیش از این اتحادیه اروپا گفته است که کمک‌هایش را به افغانستان افزایش می‌دهد و این اتحادیه در پانزدهم نومبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که ۷۵ میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند.

نیکلاسون در اسلام‌آباد درباره‌ی کمک‌های بشری به افغانستان، گفت‌وگو کرد

از سویی‌هم، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که در اوضاع  کنونی بیشتر از هر زمان دیگر به کمک‌ نیاز دارند.

تصویر بندانگشتی

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، با مقام‌های پاکستانی درباره بحران بشری در افغانستان و پشتیبانی اتحادیه اروپا از فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان، گفت‌وگو کرده‌اند.

محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در صفحه تویتراش نوشته است که اتحادیه اروپا حمایت کننده ویژه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان است و ادامه کمک‌هایش سبب کاهش نیازهای غذایی و بخش بهداشتی مردم افغانستان خواهد شد.

آقای صادق خان می‌افزاید که در میان کشورهای منطقه، پاکستان بزرگ‌ترین حمایت کننده کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان می‌باشد و این کمک‌ها از سوی حکومت و سکتورهای خصوصی پاکستان انجام شده است.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اتحادیه اروپا که با ۲۶۸ میلیون یورو بخاطر آموزش، صحت و معیشت مردم افغانستان کمک نموده و در بحران انسانی بزرگ که افغانستان با آن مواجه است، توجه نموده است.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید کمک‌های اتحادیه اروپا باید بیشتر در بخش آموزش و بهداشت فراهم شود.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «در بخش آموزش و صحت، از گسترش همکاری‌های اتحادیه اروپا سپاس‌گزاری می‌کنیم. با درنظرداشت چالش‌های موجود اقتصادی در بخش مبارزه با فقر و بی‌کاری از اتحادیه اروپا و نهادهای دیگر جهانی می‌خواهیم که برنامه‌های‌شان را در هماهنگی با وزارت‌های مربوطه و اداره‌های زیربط عملی سازند تا فرصت‌های کاری ایجاد شود و شرایط زندگی شهروندان ما بیش‌تر شود.»

از سویی‌هم، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که در اوضاع  کنونی بیشتر از هر زمان دیگر به کمک‌ نیاز دارند. آنان از امارت اسلامی و نهادهای مددرسان می‌خواهند کمک‌های شان را به گونه شفاف به نیازمندان برسانند.

محمد، باشنده کابل، می‌گوید: «چوب نداریم آرد نداریم روغن نداریم هیچ چیز به خوراک نداریم.»

امان الدین، باشنده کابل، می‌گوید: «ضرورت است باید عادلانه به غریب‌ها توزیع شود کسانیکه همین‌طور واسطه دار است به آنان می‌رسد به غریب هیچ چیز نمی‌رسد.»

پیش از این اتحادیه اروپا گفته است که کمک‌هایش را به افغانستان افزایش می‌دهد و این اتحادیه در پانزدهم نومبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که ۷۵ میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره