Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اتحادیه اروپا: حکومت سرپرست شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل نکرده است

اتحادیه اروپا درباره‌ی تعامل با امارت اسلامی گفته است که حکومت سرپرست افغانستان شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل نساخته است.

توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک اعلامیه افزوده است که جهان از بهر رسیدگی به چالش‌های مردم افغانستان، به تعامل دیپلوماتیک با افغانستان ادامه خواهد داد.

در این اعلامیه آمده است: «شرایطی فراهم نیست که جامعه بین‌المللی حکومت سرپرست را به عنوان یک دولت قانونی به رسمیت بشناسد؛ اما تعامل با مقامات کنونی و دیگر افغان‌ها باید برای حل مشکلات مشترک ادامه یابد. نگرانی‌ها از جمله امنیت و مبارزه با تروریزم، نیاز به حکومت فراگیر، حمایت از حقوق بشر، جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان، مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر، ثبات اقتصاد افغانستان و هم چنان نقش مهم همسایه‌ها افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت.»

به باور این مقام اتحادیه اروپا، ممنوعیت زنان و دختران از آموزش و کار پیامدهای زیان باری را به دنبال خواهد داشت و این مساله سبب عقب‌ماندن افغانستان می‌شود.

توماس نیکلاسون ادعا کرده است که در اوضاع کنونی، شماری از پسران دانش‌آموز نیز از آموزش دور مانده‌اند.

اعلامیه افزوده است: «این امر اثر فوری بر کودکان و زنان جوان آسیب‌دیده، دارد و افغانستان را از بهره‌مندی کامل از افراد با استعداد خود برای بازسازی و توسعه کشور محروم می‌کند. این در حالی است که شمار زیادی از پسران افغان نیز به علت نبود فرصت‌ها نمی‌توانند به آموزش ابتدایی یا اشکال دیگر آموزشی شان دسترسی داشته باشند.»

زحل ملک‌یار، دانش‌آموز، گفت: «خواست ما از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا این است که مردم افغانستان را تنها نگذارند و زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران افغان فراهم سازند.»

این در حالی‌ست که امارت اسلامی همواره گفته است که حکومت سرپرست شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل ساخته است.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «بزرگ‌ترین مسوولیت جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا در قبال مردم افغانستان ایجاد زمینه گفتمان بین‌الافغانی، اجماع سیاسی و توافق سیاسی میان اطراف مختلف برای بیرون رفتن افغانستان از بحران فعلی است.»

در اعلامیه اتحادیه اروپا همچنان آمده است که در حال حاضر هیچ عضو اتحادیه اروپا در افغانستان سفارت‌هایش را بازگشایی نکرده؛ اما این اتحادیه خواهان روابط دیپلماتیک با کابل است.  

اتحادیه اروپا: حکومت سرپرست شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل نکرده است

به باور این مقام اتحادیه اروپا، ممنوعیت زنان و دختران از آموزش و کار پیامدهای زیان باری را به دنبال خواهد داشت و سبب عقب‌ماندن افغانستان می‌شود.

Thumbnail

اتحادیه اروپا درباره‌ی تعامل با امارت اسلامی گفته است که حکومت سرپرست افغانستان شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل نساخته است.

توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک اعلامیه افزوده است که جهان از بهر رسیدگی به چالش‌های مردم افغانستان، به تعامل دیپلوماتیک با افغانستان ادامه خواهد داد.

در این اعلامیه آمده است: «شرایطی فراهم نیست که جامعه بین‌المللی حکومت سرپرست را به عنوان یک دولت قانونی به رسمیت بشناسد؛ اما تعامل با مقامات کنونی و دیگر افغان‌ها باید برای حل مشکلات مشترک ادامه یابد. نگرانی‌ها از جمله امنیت و مبارزه با تروریزم، نیاز به حکومت فراگیر، حمایت از حقوق بشر، جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان، مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر، ثبات اقتصاد افغانستان و هم چنان نقش مهم همسایه‌ها افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت.»

به باور این مقام اتحادیه اروپا، ممنوعیت زنان و دختران از آموزش و کار پیامدهای زیان باری را به دنبال خواهد داشت و این مساله سبب عقب‌ماندن افغانستان می‌شود.

توماس نیکلاسون ادعا کرده است که در اوضاع کنونی، شماری از پسران دانش‌آموز نیز از آموزش دور مانده‌اند.

اعلامیه افزوده است: «این امر اثر فوری بر کودکان و زنان جوان آسیب‌دیده، دارد و افغانستان را از بهره‌مندی کامل از افراد با استعداد خود برای بازسازی و توسعه کشور محروم می‌کند. این در حالی است که شمار زیادی از پسران افغان نیز به علت نبود فرصت‌ها نمی‌توانند به آموزش ابتدایی یا اشکال دیگر آموزشی شان دسترسی داشته باشند.»

زحل ملک‌یار، دانش‌آموز، گفت: «خواست ما از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا این است که مردم افغانستان را تنها نگذارند و زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران افغان فراهم سازند.»

این در حالی‌ست که امارت اسلامی همواره گفته است که حکومت سرپرست شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل ساخته است.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «بزرگ‌ترین مسوولیت جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا در قبال مردم افغانستان ایجاد زمینه گفتمان بین‌الافغانی، اجماع سیاسی و توافق سیاسی میان اطراف مختلف برای بیرون رفتن افغانستان از بحران فعلی است.»

در اعلامیه اتحادیه اروپا همچنان آمده است که در حال حاضر هیچ عضو اتحادیه اروپا در افغانستان سفارت‌هایش را بازگشایی نکرده؛ اما این اتحادیه خواهان روابط دیپلماتیک با کابل است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره