Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کم‌بود آب در واشیر؛ مردم خانه‌های‌شان را ترک می‌کنند

شماری از باشندگان ولسوالی واشیر ولایت هلمند می‌گویند که صدها خانواده در این ولسوالی به علت کمبود آب ناگزیر به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

باشندگان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه‌ی این اوضاع، تمامی باشندگان واشیر خانه‌های شان را ترک خواهند کرد.  

نزدیک به ۳۰۰ خانواده تنها از روستای گرازان این ولسوالی آواره شده‌اند.

اعضای تنها خانواده باقی‌مانده در روستای گرازان می‌گویند ساعت‌ها راه می‌پیمایند تا آب مورد نیاز شان را بدست آورند.

محمد انور، باشنده ولسوالی واشیر هلمند به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما یک یا دو عضو خانواده خود را مکلف ساختیم که با استفاده از موترسایکل و یا هم مرکب‌ها برای خانه آب آشامیدنی بیاورند.»

ساکنان روستاهای دیگر واشیر نیز با چالش نبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

رحمت الله، باشنده روستای فولاد واشیر، گفت: «برزگان خانواده‌ها مصروف کارها استند و کودکان را مکلف ساختیم که از بمبه‌ها آب بیاورند.»

عبدالله، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی واشیر گفت: «نبود آب مردم را با چالش روبه‌رو ساخته. تمامی باشندگان ولسوالی واشیر بخاطر نبود آب مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند.»

از سویی دیگر، مسوولان محلی هلمند چالش کم‌بود آب در ولسوالی واشیر را می‌پذیرند و می‌گویند که حکومت مرکزی تعهد کرده است که به این مشکل رسیدگی خواهد کرد. به‌ گفته‌ی مسوولان محلی هلمند، چندین پروژه آب‌رسانی سال آینده در ولسوالی واشیر عملی خواهد شد.

عبدالحکیم سجاد، معاون مالی و اداری ولسوالی واشیر هلمند، به طلوع‌نیوز گفت: «هیات‌ها آمده و می‌خواهند که برای ما در منطقه گل بید بند آب اعمار کنند و ما هم با آنان همکار هستیم.»

محمود ثانی، رییس انکشاف دهات هلمند، گفت: «تمامی ولسوالی‌های هلمند به شبکه‌های آب نیاز دارد. سطح آب بسیار پایین رفته و می‌خواهیم که موسسات با ما در این باره همکاری کنند.»

این در حالی‌ست که باشندگان بسیاری از ولسوالی‌های هلمند در سال‌های اخیر با کم‌بود آب روبه‌رو شده و از امارت اسلامی می‌خواهند که به این مشکل رسیدگی کند. 

کم‌بود آب در واشیر؛ مردم خانه‌های‌شان را ترک می‌کنند

اعضای تنها خانواده باقی‌مانده در روستای گرازان می‌گویند ساعت‌ها راه می‌پیمایند تا آب مورد نیاز شان را بدست آورند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان ولسوالی واشیر ولایت هلمند می‌گویند که صدها خانواده در این ولسوالی به علت کمبود آب ناگزیر به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

باشندگان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه‌ی این اوضاع، تمامی باشندگان واشیر خانه‌های شان را ترک خواهند کرد.  

نزدیک به ۳۰۰ خانواده تنها از روستای گرازان این ولسوالی آواره شده‌اند.

اعضای تنها خانواده باقی‌مانده در روستای گرازان می‌گویند ساعت‌ها راه می‌پیمایند تا آب مورد نیاز شان را بدست آورند.

محمد انور، باشنده ولسوالی واشیر هلمند به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما یک یا دو عضو خانواده خود را مکلف ساختیم که با استفاده از موترسایکل و یا هم مرکب‌ها برای خانه آب آشامیدنی بیاورند.»

ساکنان روستاهای دیگر واشیر نیز با چالش نبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

رحمت الله، باشنده روستای فولاد واشیر، گفت: «برزگان خانواده‌ها مصروف کارها استند و کودکان را مکلف ساختیم که از بمبه‌ها آب بیاورند.»

عبدالله، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی واشیر گفت: «نبود آب مردم را با چالش روبه‌رو ساخته. تمامی باشندگان ولسوالی واشیر بخاطر نبود آب مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند.»

از سویی دیگر، مسوولان محلی هلمند چالش کم‌بود آب در ولسوالی واشیر را می‌پذیرند و می‌گویند که حکومت مرکزی تعهد کرده است که به این مشکل رسیدگی خواهد کرد. به‌ گفته‌ی مسوولان محلی هلمند، چندین پروژه آب‌رسانی سال آینده در ولسوالی واشیر عملی خواهد شد.

عبدالحکیم سجاد، معاون مالی و اداری ولسوالی واشیر هلمند، به طلوع‌نیوز گفت: «هیات‌ها آمده و می‌خواهند که برای ما در منطقه گل بید بند آب اعمار کنند و ما هم با آنان همکار هستیم.»

محمود ثانی، رییس انکشاف دهات هلمند، گفت: «تمامی ولسوالی‌های هلمند به شبکه‌های آب نیاز دارد. سطح آب بسیار پایین رفته و می‌خواهیم که موسسات با ما در این باره همکاری کنند.»

این در حالی‌ست که باشندگان بسیاری از ولسوالی‌های هلمند در سال‌های اخیر با کم‌بود آب روبه‌رو شده و از امارت اسلامی می‌خواهند که به این مشکل رسیدگی کند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره