Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه‌ی انتقادها از ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان

نصیراحمد اندیشه، نماینده دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای بانوان شده است.

نصیراحمد اندیشه از جامعه جهانی خواسته است که در امر پشتیبانی از حقوق تمامی شهروندان افغانستان متحد بماند.

آقای اندیشه گفته است: «ما بر جامعه جهانی صدا می‌کنیم که در حمایت خود از یک حکومت همه‌شمول و نماینده در افغانستان که متعهد به حفظ حقوق تمامی شهروندان‌اش باشد، متحد بماند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان نگران است.»

همزمان با این، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که زمینه آموزش را به زنان و دختران در افغانستان فراهم کند.

مولوی عبدالحمید روز جمعه گفته است: «جلو تعلیم زنان نباید بسته بشود. باز بشود و ان‌شاءالله زنان و دختران بتوانند به راحتی آنجا تحصیل بکنند.»

این عالم ایرانی همچنان از جامعه جهانی خواسته است که فرصتی برای حکومت سرپرست بدهند و امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند.

او در این باره گفته است: «باید جامعه جهانی این‌ها را فرصت بدهد. نمایندگی‌های خودشان را دایر بکنند. به رسمیت بشناسند و فرصت شان بدهند. اگر طالبان خلاف عمل کردند، همه‌ی ما و ما هم همراه می‌شویم با جامعه جهانی.»

برخی از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که پس از بسته شدن دروازه مکتب‌ها، به مشکلات روحی و روانی مبتلا شده‌اند.

نازدانه، دانش‌آموز صنف دهم، به طلوع‌نیوز گفت: «پسرها می‌توانند درس بخوانند ولی ما نمی‌توانیم درس بخوانیم و برای من مشکل روحی پیدا شده که نمی‌توانم درس بخوانم.»

روینا پویا، دانشجو، گفت: «به هر اندازه که محرومیت طبقه اناث از آموزش و تحصیل بیش‌تر شود، به همان اندازه سبب ناامیدی و دل سردی طبقه اناث می‌شود.»

و اما سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، می‌گوید که حکومت سرپرست مسایل حل نشده را با مشوره‌ی عالمان در روشنایی دین اسلام برطرف خواهد کرد.

سهیل شاهین به طلوع‌نیوز گفت: «ما به مشوره‌ها و نظرات علمای کرام امت اسلامی که با امارت اسلامی افغانستان همدردی و دل‌سوزی دارند، به دیده قدر می‌نگریم و طبعا مشوره‌های آنان را در نظر می‌گیریم.»

نزدیک به ۶۰۰ روز می‌شود که دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دانش‌آموزان دختر در افغانستان بسته است و امارت اسلامی با وجود آغاز سال تعلیمی، درباره‌ی بازگشایی مکتب‌های دختران تصمیم نگرفته است.

ادامه‌ی انتقادها از ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که زمینه آموزش را به زنان و دختران در افغانستان فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

نصیراحمد اندیشه، نماینده دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای بانوان شده است.

نصیراحمد اندیشه از جامعه جهانی خواسته است که در امر پشتیبانی از حقوق تمامی شهروندان افغانستان متحد بماند.

آقای اندیشه گفته است: «ما بر جامعه جهانی صدا می‌کنیم که در حمایت خود از یک حکومت همه‌شمول و نماینده در افغانستان که متعهد به حفظ حقوق تمامی شهروندان‌اش باشد، متحد بماند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان نگران است.»

همزمان با این، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که زمینه آموزش را به زنان و دختران در افغانستان فراهم کند.

مولوی عبدالحمید روز جمعه گفته است: «جلو تعلیم زنان نباید بسته بشود. باز بشود و ان‌شاءالله زنان و دختران بتوانند به راحتی آنجا تحصیل بکنند.»

این عالم ایرانی همچنان از جامعه جهانی خواسته است که فرصتی برای حکومت سرپرست بدهند و امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند.

او در این باره گفته است: «باید جامعه جهانی این‌ها را فرصت بدهد. نمایندگی‌های خودشان را دایر بکنند. به رسمیت بشناسند و فرصت شان بدهند. اگر طالبان خلاف عمل کردند، همه‌ی ما و ما هم همراه می‌شویم با جامعه جهانی.»

برخی از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که پس از بسته شدن دروازه مکتب‌ها، به مشکلات روحی و روانی مبتلا شده‌اند.

نازدانه، دانش‌آموز صنف دهم، به طلوع‌نیوز گفت: «پسرها می‌توانند درس بخوانند ولی ما نمی‌توانیم درس بخوانیم و برای من مشکل روحی پیدا شده که نمی‌توانم درس بخوانم.»

روینا پویا، دانشجو، گفت: «به هر اندازه که محرومیت طبقه اناث از آموزش و تحصیل بیش‌تر شود، به همان اندازه سبب ناامیدی و دل سردی طبقه اناث می‌شود.»

و اما سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، می‌گوید که حکومت سرپرست مسایل حل نشده را با مشوره‌ی عالمان در روشنایی دین اسلام برطرف خواهد کرد.

سهیل شاهین به طلوع‌نیوز گفت: «ما به مشوره‌ها و نظرات علمای کرام امت اسلامی که با امارت اسلامی افغانستان همدردی و دل‌سوزی دارند، به دیده قدر می‌نگریم و طبعا مشوره‌های آنان را در نظر می‌گیریم.»

نزدیک به ۶۰۰ روز می‌شود که دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دانش‌آموزان دختر در افغانستان بسته است و امارت اسلامی با وجود آغاز سال تعلیمی، درباره‌ی بازگشایی مکتب‌های دختران تصمیم نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره