Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ندیم: تشویق کسی به بغاوت در برابر نظام به معنی خیر رساندن نیست

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کسی نباید مردم را به بغاوت تشویق کنند.

این گفته‌های آقای ندیم در حالی ابراز می‌شود که پیش از این، برخی از عالمان دین و چهره‌های سیاسی، گفته‌اند که ممنوعیت زنان از آموزش‌های عصری هیچ توجیه اسلامی ندارند و به آنان باید اجازه داده شود تا آموزش ببینند.

آقای ندیم در این باره گفت: «نتیجه آن این است که در مقابل این حکم بغاوت برایت اجازه است؛ پس در مقابل نظام که کسی را به بغاوت تشویق می‌کنی به معنای خیر رساندن به مسلمان‌ها نیست.»

با این حال، برخی از دختران دانش‌جو، بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند که آنان را از آموزش محروم نسازد.

زهره که از بازماندگان حادثه انفجار مرگبار کاج است، می‌گوید برای رسیدن به آرزوهایش خیلی تلاش کرده و با موفقیت به رشته پزشکی دانشگاه کابل راه یافت.

زهره می‌افزاید که وضع محدودیت‌ها بر آموزش بانوان از سوی امارت اسلامی او را با بی‌سرنوشتی روبه‌رو ساخته است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «حال دروازه‌های دانشگاه بسته است و این بسیار ناامید و جیگرخون کننده است. ما این‌همه زحمت می‌کشیم، این همه درس بخوانیم تلاش کنیم، بخاطر این‌که دانشگاه برویم؛ ولی دل‌هایش به روی ما بسته‌است.»

زحل، دانش‌آموز در این باره می‌گوید: «من از امارت می‌خواهم که دروازه‌های مکتب‌‌ها و دانشگاه‌ها را برای ما باز کند.»

با این حال، شماری از باشندگان کابل آموزش زنان را در کشور بسیار مهم می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه‌های دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند.

محمد اشرف، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «بسته ماندن در دانشگاه‌ها به روی دختران به معنای این است که ما مانع پیشرفت یک جامعه می‌شویم.»

عیسی، باشنده کابل در این باره گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که دروازه دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.»

پیش از این، عبدالسمیع غزنوی استاد مدرسه جهادی مرکزی، گفته است که آموزش علوم عصری برای بانوان جایز است.

ندیم: تشویق کسی به بغاوت در برابر نظام به معنی خیر رساندن نیست

با این حال، برخی از دختران دانش‌جو، بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند که آنان را از آموزش محروم نسازد.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کسی نباید مردم را به بغاوت تشویق کنند.

این گفته‌های آقای ندیم در حالی ابراز می‌شود که پیش از این، برخی از عالمان دین و چهره‌های سیاسی، گفته‌اند که ممنوعیت زنان از آموزش‌های عصری هیچ توجیه اسلامی ندارند و به آنان باید اجازه داده شود تا آموزش ببینند.

آقای ندیم در این باره گفت: «نتیجه آن این است که در مقابل این حکم بغاوت برایت اجازه است؛ پس در مقابل نظام که کسی را به بغاوت تشویق می‌کنی به معنای خیر رساندن به مسلمان‌ها نیست.»

با این حال، برخی از دختران دانش‌جو، بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند که آنان را از آموزش محروم نسازد.

زهره که از بازماندگان حادثه انفجار مرگبار کاج است، می‌گوید برای رسیدن به آرزوهایش خیلی تلاش کرده و با موفقیت به رشته پزشکی دانشگاه کابل راه یافت.

زهره می‌افزاید که وضع محدودیت‌ها بر آموزش بانوان از سوی امارت اسلامی او را با بی‌سرنوشتی روبه‌رو ساخته است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «حال دروازه‌های دانشگاه بسته است و این بسیار ناامید و جیگرخون کننده است. ما این‌همه زحمت می‌کشیم، این همه درس بخوانیم تلاش کنیم، بخاطر این‌که دانشگاه برویم؛ ولی دل‌هایش به روی ما بسته‌است.»

زحل، دانش‌آموز در این باره می‌گوید: «من از امارت می‌خواهم که دروازه‌های مکتب‌‌ها و دانشگاه‌ها را برای ما باز کند.»

با این حال، شماری از باشندگان کابل آموزش زنان را در کشور بسیار مهم می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه‌های دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند.

محمد اشرف، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «بسته ماندن در دانشگاه‌ها به روی دختران به معنای این است که ما مانع پیشرفت یک جامعه می‌شویم.»

عیسی، باشنده کابل در این باره گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که دروازه دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.»

پیش از این، عبدالسمیع غزنوی استاد مدرسه جهادی مرکزی، گفته است که آموزش علوم عصری برای بانوان جایز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره