Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد وزارت خارجه امریکا از نقض حقوق بانوان در افغانستان

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که امارت اسلامی حقوق بنیادی زنان و دختران را در افغانستان، نقض کرده است.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در یک نشست خبری گفته است تا هنگامی‌که محدودیت‌ها بر زنان و دختران برچیده نشوند، روابط میان امارت اسلامی و جهان عادی نخواهد شد.

این مقام وزارت خارجه امریکا به این باور است که ممنوعیت بانوان از آموزش و کار، آنان را از مشارکت در روند فراهم‌سازی کمک‌های بشری که به سود تمامی شهروندان افغانستان است، محروم می‌سازد.

ودانت پاتل گفت: «تا جایی که طالبان به دنبال روابط عادی‌تر با کشورها در سراسر جهان هستند، عادی شدن این روابط تا زمانی‌که آنان به پیش‌برد این احکام سرکوب‌گرانه در برابر زنان و دختران کشور شان ادامه دهند، در درازمدت اتفاق نخواهد افتاد.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که حقوق زنان در افغانستان به گونه کامل تامین شده است و کشورها نباید در مسایل افغانستان مداخله کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حقوق اساسی آن‌ها که خداوند ج داده و مطابق منافع کشور است، برای آن‌ها تضمین شده است و امارت اسلامی همچنان در تلاش برای دستیابی به آن است. بنابراین ما در این زمینه مشکلی نداریم. مسایل داخلی افغانستان باید به افغان‌ها سپرده شود.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی و فعالان عرصه حقوق زنان در کشور از امارت اسلامی می‌خواهد که برای عادی‌سازی روابط‌اش با جهان انعطاف‌پذیر باشد.

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «حکومت طالبان برای ادامه کار ناگزیر است که از خود انعطاف نشان بدهد. در صورتی‌که طالبان انعطاف لازم را نشان ندهند، ادامه حکومت‌داری خود را با چالش مواجه می‌کنند.»

پس از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی، بیش از ۲۰ فرمان و دستور در برابر آموزش، کار و حضور بانوان در اجتماع صادر شده‌اند.

انتقاد وزارت خارجه امریکا از نقض حقوق بانوان در افغانستان

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که حقوق زنان در افغانستان به گونه کامل تامین شده است و کشورها نباید در مسایل افغانستان مداخله کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که امارت اسلامی حقوق بنیادی زنان و دختران را در افغانستان، نقض کرده است.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در یک نشست خبری گفته است تا هنگامی‌که محدودیت‌ها بر زنان و دختران برچیده نشوند، روابط میان امارت اسلامی و جهان عادی نخواهد شد.

این مقام وزارت خارجه امریکا به این باور است که ممنوعیت بانوان از آموزش و کار، آنان را از مشارکت در روند فراهم‌سازی کمک‌های بشری که به سود تمامی شهروندان افغانستان است، محروم می‌سازد.

ودانت پاتل گفت: «تا جایی که طالبان به دنبال روابط عادی‌تر با کشورها در سراسر جهان هستند، عادی شدن این روابط تا زمانی‌که آنان به پیش‌برد این احکام سرکوب‌گرانه در برابر زنان و دختران کشور شان ادامه دهند، در درازمدت اتفاق نخواهد افتاد.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که حقوق زنان در افغانستان به گونه کامل تامین شده است و کشورها نباید در مسایل افغانستان مداخله کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حقوق اساسی آن‌ها که خداوند ج داده و مطابق منافع کشور است، برای آن‌ها تضمین شده است و امارت اسلامی همچنان در تلاش برای دستیابی به آن است. بنابراین ما در این زمینه مشکلی نداریم. مسایل داخلی افغانستان باید به افغان‌ها سپرده شود.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی و فعالان عرصه حقوق زنان در کشور از امارت اسلامی می‌خواهد که برای عادی‌سازی روابط‌اش با جهان انعطاف‌پذیر باشد.

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «حکومت طالبان برای ادامه کار ناگزیر است که از خود انعطاف نشان بدهد. در صورتی‌که طالبان انعطاف لازم را نشان ندهند، ادامه حکومت‌داری خود را با چالش مواجه می‌کنند.»

پس از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی، بیش از ۲۰ فرمان و دستور در برابر آموزش، کار و حضور بانوان در اجتماع صادر شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره