Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد "گروه هفت" از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان

هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هفت در یک بیانیه مشترک از نقض حقوق بشر به ویژه ممنوعیت‌های پسین امارت اسلامی در برابر کار و آموزش بانوان در افغانستان انتقاد کرده است.

رهبران این هفت کشور در بیانیه پایانی نشست شان در شهر هیروشیمای جاپان، خواهان لغو ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران در افغانستان شده و بر مشارکت کامل مردم در حکومت و آغاز گفتمان ملی تاکید کرده‌اند.

آنان از حکومت سرپرست خواسته‌اند که به تعهدهای خود در برابر مردم افغانستان و جهان عمل کند و نیز به هراس‌افگنان اجازه ندهد که از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها کار گیرند.

در این بیانیه آمده است: «ما از طالبان می‌خواهیم که به تعهدات خود در زمینه مبارزه با هراس‌افگنی پابند بوده و اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان نمی‌تواند برای تهدید یا حمله به کشور دیگری برای برنامه‌ریزی یا تامین مالی اقدام‌های هراس‌افگنی، پناه دادن و آموزش هراس‌افگنان استفاده شود. ما از طالبان می‌خواهیم که به قطع‌نامه ۲۶۸۱ سال ۲۰۲۳ میلادی و منشور سازمان ملل متحد از جمله ماده هشت احترام گذاشته و از فعالیت‌های بدون محدودیت سازمان ملل در افغانستان اطمینان حاصل کنند. ما شدیدترین مخالفت خود را با نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط طالبان ابراز کرده و خواهان لغو فوری تصمیم‌های غیرقابل قبول، به ویژه تصمیم‌های آنان در برابر زنان و دختران هستیم. ما از طالبان می‌خواهیم تا گام‌‌های مهمی برای مشارکت در گفت‌وگوی ملی معتبر، فراگیر و تحت رهبری افغان‌ها بردارد که در آن همه افغان‌ها می‌توانند مشارکت داشته باشند.»

از سویی‌هم، رییس‌جمهور کازاخستان در حاشیه نشست چین-آسیای مرکزی برهماهنگی میان کشورهای منطقه بر ارایه کمک به هدف پیش‌گیری از گسترش بحران بشری و مبارزه با هراس‌افگنی تاکید کرده است.

قاسم جومارت توکایف، رییس‌جمهور کازاخستان، گفته است: «ما استفاده کامل از بسترهای گفت‌وگوی گروه تماس را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و کشورهای همسایه افغانستان برای ایجاد یک موقعیت هماهنگ و جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان  ضروری می‌دانیم. این مورد مهم است که به طور مشترک موضوعات مربوط به کمک به ایجاد یک سیستم سیاسی فراگیر در افغانستان را ترویج دهیم تا همکاری‌های ضد هراس‌افگنی بین کشورهای خود را ایجاد کنیم.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در مطابقت با شریعت اسلامی در کشور رعایت و حکومت فراگیر نیز ایجاد شده است.

بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی، همکاری و کمک کشورهای منطقه را به افغانستان می‌ستاید و تاکید می‌کند که اکنون خاک افغانستان به هیچ کشوری تهدید نیست.

بلال کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «امنیت برقرار است. تمام جغرافیا و قلمرو کشور از سوی امارت اسلامی کنترول می‌شود و هیچ نوع گروه، تهدید و تحرکی در افغانستان وجود ندارد که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید بکند. در راستا باید نگرانی نباشد.»

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، به طلوع‌نیوز گفت: «معاملات غیررسمی که منطقه و جهان با حکومت سرپرست دارد، حقوق زنان افغانستان را در اولویت کار خود قرار بدهد تا در آینده ما شاهد بازگشایی مکتب‌ها به روی زنان شویم.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «این کشورها بسیار علاقه‌مند با چین استند که در توسعه و امور نظامی و امور تسلیحاتی با این‌ها کمک کند؛ چون این‌ها تشویش دارند و نگران استند از بابت افغانستان.»

در این اواخر، افغانستان محور گفتگوی کشورهای همسایه و جهان قرار گرفته است؛ نماینده ویژه رییس‌جمهور ازبیکستان برای افغانستان نیز در دیدار با نماینده نخست‌وزیر بریتانیا برای افغانستان و پاکستان درباره‌ی حل و فصل اوضاع افغانستان گفت‌وگو کرده است.

انتقاد "گروه هفت" از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان

امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در مطابقت با شریعت اسلامی در کشور رعایت و حکومت فراگیر نیز ایجاد شده است.

تصویر بندانگشتی

هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هفت در یک بیانیه مشترک از نقض حقوق بشر به ویژه ممنوعیت‌های پسین امارت اسلامی در برابر کار و آموزش بانوان در افغانستان انتقاد کرده است.

رهبران این هفت کشور در بیانیه پایانی نشست شان در شهر هیروشیمای جاپان، خواهان لغو ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران در افغانستان شده و بر مشارکت کامل مردم در حکومت و آغاز گفتمان ملی تاکید کرده‌اند.

آنان از حکومت سرپرست خواسته‌اند که به تعهدهای خود در برابر مردم افغانستان و جهان عمل کند و نیز به هراس‌افگنان اجازه ندهد که از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها کار گیرند.

در این بیانیه آمده است: «ما از طالبان می‌خواهیم که به تعهدات خود در زمینه مبارزه با هراس‌افگنی پابند بوده و اطمینان حاصل کنند که خاک افغانستان نمی‌تواند برای تهدید یا حمله به کشور دیگری برای برنامه‌ریزی یا تامین مالی اقدام‌های هراس‌افگنی، پناه دادن و آموزش هراس‌افگنان استفاده شود. ما از طالبان می‌خواهیم که به قطع‌نامه ۲۶۸۱ سال ۲۰۲۳ میلادی و منشور سازمان ملل متحد از جمله ماده هشت احترام گذاشته و از فعالیت‌های بدون محدودیت سازمان ملل در افغانستان اطمینان حاصل کنند. ما شدیدترین مخالفت خود را با نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط طالبان ابراز کرده و خواهان لغو فوری تصمیم‌های غیرقابل قبول، به ویژه تصمیم‌های آنان در برابر زنان و دختران هستیم. ما از طالبان می‌خواهیم تا گام‌‌های مهمی برای مشارکت در گفت‌وگوی ملی معتبر، فراگیر و تحت رهبری افغان‌ها بردارد که در آن همه افغان‌ها می‌توانند مشارکت داشته باشند.»

از سویی‌هم، رییس‌جمهور کازاخستان در حاشیه نشست چین-آسیای مرکزی برهماهنگی میان کشورهای منطقه بر ارایه کمک به هدف پیش‌گیری از گسترش بحران بشری و مبارزه با هراس‌افگنی تاکید کرده است.

قاسم جومارت توکایف، رییس‌جمهور کازاخستان، گفته است: «ما استفاده کامل از بسترهای گفت‌وگوی گروه تماس را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و کشورهای همسایه افغانستان برای ایجاد یک موقعیت هماهنگ و جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان  ضروری می‌دانیم. این مورد مهم است که به طور مشترک موضوعات مربوط به کمک به ایجاد یک سیستم سیاسی فراگیر در افغانستان را ترویج دهیم تا همکاری‌های ضد هراس‌افگنی بین کشورهای خود را ایجاد کنیم.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در مطابقت با شریعت اسلامی در کشور رعایت و حکومت فراگیر نیز ایجاد شده است.

بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی، همکاری و کمک کشورهای منطقه را به افغانستان می‌ستاید و تاکید می‌کند که اکنون خاک افغانستان به هیچ کشوری تهدید نیست.

بلال کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «امنیت برقرار است. تمام جغرافیا و قلمرو کشور از سوی امارت اسلامی کنترول می‌شود و هیچ نوع گروه، تهدید و تحرکی در افغانستان وجود ندارد که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید بکند. در راستا باید نگرانی نباشد.»

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، به طلوع‌نیوز گفت: «معاملات غیررسمی که منطقه و جهان با حکومت سرپرست دارد، حقوق زنان افغانستان را در اولویت کار خود قرار بدهد تا در آینده ما شاهد بازگشایی مکتب‌ها به روی زنان شویم.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «این کشورها بسیار علاقه‌مند با چین استند که در توسعه و امور نظامی و امور تسلیحاتی با این‌ها کمک کند؛ چون این‌ها تشویش دارند و نگران استند از بابت افغانستان.»

در این اواخر، افغانستان محور گفتگوی کشورهای همسایه و جهان قرار گرفته است؛ نماینده ویژه رییس‌جمهور ازبیکستان برای افغانستان نیز در دیدار با نماینده نخست‌وزیر بریتانیا برای افغانستان و پاکستان درباره‌ی حل و فصل اوضاع افغانستان گفت‌وگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره