Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد مسکو از ایجاد نشدن حکومت فراگیر در افغانستان

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که به رسمیت شناختن حکومت سرپرست در افغانستان با ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان و دختران، ممکن است.

وزیر خارجه روسیه روز گذشته در نشست کشورهای مشترک‌المنافع، حفظ روابط دیپلوماتیک کشورهای همسایه افغانستان را با حکومت سرپرست، یک نیاز دانسته است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت: «از نیاز به فراگیری در دولت طالبان صحبت می‌کنیم. این البته گام مهمی در جهت به رسمیت شناسی رسمی طالبان خواهد بود، نه تنها به رسمیت شناسی عملی رهبری طالبان، بلکه به رسمیت شناسی رسمی دولت جدید در افغانستان. همچنان پرداختن به موضوع حق رای و حق تحصیل برای زنان و دختران از اهمیت بنیادی برخوردار استند.»

نشست کشورهای مشترک‌المنافع با حضور وزیران خارجه ده کشور و روسیه به دنبال به دنبال چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند برگزار شد.

وزیر خارجه روسیه در این نشست افزود: «تقریبا همه ما در مورد نیاز به حفظ و توسعه ارتباط با دولت طالبان اتفاق نظر داریم. آنان با وجود تضعیف شدن موضع شان به علت تهدید فزاینده هراس‌افگنی، همچنان قدرت و کنترول کشور را حفظ کرده‌اند.»

عبدالملک افغان، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی باید مشوره‌های وزیران خارجه کشورهای همسایه را قبول کند و به حقوق بشر و زنان احترام کند.»

این دیپلومات بلندپایه روسیه از گسترش گروه‌های هراس‌افگن و تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان، نیز ابراز نگرانی کرده است.

او در یپوند هراس‌افگنی گفته است: «هراس‌افگنان نه تنها داعش، بل دیگر سازمان‌ها نیز در حال سر بلند کردن استند. دلایلی وجود دارد که دوستان غربی ما در تشویق اقدامات هراس‌افگنانه دست دارند.»

امارت اسلامی نیز به این باور است که ادامه روابط در چارچوب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه و همسایه به سود همه است.

ذبیح الله مجاهد سحنگوی امارت اسلامی همواره بر پیکار با هراس‌افگنی و کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تاکید کرده است.

آقای مجاهد در این باره گفت: «به کشورها اطمینان داده شد که خاک افغانستان امن است. ثبات است و با این ثبات و ‌امن باید همکاری صورت بگیرد و ‌پالیسی امارت اسلامی افغانستان باز تکرار شد که از خاک افغانستان به هیچ کسی زیان و ضرری نمی‌رسد.»

نشست چهارجانبه، چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه و نشست اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع در باره افغانستان به روزهای پنج‌شنبه و جمعه در شهر سمرقند ازبیکستان برگزار شد.

در نشست کشورهای مشترک‌المنافع، شرکت کنندگان درباره‌ی مسایل منطقه‌ای و جهانی نیز گفت‌وگو کردند.

انتقاد مسکو از ایجاد نشدن حکومت فراگیر در افغانستان

این دیپلومات بلندپایه روسیه از گسترش گروه‌های هراس‌افگن و تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان، نیز ابراز نگرانی کرده است.

تصویر بندانگشتی

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که به رسمیت شناختن حکومت سرپرست در افغانستان با ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان و دختران، ممکن است.

وزیر خارجه روسیه روز گذشته در نشست کشورهای مشترک‌المنافع، حفظ روابط دیپلوماتیک کشورهای همسایه افغانستان را با حکومت سرپرست، یک نیاز دانسته است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت: «از نیاز به فراگیری در دولت طالبان صحبت می‌کنیم. این البته گام مهمی در جهت به رسمیت شناسی رسمی طالبان خواهد بود، نه تنها به رسمیت شناسی عملی رهبری طالبان، بلکه به رسمیت شناسی رسمی دولت جدید در افغانستان. همچنان پرداختن به موضوع حق رای و حق تحصیل برای زنان و دختران از اهمیت بنیادی برخوردار استند.»

نشست کشورهای مشترک‌المنافع با حضور وزیران خارجه ده کشور و روسیه به دنبال به دنبال چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند برگزار شد.

وزیر خارجه روسیه در این نشست افزود: «تقریبا همه ما در مورد نیاز به حفظ و توسعه ارتباط با دولت طالبان اتفاق نظر داریم. آنان با وجود تضعیف شدن موضع شان به علت تهدید فزاینده هراس‌افگنی، همچنان قدرت و کنترول کشور را حفظ کرده‌اند.»

عبدالملک افغان، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی باید مشوره‌های وزیران خارجه کشورهای همسایه را قبول کند و به حقوق بشر و زنان احترام کند.»

این دیپلومات بلندپایه روسیه از گسترش گروه‌های هراس‌افگن و تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان، نیز ابراز نگرانی کرده است.

او در یپوند هراس‌افگنی گفته است: «هراس‌افگنان نه تنها داعش، بل دیگر سازمان‌ها نیز در حال سر بلند کردن استند. دلایلی وجود دارد که دوستان غربی ما در تشویق اقدامات هراس‌افگنانه دست دارند.»

امارت اسلامی نیز به این باور است که ادامه روابط در چارچوب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه و همسایه به سود همه است.

ذبیح الله مجاهد سحنگوی امارت اسلامی همواره بر پیکار با هراس‌افگنی و کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تاکید کرده است.

آقای مجاهد در این باره گفت: «به کشورها اطمینان داده شد که خاک افغانستان امن است. ثبات است و با این ثبات و ‌امن باید همکاری صورت بگیرد و ‌پالیسی امارت اسلامی افغانستان باز تکرار شد که از خاک افغانستان به هیچ کسی زیان و ضرری نمی‌رسد.»

نشست چهارجانبه، چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه و نشست اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع در باره افغانستان به روزهای پنج‌شنبه و جمعه در شهر سمرقند ازبیکستان برگزار شد.

در نشست کشورهای مشترک‌المنافع، شرکت کنندگان درباره‌ی مسایل منطقه‌ای و جهانی نیز گفت‌وگو کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره