Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت تحصیلات عالی: کار روی "طرح روند تحصیلی" ادامه دارد

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که روی طرحی در پیوند به آموزش دختران در کشور کار می‌کند تا آموزش دختران در آینده با موانع روبه‌رو نشود.

مسوولان در این وزارت اطمینان می‌دهذند که کار روی این طرح جامع تا اندازه‌ی پیش رفته است.

لطف الله خيرخواه، معاون علمی وزارت تحصیلات عالی، در این باره گفت: «چنانچه قبلاً نیز یادآور شده‌ایم که روی یک طرح کار جریان دارد ان‌شاءالله یک طرح جامع ترتیب خواهد شد بخاطریکه دوباره در روند تحصیلی موانع ایجاد نشود کار پیش رفته و ان‌شاءالله به زودی نهایی خواهد شد.»

از سویی‌هم، شماری از عالمان دین و بزرگان قومی در نشستی در ننگرهار از امارت اسلامی خواسته‌اند که زمینه آموزش و کار بانوان را در چارچوب قوانین اسلامی فراهم بسازد.

اشتراک کنندگان این نشست، آموزش را برای همه شهروندان کشور یک نیاز خواندند و افزودند که فراهم کردن زمینه آموزش، از مسوولیت‌های امارت اسلامی است.

ننگیال مجاهد، بزرگ قوم، گفت: «روی یک راه بدیل کار را آغاز کنید که هم بتواند تعلیم و کار کند و هم عزت و عفت خواهران ما محفوظ بماند.

زاهدالله حقانی، عالم دین، می‌گوید: «در رابطه به بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که در چهارچوب شرعی، هر آنچه قرآن حکم می‌کند باید به آنان اجازه داده شود.»

این عالمان دین وبزرگان قوم ابراز امیدواری کرده‌اند تا امارت اسلامی ط زمینه بهتر آموزشی را برای زنان و دختران به زودی فراهم کند.

فضل مالک حقانی،عالم دین، در این نشست گفت: «چنان یک محیط علمی را ایجاد کند که در آن پیش‌رفت علمی ما هم باشد و حجاب اسلامی و کلتور افغانی نیز در آن مراعات شده باشد.»

حبیب الله مختار، عالم دین،گفت: «امارت اسلامی مشکلات که با شریعت و کلتور افغانی احساس کرده بود، بالای آن نود درصد کار صورت گرفته و در آینده نزدیک زیر چتر قانون اسلامی و کلتور افغانی به آموزش توجه خواهد شد.»

پیش از این برخی از مقام‌ها در حکومت سرپرست اطمینان داده‌اند که تا آغاز سال تحصیلی جدید، طرح آموزش دختران تکمیل و مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بازگشایی خواهند شد.

وزارت تحصیلات عالی: کار روی "طرح روند تحصیلی" ادامه دارد

شماری از عالمان دین و بزرگان قوم در نشستی در ننگرهار از ا.ا خواسته‌اند که زمینه آموزش و کار بانوان را در چارچوب قوانین اسلامی فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که روی طرحی در پیوند به آموزش دختران در کشور کار می‌کند تا آموزش دختران در آینده با موانع روبه‌رو نشود.

مسوولان در این وزارت اطمینان می‌دهذند که کار روی این طرح جامع تا اندازه‌ی پیش رفته است.

لطف الله خيرخواه، معاون علمی وزارت تحصیلات عالی، در این باره گفت: «چنانچه قبلاً نیز یادآور شده‌ایم که روی یک طرح کار جریان دارد ان‌شاءالله یک طرح جامع ترتیب خواهد شد بخاطریکه دوباره در روند تحصیلی موانع ایجاد نشود کار پیش رفته و ان‌شاءالله به زودی نهایی خواهد شد.»

از سویی‌هم، شماری از عالمان دین و بزرگان قومی در نشستی در ننگرهار از امارت اسلامی خواسته‌اند که زمینه آموزش و کار بانوان را در چارچوب قوانین اسلامی فراهم بسازد.

اشتراک کنندگان این نشست، آموزش را برای همه شهروندان کشور یک نیاز خواندند و افزودند که فراهم کردن زمینه آموزش، از مسوولیت‌های امارت اسلامی است.

ننگیال مجاهد، بزرگ قوم، گفت: «روی یک راه بدیل کار را آغاز کنید که هم بتواند تعلیم و کار کند و هم عزت و عفت خواهران ما محفوظ بماند.

زاهدالله حقانی، عالم دین، می‌گوید: «در رابطه به بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که در چهارچوب شرعی، هر آنچه قرآن حکم می‌کند باید به آنان اجازه داده شود.»

این عالمان دین وبزرگان قوم ابراز امیدواری کرده‌اند تا امارت اسلامی ط زمینه بهتر آموزشی را برای زنان و دختران به زودی فراهم کند.

فضل مالک حقانی،عالم دین، در این نشست گفت: «چنان یک محیط علمی را ایجاد کند که در آن پیش‌رفت علمی ما هم باشد و حجاب اسلامی و کلتور افغانی نیز در آن مراعات شده باشد.»

حبیب الله مختار، عالم دین،گفت: «امارت اسلامی مشکلات که با شریعت و کلتور افغانی احساس کرده بود، بالای آن نود درصد کار صورت گرفته و در آینده نزدیک زیر چتر قانون اسلامی و کلتور افغانی به آموزش توجه خواهد شد.»

پیش از این برخی از مقام‌ها در حکومت سرپرست اطمینان داده‌اند که تا آغاز سال تحصیلی جدید، طرح آموزش دختران تکمیل و مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بازگشایی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره