Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

به دنبال فراگیری علم؛ دختران برای گرفتن بورسیه تلاش می‌کنند

شماری از دختران دانشجو می‌گویند که پس از بسته شدن دانشگاه‌ها، در تلاش فراگیری آموزش در بیرون از کشور استند.

این دانشجویان می‌افزایند که اکنون مجبور شده‌اند به بورسیه‌های آموزشی حضوری و آنلاین در کشورهای دیگر درخواست بدهند؛ اما از این‌که اجازه سفر بدون محرم را ندارند، نگران استند.

آزاده بخشی، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «بورسیه‌های هم است که اکثریت دختران می‌خواهند بورسیه تحصیلی برای خود بگیرند ولی متاسفانه که طالبان محدودیتی را بالای شأن وضع کرده که بدون محرم نمی‌توانند سفر کنند.»

شریفه که می‌خواست خبرنگاری را در یکی از دانشگاه‌های خصوصی فرا گیرد؛ اما بسته شدن دانشگاه‌ها سبب شد تا نتواند در رشته دلخواه‌اش تحصیل کند.

شریفه می‌گوید که تلاش دارد تا تحصیل خود را در بیرون از کشور ادامه دهد.

او به طلوع‌نیوز گفت: «‌دروازه‌های دانشگاه‌ها بسته شد. دختران دیگر چاره ندارند جز این‌که یک کشور را پیدا کنند که برای آن‌ها بورسیه بدهد و بروند خارج از کشور بخاطر آینده خود تحصیل کنند.»

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن، بسته شدن دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران را به زیان بخش آموزش کشور می‌دانند.

آرزو خراسانی، فعال عرصه حقوق زن، به طلوع‌نیوز گفت: «این یک ضربه محکم برای نظام تعلیمی افغانستان شده. از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند.»

خاطره حصار، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، گفت: «‌امارت اسلامی دختران را بدون محرم اجازه نمی‌دهد که خارج از کشور سفر کنند و مشکل پاسپورت دارند. پس راه حل همین است که امارت اسلامی در سیاست‌های خو دوباره بازنگری کنند و اجازه بدهند که دختران افغانستان در کشور خود شأن تحصیل بکنند.»

نزدیک به یک ماه می‌شود که سال تحصیلی برای دانشجویان پسر آغاز شده؛ اما به دختران تا حالا اجازه رفتن به دانشگاه‌ها داده نشده است.

به دنبال فراگیری علم؛ دختران برای گرفتن بورسیه تلاش می‌کنند

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن، بسته شدن دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران را به زیان آموزش کشور می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دختران دانشجو می‌گویند که پس از بسته شدن دانشگاه‌ها، در تلاش فراگیری آموزش در بیرون از کشور استند.

این دانشجویان می‌افزایند که اکنون مجبور شده‌اند به بورسیه‌های آموزشی حضوری و آنلاین در کشورهای دیگر درخواست بدهند؛ اما از این‌که اجازه سفر بدون محرم را ندارند، نگران استند.

آزاده بخشی، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «بورسیه‌های هم است که اکثریت دختران می‌خواهند بورسیه تحصیلی برای خود بگیرند ولی متاسفانه که طالبان محدودیتی را بالای شأن وضع کرده که بدون محرم نمی‌توانند سفر کنند.»

شریفه که می‌خواست خبرنگاری را در یکی از دانشگاه‌های خصوصی فرا گیرد؛ اما بسته شدن دانشگاه‌ها سبب شد تا نتواند در رشته دلخواه‌اش تحصیل کند.

شریفه می‌گوید که تلاش دارد تا تحصیل خود را در بیرون از کشور ادامه دهد.

او به طلوع‌نیوز گفت: «‌دروازه‌های دانشگاه‌ها بسته شد. دختران دیگر چاره ندارند جز این‌که یک کشور را پیدا کنند که برای آن‌ها بورسیه بدهد و بروند خارج از کشور بخاطر آینده خود تحصیل کنند.»

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن، بسته شدن دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران را به زیان بخش آموزش کشور می‌دانند.

آرزو خراسانی، فعال عرصه حقوق زن، به طلوع‌نیوز گفت: «این یک ضربه محکم برای نظام تعلیمی افغانستان شده. از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند.»

خاطره حصار، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، گفت: «‌امارت اسلامی دختران را بدون محرم اجازه نمی‌دهد که خارج از کشور سفر کنند و مشکل پاسپورت دارند. پس راه حل همین است که امارت اسلامی در سیاست‌های خو دوباره بازنگری کنند و اجازه بدهند که دختران افغانستان در کشور خود شأن تحصیل بکنند.»

نزدیک به یک ماه می‌شود که سال تحصیلی برای دانشجویان پسر آغاز شده؛ اما به دختران تا حالا اجازه رفتن به دانشگاه‌ها داده نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره