Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اوضاع دشوار زندگی شهروندان افغانستان پس از زمین‌لرزه در ترکیه

شماری از شهروندان افغانستان که از زمین‌لرزه ترکیه در امان مانده‌اند، از اوضاع بد زندگی در زیر چادرها شکایت دارند.

شهروندان افغانستان می‌گویند که تمامی دار و ندار شان را در این زمین‌لرزه از دست داده‌اند و در هوای سرد در زیر چادرها شب روز شان را می‌گذرانند.

ولایت مالاتیا یکی از ده ولایت آسیب‌دیده در زمین‌لرزه اخیر ترکیه است. 

فرزانه، شهروند افغانستان در مالاتیا، گفت: «تعداد زیادی از افغان‌ها در زلزله این شهر گیرمانده بودند شماری زخمی شده‌اند و شماری هم شهید شده‌اند و برخی فامیل‌ها هنوز هم در زیر آوار گیرمانده‌اند.»

یکی دیگر از شهروندان کشور در مالاتیا گفته است: «نیم بدنم، دستم، پایم و سرم شکست خورده گفتند که داکتر میاید اما تاکنون نیامده است.»

عبدالعلی، یک شهروند دیگر می‌گوید: «خانه‌های مان را زلزله خراب کرد اکنون در این خیمه‌ها زندگی می‌کنیم برف است و هوا خُنک است ما طفل داریم.»

سفارت افغانستان در انقره و نیز نهادهای اجتماعی و فرهنگی در ترکیه گفته‌اند که هیاتی را برای شناسایی قربانیان و زخمیان به بخش‌های آسیب‌دیده فرستاده است.

به گفته آنان، در این زمین‌لرزه که در ده ولایت ترکیه رخ داده است، شماری از شهروندان افغانستان نیز جان باخته‌اند. 

مصدق فقیری، مستشار سفارت افغانستان در انقره، گفت: «در ولایت هاتای بیش از ۸۰ نفر از هموطنان ما شهید شدند و در ولایت ادیامان  ۳۵ نفر. این ارقام، آمار غیررسمی است.»

نیک محمد، پزشک در شفاخانه ولایت قهرمان مرعش، گفته است: «اینجا "شفاخانه" پُر از زخمی بود زخمی‌ها را مریض‌ها را به شهرهای دیگر مثل انقره، استانبول و سایر شهرهای ترکیه فرستادیم.»

فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه، در این باره می‌گوید: «ما هم در آن ساحات که سفر کردیم، ساحاتی که بیش‌ترین آسیب دیده است، قهرمان مرعش، هاتای، غازی انتیب، ادانا ولایت‌های اند که متاسفانه در آن افغان‌هایمان مقیم بودند و آسیب جدی دیده‌اند.»

وزارت خارجه حکومت سرپرست روز گذشته از تماس تلفونی امیرخان متقی با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه خبر داد. بربنیاد این خبرنامه، آقای متقی به وزیر خارجه ترکیه گفته است که حکومت سرپرست آماده است تا در صورت درخواست کمک‌های صحی و تیم‌های نجات به ترکیه بفرستد.

اوضاع دشوار زندگی شهروندان افغانستان پس از زمین‌لرزه در ترکیه

شهروندان افغانستان می‌گویند که تمامی دار و ندار شان را در این زمین‌لرزه از دست داده‌اند و در هوای سرد در زیر چادرها شب روز شان را می‌گذرانند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان افغانستان که از زمین‌لرزه ترکیه در امان مانده‌اند، از اوضاع بد زندگی در زیر چادرها شکایت دارند.

شهروندان افغانستان می‌گویند که تمامی دار و ندار شان را در این زمین‌لرزه از دست داده‌اند و در هوای سرد در زیر چادرها شب روز شان را می‌گذرانند.

ولایت مالاتیا یکی از ده ولایت آسیب‌دیده در زمین‌لرزه اخیر ترکیه است. 

فرزانه، شهروند افغانستان در مالاتیا، گفت: «تعداد زیادی از افغان‌ها در زلزله این شهر گیرمانده بودند شماری زخمی شده‌اند و شماری هم شهید شده‌اند و برخی فامیل‌ها هنوز هم در زیر آوار گیرمانده‌اند.»

یکی دیگر از شهروندان کشور در مالاتیا گفته است: «نیم بدنم، دستم، پایم و سرم شکست خورده گفتند که داکتر میاید اما تاکنون نیامده است.»

عبدالعلی، یک شهروند دیگر می‌گوید: «خانه‌های مان را زلزله خراب کرد اکنون در این خیمه‌ها زندگی می‌کنیم برف است و هوا خُنک است ما طفل داریم.»

سفارت افغانستان در انقره و نیز نهادهای اجتماعی و فرهنگی در ترکیه گفته‌اند که هیاتی را برای شناسایی قربانیان و زخمیان به بخش‌های آسیب‌دیده فرستاده است.

به گفته آنان، در این زمین‌لرزه که در ده ولایت ترکیه رخ داده است، شماری از شهروندان افغانستان نیز جان باخته‌اند. 

مصدق فقیری، مستشار سفارت افغانستان در انقره، گفت: «در ولایت هاتای بیش از ۸۰ نفر از هموطنان ما شهید شدند و در ولایت ادیامان  ۳۵ نفر. این ارقام، آمار غیررسمی است.»

نیک محمد، پزشک در شفاخانه ولایت قهرمان مرعش، گفته است: «اینجا "شفاخانه" پُر از زخمی بود زخمی‌ها را مریض‌ها را به شهرهای دیگر مثل انقره، استانبول و سایر شهرهای ترکیه فرستادیم.»

فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه، در این باره می‌گوید: «ما هم در آن ساحات که سفر کردیم، ساحاتی که بیش‌ترین آسیب دیده است، قهرمان مرعش، هاتای، غازی انتیب، ادانا ولایت‌های اند که متاسفانه در آن افغان‌هایمان مقیم بودند و آسیب جدی دیده‌اند.»

وزارت خارجه حکومت سرپرست روز گذشته از تماس تلفونی امیرخان متقی با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه خبر داد. بربنیاد این خبرنامه، آقای متقی به وزیر خارجه ترکیه گفته است که حکومت سرپرست آماده است تا در صورت درخواست کمک‌های صحی و تیم‌های نجات به ترکیه بفرستد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره