Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پروازهای مستقیم میان کابل و ارومچی دوباره آغاز شد

پس از سه سال توقف، پروازهای مستقیم میان کابل و اُرومچی چین امروز (چهارشنبه، ۳ جوزا) دوباره آغاز شد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که پروازها میان چین و افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود که اکنون پروازهای مسافربری و کارگو هفته یک بار میان کابل و ارومچی انجام خواهد شد.

غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «این ارزش بسیار مهم اقتصادی و تاثیر مستقیم بالای رشد اقتصاد کشور، روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورهای افغانستان و چین، مردم و تجارت دارد.»

در همین حال، سفارت چین در کابل اطمینان می‌دهد که در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی با افغانستان همکاری می‌کند و برای بازرگانان افغانستان در چین سهولت‌های فراهم خواهد شد.

خوو، معاون سفیر چین در کابل، گفت: «در حال حاضر زمینه‌های خوبی برای بازرگانان افغان در چین و همین گونه زمینه‌های خوبی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران چینی در افغانستان فراهم شده است. دولت‌های دو کشور متعهد هستند تا روابط اقتصادی و بازرگانی شان را بیش‌تر گسترش دهند.»

از سویی‌هم، رییس عمومی میدان هوایی کابل می‌گوید که پیش از این دی چک هواپیماها با هزینه ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰هزار دالر امریکایی در ترکیه انجام می‌شد که در حال حاضر دی چک هواپیماها به ارزش ۲۰۰ هزار دالر امریکایی در داخل کشور انجام می‌شود.

عبدالهادی محمد، رییس عمومی میدان هوایی کابل، در این باره گفت: «در حال حاضر دی چک هواپیما در داخل کشور به پول کم و وقت کم انجام می‌شود. قبلا دی چک در ترکیه و دیگر ممالک انجام می‌شد پنج تا هشت ماه وقت را در بر می‌گرفت.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، آغاز پروازهای کارگو را در افزایش میزان تجارت میان دو کشور مهم می‌داند. این اتاق از چین می‌خواهد که افغانستان را در استخراج معادن یاری رساند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ما همکار متداوم با کشور دوست، چین هستیم. ما می‌خواهیم که در معادن همرای شان سرمایه‌گذاری خوب داشته باشیم. ما می‌خواهیم که معادن را در افغانستان پروسس کنیم، بیایید در پروسس همرای ما یکجا سرمایه‌گذاری کنید.»

رییس عمومی میدان هوایی کابل آمار می‌دهد که ۹۰ هزار تن به شمول ۵ هزار شهروند خارجی در یک ماه از میدان هوایی کابل به بیرون از کشور رفته و ۲۰۰ پرواز کارگو نیز از این میدان انجام شده است.

پروازهای مستقیم میان کابل و ارومچی دوباره آغاز شد

در همین حال، سفارت چین در کابل اطمینان می‌دهد که در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی با افغانستان همکاری می‌کند.

تصویر بندانگشتی

پس از سه سال توقف، پروازهای مستقیم میان کابل و اُرومچی چین امروز (چهارشنبه، ۳ جوزا) دوباره آغاز شد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که پروازها میان چین و افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود که اکنون پروازهای مسافربری و کارگو هفته یک بار میان کابل و ارومچی انجام خواهد شد.

غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «این ارزش بسیار مهم اقتصادی و تاثیر مستقیم بالای رشد اقتصاد کشور، روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورهای افغانستان و چین، مردم و تجارت دارد.»

در همین حال، سفارت چین در کابل اطمینان می‌دهد که در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی با افغانستان همکاری می‌کند و برای بازرگانان افغانستان در چین سهولت‌های فراهم خواهد شد.

خوو، معاون سفیر چین در کابل، گفت: «در حال حاضر زمینه‌های خوبی برای بازرگانان افغان در چین و همین گونه زمینه‌های خوبی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران چینی در افغانستان فراهم شده است. دولت‌های دو کشور متعهد هستند تا روابط اقتصادی و بازرگانی شان را بیش‌تر گسترش دهند.»

از سویی‌هم، رییس عمومی میدان هوایی کابل می‌گوید که پیش از این دی چک هواپیماها با هزینه ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰هزار دالر امریکایی در ترکیه انجام می‌شد که در حال حاضر دی چک هواپیماها به ارزش ۲۰۰ هزار دالر امریکایی در داخل کشور انجام می‌شود.

عبدالهادی محمد، رییس عمومی میدان هوایی کابل، در این باره گفت: «در حال حاضر دی چک هواپیما در داخل کشور به پول کم و وقت کم انجام می‌شود. قبلا دی چک در ترکیه و دیگر ممالک انجام می‌شد پنج تا هشت ماه وقت را در بر می‌گرفت.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، آغاز پروازهای کارگو را در افزایش میزان تجارت میان دو کشور مهم می‌داند. این اتاق از چین می‌خواهد که افغانستان را در استخراج معادن یاری رساند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ما همکار متداوم با کشور دوست، چین هستیم. ما می‌خواهیم که در معادن همرای شان سرمایه‌گذاری خوب داشته باشیم. ما می‌خواهیم که معادن را در افغانستان پروسس کنیم، بیایید در پروسس همرای ما یکجا سرمایه‌گذاری کنید.»

رییس عمومی میدان هوایی کابل آمار می‌دهد که ۹۰ هزار تن به شمول ۵ هزار شهروند خارجی در یک ماه از میدان هوایی کابل به بیرون از کشور رفته و ۲۰۰ پرواز کارگو نیز از این میدان انجام شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره