Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امنیت دروازه‌های کابل؛ مسوولان از تامین کامل امنیت خبر می‌دهند

فرماندهی قطعه دروازه‌های کابل می‌گوید که امنیت شاهراه‌ها در مقایسه با گذشته، بیشتر تامین شده است.

مسوولان در این فرماندهی توانسته‌اند که مواد مخدر و جنگ‌افزارهای گوناگون را نیز در دو ماه پسین از مجرمان به دست بیاورند.

این فرماندهی اطمنیان می‌دهد که امنیت مسافران و بازرگانان تامین است و آنان  بی هیچ هراسی می‌توانند رفت‌وآمد کنند.

عبدالله جلالی، آمر پلان و پالسی فرماندهی دروازه‌های کابل، گفت: «ما پودر را بدست آوردیم که در بین آن افیوم خام هم بود. همچنان ۶۶۸ قوطی مواد نشه‌آور را و نیز ۸۰۱ تابلیت "کا" را ما بدست آوردیم. در ارتباط به سلاح که همین اکنون در دیپو نزد ما موجود است تقریبا ۱۷ تفنگچه می‌باشد.»

خان الله، نیروی محافظتی دروازه کابل، می‌گوید: «در اینجا ۲۴ ساعت چک‌پاینت ما فعال است. ما به ملت اطمینان می‌دهیم که به آرامی زندگی کنید و ما به افراد مخالف اجازه داخل شدن را نمی‌دهیم.»

نیروهای پولیس زن نیز با نیروهای امارت اسلامی در دروازه‌های کابل برای تامین امنیت شهروندان کشور به چشم حضور دارند.

نجیبه، پولیس زن، به طلوع‌نیوز گفت: «ما تلاشی می‌کنیم هر وقت. در دوران اشرف غنی هم تلاشی کردن وظیفه ما بود و این کار را می‌کردیم.»

با این حال، برخی از شهروندان کشور که از کابل به ولایت‌های دیگر رفت‌وآمد دارند، از تامین امنیت شاهراه‌ها شادمان اند.

مصطفی، باشنده قندهار، گفت: «در گذشته ما سفر کرده نمی‌توانستیم ولی حالا بسیار خوب است در هرجا چیک‌پاینت زیاد است.»

فرماندهی دروازه‌های کابل همچنان می‌گوید که توانسته‌اند اسکنر دروازه شمالی را دوباره فعال بسازند و تلاش‌های شان برای فعال سازی اسکنرهای دیگر در سه دروازه دیگر نیز جریان دارند.

امنیت دروازه‌های کابل؛ مسوولان از تامین کامل امنیت خبر می‌دهند

نیروهای پولیس زن نیز با نیروهای امارت اسلامی در دروازه‌های کابل برای تامین امنیت شهروندان کشور به چشم حضور دارند.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی قطعه دروازه‌های کابل می‌گوید که امنیت شاهراه‌ها در مقایسه با گذشته، بیشتر تامین شده است.

مسوولان در این فرماندهی توانسته‌اند که مواد مخدر و جنگ‌افزارهای گوناگون را نیز در دو ماه پسین از مجرمان به دست بیاورند.

این فرماندهی اطمنیان می‌دهد که امنیت مسافران و بازرگانان تامین است و آنان  بی هیچ هراسی می‌توانند رفت‌وآمد کنند.

عبدالله جلالی، آمر پلان و پالسی فرماندهی دروازه‌های کابل، گفت: «ما پودر را بدست آوردیم که در بین آن افیوم خام هم بود. همچنان ۶۶۸ قوطی مواد نشه‌آور را و نیز ۸۰۱ تابلیت "کا" را ما بدست آوردیم. در ارتباط به سلاح که همین اکنون در دیپو نزد ما موجود است تقریبا ۱۷ تفنگچه می‌باشد.»

خان الله، نیروی محافظتی دروازه کابل، می‌گوید: «در اینجا ۲۴ ساعت چک‌پاینت ما فعال است. ما به ملت اطمینان می‌دهیم که به آرامی زندگی کنید و ما به افراد مخالف اجازه داخل شدن را نمی‌دهیم.»

نیروهای پولیس زن نیز با نیروهای امارت اسلامی در دروازه‌های کابل برای تامین امنیت شهروندان کشور به چشم حضور دارند.

نجیبه، پولیس زن، به طلوع‌نیوز گفت: «ما تلاشی می‌کنیم هر وقت. در دوران اشرف غنی هم تلاشی کردن وظیفه ما بود و این کار را می‌کردیم.»

با این حال، برخی از شهروندان کشور که از کابل به ولایت‌های دیگر رفت‌وآمد دارند، از تامین امنیت شاهراه‌ها شادمان اند.

مصطفی، باشنده قندهار، گفت: «در گذشته ما سفر کرده نمی‌توانستیم ولی حالا بسیار خوب است در هرجا چیک‌پاینت زیاد است.»

فرماندهی دروازه‌های کابل همچنان می‌گوید که توانسته‌اند اسکنر دروازه شمالی را دوباره فعال بسازند و تلاش‌های شان برای فعال سازی اسکنرهای دیگر در سه دروازه دیگر نیز جریان دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره