Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشستی برای "توسعه روابط بازرگانی کابل و بی‌جینگ" در چین برگزار شد

وزارت خارجه گفته است که سومین نشست زیر نام کارشیوه ارتباطی بازسازی اقتصادی و همکاری بشردوستانه در چین برگزار شد.

حافظ ضیا احمد تکل معاون سخن‌گوی وزارت خارجه گفته است که در این نشست، افزون بر بازنگری کارشیوه همکاری بشردوستانه چین در دو نیم سال گذشته، در باره بازسازی افغانستان، توسعه روابط بازرگانی و مسایل دیگر اقتصادی گفت‌وگو شد.

آقای تکل افزود: «در چوکات بازسازی مکانیزم اقتصادی افغانستان روی افزایش روابط تجارتی بین دو کشور به‌ویژه زمینه‌سازی بیشتر برای صادرات کالاهای افغانی به چین، ظرفیت‌سازی و فرصت‌سازی گفت‌وگوی همه‌جانبه شد.»  

به همین ترتیب در خبرنامه وزارت خارجه چین گفته شده است که رییس بخش آسیایی وزارت امور خارجه این کشور در این نشست با اشاره به ادامه کمک‌های بشردوستانه و پشتیبانی چین از افغانستان بر توسعه روابط اقتصادی میان این دو کشور تاکید کرده است.

در سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، نقش چین را در رشد و توسعه اقتصاد افغانستان ارزشمند عنوان می‌کند.

میرویس هوتک رییس هیأت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «چین یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است بنابراین نقش چین در رشد و توسعه اقتصاد کشور ما از اهمیت ویژه برخوردار است.»

با این وجود آگاهان مسایل اقتصادی هم علاقه‌مندی چین به گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با افغانستان را به سود کشور می‌دانند و بر ساخت‌وساز یک مسیر جدید راه‌آهن از طریق واخان بدخشان با چین تاکید می‌ورزند.

محمدنبی افغان آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «گزینه خوب همین راه‌آهن است که باید فعال کنیم و از این طریق با چین وصل شویم.»

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی وزارت خارجه چین، حجم تجارت دوجانبه میان چین و افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی یک اعشاریه ۳۳ میلیارد دالر بوده است.

نشستی برای "توسعه روابط بازرگانی کابل و بی‌جینگ" در چین برگزار شد

در سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، نقش چین را در رشد و توسعه اقتصاد افغانستان ارزشمند عنوان می‌کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه گفته است که سومین نشست زیر نام کارشیوه ارتباطی بازسازی اقتصادی و همکاری بشردوستانه در چین برگزار شد.

حافظ ضیا احمد تکل معاون سخن‌گوی وزارت خارجه گفته است که در این نشست، افزون بر بازنگری کارشیوه همکاری بشردوستانه چین در دو نیم سال گذشته، در باره بازسازی افغانستان، توسعه روابط بازرگانی و مسایل دیگر اقتصادی گفت‌وگو شد.

آقای تکل افزود: «در چوکات بازسازی مکانیزم اقتصادی افغانستان روی افزایش روابط تجارتی بین دو کشور به‌ویژه زمینه‌سازی بیشتر برای صادرات کالاهای افغانی به چین، ظرفیت‌سازی و فرصت‌سازی گفت‌وگوی همه‌جانبه شد.»  

به همین ترتیب در خبرنامه وزارت خارجه چین گفته شده است که رییس بخش آسیایی وزارت امور خارجه این کشور در این نشست با اشاره به ادامه کمک‌های بشردوستانه و پشتیبانی چین از افغانستان بر توسعه روابط اقتصادی میان این دو کشور تاکید کرده است.

در سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، نقش چین را در رشد و توسعه اقتصاد افغانستان ارزشمند عنوان می‌کند.

میرویس هوتک رییس هیأت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «چین یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است بنابراین نقش چین در رشد و توسعه اقتصاد کشور ما از اهمیت ویژه برخوردار است.»

با این وجود آگاهان مسایل اقتصادی هم علاقه‌مندی چین به گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با افغانستان را به سود کشور می‌دانند و بر ساخت‌وساز یک مسیر جدید راه‌آهن از طریق واخان بدخشان با چین تاکید می‌ورزند.

محمدنبی افغان آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «گزینه خوب همین راه‌آهن است که باید فعال کنیم و از این طریق با چین وصل شویم.»

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی وزارت خارجه چین، حجم تجارت دوجانبه میان چین و افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی یک اعشاریه ۳۳ میلیارد دالر بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره