Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فقر و بی‌کاری؛ روزانه صدها شهروند کشور به گونه غیرقانونی راهی ایران می‌شوند

فقر و بی‌کاری در کشور سبب شده است تا روزانه صدها شهروند کشور به گونه غیرقانونی راهی ایران شوند.

شهروندان کشور می‌گویند که برای تامین هزینه خانواده‌های شان، ناگزیراند دست به مهاجرت‌های غیرقانونی بزنند.

عبدالخالق، باشنده هرات، گفت: «من از سال ۱۳۹۱ تا حالا شانزده بار رد مرز شده‌ام از راه پاکستان، مشکلات و بیچاره‌گی ما همین است که باید به ما رسیدگی شود.»

عبدالستار، باشنده دیگر هرات، گفت: «اگر در افغانستان کار باشد ما چرا این کشور را رها کنیم، هیچ کار و کسبی نیست.»

نادر که باشنده ولایت بغلان است، با پنج عضو خانواده‌اش به هدف یافتن لقمه نان و زندگی آرام، به گونه غیرقانونی راهی ایران شده است.

او می‌گوید، از بهر نبود کار در داخل کشور، ناگزیر شده، تا برای این سفر دشوار و پر خطر پول قرض کند.

نادر، باشنده بغلان، در این باره می‌گوید: «در افغانستان اگر یک لقمه نان پیدا شود، ما چه مشکل داریم که برویم در کشورهای دیگر غریبی کنیم و خود را سرگردان و آواره بسازیم در این راه‌های طولانی و پر خطر.»

طاهر، پسر نادر، گفت: «به خاطر همین روزگار مادرم معیوب است از همین خاطر ما مکتب را رها کردیم.»

با این حال، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی به قاچاقبران هشدار می‌دهد که از فریب دادن شهروندان کشور دست بردارند.

خلیل‌الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «گروه مافیایی که قاچاقبران استند افغان‌ها را گمراه می‌سازند و آن‌ها را خارج می‌برند، آن‌ها باید بدانند که از راه بحر، یونان و کشتی و راه قاچاق که در آن کشتن و بی‌عزتی می‌کنند و مانند حیوانات در محبس‌ها نگهداری می‌کنند، آن‌ها باید این را درک کنند.»

گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه نیمروز، گفت: «ما تقریبا در این دو سال کوشش کرده‌ایم، بیش‌تر قاچاقبران را دستگیر کرده‌ایم و کسانی که می‌خواهند بروند برای آن‌ها زمینه پاسپورت را هم مساعد کرده‌ایم که به گونه قانونی بروند.»

این درحالی‌ست که روزانه صدها باشنده کشور به گونه غیرقانونی از مرز نیمروز وارد ایران می‌شوند.

فقر و بی‌کاری؛ روزانه صدها شهروند کشور به گونه غیرقانونی راهی ایران می‌شوند

شهروندان کشور می‌گویند که برای تامین هزینه خانواده‌های شان، ناگزیراند دست به مهاجرت‌های غیرقانونی بزنند.

تصویر بندانگشتی

فقر و بی‌کاری در کشور سبب شده است تا روزانه صدها شهروند کشور به گونه غیرقانونی راهی ایران شوند.

شهروندان کشور می‌گویند که برای تامین هزینه خانواده‌های شان، ناگزیراند دست به مهاجرت‌های غیرقانونی بزنند.

عبدالخالق، باشنده هرات، گفت: «من از سال ۱۳۹۱ تا حالا شانزده بار رد مرز شده‌ام از راه پاکستان، مشکلات و بیچاره‌گی ما همین است که باید به ما رسیدگی شود.»

عبدالستار، باشنده دیگر هرات، گفت: «اگر در افغانستان کار باشد ما چرا این کشور را رها کنیم، هیچ کار و کسبی نیست.»

نادر که باشنده ولایت بغلان است، با پنج عضو خانواده‌اش به هدف یافتن لقمه نان و زندگی آرام، به گونه غیرقانونی راهی ایران شده است.

او می‌گوید، از بهر نبود کار در داخل کشور، ناگزیر شده، تا برای این سفر دشوار و پر خطر پول قرض کند.

نادر، باشنده بغلان، در این باره می‌گوید: «در افغانستان اگر یک لقمه نان پیدا شود، ما چه مشکل داریم که برویم در کشورهای دیگر غریبی کنیم و خود را سرگردان و آواره بسازیم در این راه‌های طولانی و پر خطر.»

طاهر، پسر نادر، گفت: «به خاطر همین روزگار مادرم معیوب است از همین خاطر ما مکتب را رها کردیم.»

با این حال، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی به قاچاقبران هشدار می‌دهد که از فریب دادن شهروندان کشور دست بردارند.

خلیل‌الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «گروه مافیایی که قاچاقبران استند افغان‌ها را گمراه می‌سازند و آن‌ها را خارج می‌برند، آن‌ها باید بدانند که از راه بحر، یونان و کشتی و راه قاچاق که در آن کشتن و بی‌عزتی می‌کنند و مانند حیوانات در محبس‌ها نگهداری می‌کنند، آن‌ها باید این را درک کنند.»

گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه نیمروز، گفت: «ما تقریبا در این دو سال کوشش کرده‌ایم، بیش‌تر قاچاقبران را دستگیر کرده‌ایم و کسانی که می‌خواهند بروند برای آن‌ها زمینه پاسپورت را هم مساعد کرده‌ایم که به گونه قانونی بروند.»

این درحالی‌ست که روزانه صدها باشنده کشور به گونه غیرقانونی از مرز نیمروز وارد ایران می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره