Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تهاجم روسیه بر اوکرایین یک ساله شد

در بیست و چهارم ماه فیبروری امسال، تهاجم روسیه بر اوکرایین یک ساله شد. نبردها میان روسیه و اوکرایین، افزون بر تلفات جانی و زیان‌های مالی بر این دو کشور، اثرهای اقتصادی و سیاسی در سطح جهان نیز گذاشته است.

پس از جنگ دوم جهانی، تهاجم روسیه بر اوکرایین، بزرگترین حمله و جنگ در اروپا خوانده می‌شود.

نعمت‌الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل در این باره چنین می‌گوید: «جنگ اوکرایین سه تاثیر عمده بالای افغانستان داشت یکی این که باعث ایالات متحده امریکا در یک هرج و مرج از افغانستان بیرون شود دوم تاثیر منفی اش بالای اقتصاد افغانستان بود که قیمت‌های مواد خوراکی ونفت را بالا برد و سوم باعث شد که توجه بالای مسایل افغانستان کمتر شود.»

به باور برخی از آگاهان، مساله روسیه و اوکرایین سبب شده است تا جهان از افغانستان چشم‌پوشی کند.

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه گفت: «این نبرد تمام عیار و سخت باعث شده است که افغانستان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و به لحاظ کمک‌های انسانی به باد فراموشی سپرده شود و عملا قضایی افغانستان اولیت خود را از دست بدهند.»

محمد بشار، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «در حال حاضر جهانیان از مسوولیت خود فرار کرده نمی‌توانند و تمام جهانیان و کشورهای منطقه در مورد افغانستان مسوولیت دارند حتمن توجه می‌کنند و این مسوولیت را ادعا می‌کنند.»

این تهاجم اثرهای اقتصادی و سیاسی بر برخی از کشورهای جهان گذاشت و افغانستان هم از آن به دور نبود.

به باور کارشناسان، افغانستان که کشور وارداتی است، از این نبرد بیشتر آسیب اقتصادی دیده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «جنگ اوکرایین باعث افزایش قیمت در دوحوزه مواد سوختی و مواد غذایی شده است البته در افغانستان این افزایش قیمت چشمگیر نبوده است.»

جنگ اوکرایین پس از آن آغاز شد که ولادیمیر پوتین، رییس ‌جمهور روسیه از نفوذ بیشتر ناتو از سال ۱۹۹۷ میلادی به‌ عنوان تهدیدی برای امنیت کشوراش انتقاد کرد و مخالف‌اش را با پیوستن اوکرایین به ناتو اعلام کرد.

بربنیاد آخرین آمارها تاکنون در این نبرد۲۵۰ هزار سرباز اوکرایینی و روس کشته و زخمی شده اند.

 دیده شود که ادامه این جنگ چه پیامدهای منفی دیگری برای افغانستان و جهان خواهد داشت؟

تهاجم روسیه بر اوکرایین یک ساله شد

به باور برخی از آگاهان، مساله روسیه و اوکرایین سبب شده است تا جهان از افغانستان چشم‌پوشی کند.

تصویر بندانگشتی

در بیست و چهارم ماه فیبروری امسال، تهاجم روسیه بر اوکرایین یک ساله شد. نبردها میان روسیه و اوکرایین، افزون بر تلفات جانی و زیان‌های مالی بر این دو کشور، اثرهای اقتصادی و سیاسی در سطح جهان نیز گذاشته است.

پس از جنگ دوم جهانی، تهاجم روسیه بر اوکرایین، بزرگترین حمله و جنگ در اروپا خوانده می‌شود.

نعمت‌الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل در این باره چنین می‌گوید: «جنگ اوکرایین سه تاثیر عمده بالای افغانستان داشت یکی این که باعث ایالات متحده امریکا در یک هرج و مرج از افغانستان بیرون شود دوم تاثیر منفی اش بالای اقتصاد افغانستان بود که قیمت‌های مواد خوراکی ونفت را بالا برد و سوم باعث شد که توجه بالای مسایل افغانستان کمتر شود.»

به باور برخی از آگاهان، مساله روسیه و اوکرایین سبب شده است تا جهان از افغانستان چشم‌پوشی کند.

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه گفت: «این نبرد تمام عیار و سخت باعث شده است که افغانستان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و به لحاظ کمک‌های انسانی به باد فراموشی سپرده شود و عملا قضایی افغانستان اولیت خود را از دست بدهند.»

محمد بشار، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «در حال حاضر جهانیان از مسوولیت خود فرار کرده نمی‌توانند و تمام جهانیان و کشورهای منطقه در مورد افغانستان مسوولیت دارند حتمن توجه می‌کنند و این مسوولیت را ادعا می‌کنند.»

این تهاجم اثرهای اقتصادی و سیاسی بر برخی از کشورهای جهان گذاشت و افغانستان هم از آن به دور نبود.

به باور کارشناسان، افغانستان که کشور وارداتی است، از این نبرد بیشتر آسیب اقتصادی دیده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «جنگ اوکرایین باعث افزایش قیمت در دوحوزه مواد سوختی و مواد غذایی شده است البته در افغانستان این افزایش قیمت چشمگیر نبوده است.»

جنگ اوکرایین پس از آن آغاز شد که ولادیمیر پوتین، رییس ‌جمهور روسیه از نفوذ بیشتر ناتو از سال ۱۹۹۷ میلادی به‌ عنوان تهدیدی برای امنیت کشوراش انتقاد کرد و مخالف‌اش را با پیوستن اوکرایین به ناتو اعلام کرد.

بربنیاد آخرین آمارها تاکنون در این نبرد۲۵۰ هزار سرباز اوکرایینی و روس کشته و زخمی شده اند.

 دیده شود که ادامه این جنگ چه پیامدهای منفی دیگری برای افغانستان و جهان خواهد داشت؟

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره