Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیکلاسون: بیشکک تا یک هفته دیگر میزبان نشستی درباره افغانستان خواهد بود

قرقیزستان تا یک هفته دیگر میزبان نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با محوریت افغانستان خواهد بود.

توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک نشست خبری می‌گوید که در این نشست سه کشور نزدیک به افغانستان نیز شرکت خواهد داشت.

آقای نیکلاسون هم‌چنان تاکید می‌ورزد که در این نشست روی موضوعات گوناگون افغانستان پرداخته خواهد شد.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت: «هفته آینده من با دوستانی از کشورهای آسیای مرکزی که سه کشور آن از جمله همسایه‌گان نزدیک افغانستان هستند؛ در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی درباره افغانستان که از سوی قرقیزستان در بیشکک میزبانی می‌شود، دیدار خواهم داشت.»

امارت اسلامی تا اکنون در پیوند به این نشست و حضور نماینده‌اش چیز نگفته است.

هم‌زمان، برخی از آگاه‌هان مسایل سیاسی به این باور اند که نشست قرقیزستان و دوحه تنها نقطه مشترک که با هم دارند، فرصت برای امارت اسلامی است.

عبدالرووف توانا آگاه مسایل سیاسی گفت: «نشست قرقیزستان مقدمه‌ی برای نشست دوحه است. امریکایی‌ها به دنبال آن است هستند آنچه را که در میدان جنگ از دست داده‌اند از طریق سیاست به دست بیاورند.»

نماینده ویژه اتحادیه اروپا هم‌چنان تاکید می‌ورزید که قبل از سفر به افغانستان به چندین کشور منطقه سفر کرده و روی موضوعات دوجانبه و چندجانبه‌ی افغانستان نیز با آن کشورها گفت‌وگو کرده است.

نیکلاسون: بیشکک تا یک هفته دیگر میزبان نشستی درباره افغانستان خواهد بود

توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک نشست خبری می‌گوید که در این نشست سه کشور نزدیک به افغانستان نیز شرکت خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

قرقیزستان تا یک هفته دیگر میزبان نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با محوریت افغانستان خواهد بود.

توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک نشست خبری می‌گوید که در این نشست سه کشور نزدیک به افغانستان نیز شرکت خواهد داشت.

آقای نیکلاسون هم‌چنان تاکید می‌ورزد که در این نشست روی موضوعات گوناگون افغانستان پرداخته خواهد شد.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت: «هفته آینده من با دوستانی از کشورهای آسیای مرکزی که سه کشور آن از جمله همسایه‌گان نزدیک افغانستان هستند؛ در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی درباره افغانستان که از سوی قرقیزستان در بیشکک میزبانی می‌شود، دیدار خواهم داشت.»

امارت اسلامی تا اکنون در پیوند به این نشست و حضور نماینده‌اش چیز نگفته است.

هم‌زمان، برخی از آگاه‌هان مسایل سیاسی به این باور اند که نشست قرقیزستان و دوحه تنها نقطه مشترک که با هم دارند، فرصت برای امارت اسلامی است.

عبدالرووف توانا آگاه مسایل سیاسی گفت: «نشست قرقیزستان مقدمه‌ی برای نشست دوحه است. امریکایی‌ها به دنبال آن است هستند آنچه را که در میدان جنگ از دست داده‌اند از طریق سیاست به دست بیاورند.»

نماینده ویژه اتحادیه اروپا هم‌چنان تاکید می‌ورزید که قبل از سفر به افغانستان به چندین کشور منطقه سفر کرده و روی موضوعات دوجانبه و چندجانبه‌ی افغانستان نیز با آن کشورها گفت‌وگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره