Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان روستای «ابراهیم کاریز» ۱۵ سال پس از رویداد خونین غرامت می‌خواهند

بسته‌گان قربانیان عملیات هوایی و زمینی نیروهای خارجی که ۱۵ سال پیش در روستای "ابراهیم کاریز" در ولسوالی متاخان پکتیکا راه‌اندازی شد، اکنون خواستار تامین عدالت و دریافت غرامت هستند. 

باشندگان روستای"ابراهیم کاریز" می‌گویند که چهل تن از باشندگان این روستا به شمول زنان و کودکان در این عملیات کشته ‌شده‌اند.

حفیظ که پدر و ۱۵ عضو دیگر خانواده خود را در عملیات نیروهای خارجی از دست داده، می‌گوید که شمار زیادی از کودکان در این روستا از محبت پدر محروم شده‌اند.

حفیظ گفت: «افرادی که در ابراهیم کاریز شهید شده‌اند، به شمول پدر و دو کاکای من، قاتلان آنان را هیچ گاهی نمی‌بخشیم. به خاطری که آنان ظلم کرده‌اند، کار ناروا کرده‌اند و ناحق آنان را کشته‌اند.»

محمد برات، عضو یکی از خانواده‌های متضرر، گفت: «یازده عضو این خانواده شهید شده‌اند که در آن مادرم، پدرم که شصت ساله بودند، همان‌گونه یک برادرم که ۳۰ یا ۳۵ ساله بود.» 

بستگان قربانیان می‌افزایند که در وضعیت بد اقتصادی بسر می‌برند و نهادهای حقوق بشری جهانی باید این رویداد را پیگیری کنند.

فضل الرحمان، عضو خانواده قربانیان در پکتیکا، گفت: «ما از دادگاه بین‌المللی خواست جدی داریم که این افراد باید به دادگاه کشانده شوند. دادگاه بین‌المللی باید با ما انصاف کند.»

دلاور، عضو خانواده قربانیان در پکتیکا، گفت: «آن مجرم را دستگیر کنید و بپرسید که با این افراد چرا این کار را کردید. حالا این یتیم‌ها و بیوه‌ها به کی مانده است؟ باید از این افراد پرسیده شود.» 

از سویی‌هم، فیض الله جمال،  والی پکتیکا نیز از نهادهای جهانی خواستار پیگیری و به کیفر رساندن عاملان این گونه رویدادها است. 

فیض الله جمال به طلوع‌نیوز گفت: «ما از حقوق بشر و جهانیان می‌خواهیم که باید این صدا را بلند کنند و صدای مردم را برسانند تا آن‌ها به حق شان برسند. تنها در اینجا نه، بلکه در تمام افغانستان.»

این در حالی‌ست که اخیراً بربنیاد پژوهش یک نهاد بریتانیایی که در روزنامه‌ی گاردین نشر شد، دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان هنگام ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در ولایت هلمند کشته شدند.

باشندگان روستای «ابراهیم کاریز» ۱۵ سال پس از رویداد خونین غرامت می‌خواهند

باشندگان روستای"ابراهیم کاریز" می‌گویند که چهل تن از باشندگان این روستا به شمول زنان و کودکان در عملیات نیروهای خارجی کشته ‌شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بسته‌گان قربانیان عملیات هوایی و زمینی نیروهای خارجی که ۱۵ سال پیش در روستای "ابراهیم کاریز" در ولسوالی متاخان پکتیکا راه‌اندازی شد، اکنون خواستار تامین عدالت و دریافت غرامت هستند. 

باشندگان روستای"ابراهیم کاریز" می‌گویند که چهل تن از باشندگان این روستا به شمول زنان و کودکان در این عملیات کشته ‌شده‌اند.

حفیظ که پدر و ۱۵ عضو دیگر خانواده خود را در عملیات نیروهای خارجی از دست داده، می‌گوید که شمار زیادی از کودکان در این روستا از محبت پدر محروم شده‌اند.

حفیظ گفت: «افرادی که در ابراهیم کاریز شهید شده‌اند، به شمول پدر و دو کاکای من، قاتلان آنان را هیچ گاهی نمی‌بخشیم. به خاطری که آنان ظلم کرده‌اند، کار ناروا کرده‌اند و ناحق آنان را کشته‌اند.»

محمد برات، عضو یکی از خانواده‌های متضرر، گفت: «یازده عضو این خانواده شهید شده‌اند که در آن مادرم، پدرم که شصت ساله بودند، همان‌گونه یک برادرم که ۳۰ یا ۳۵ ساله بود.» 

بستگان قربانیان می‌افزایند که در وضعیت بد اقتصادی بسر می‌برند و نهادهای حقوق بشری جهانی باید این رویداد را پیگیری کنند.

فضل الرحمان، عضو خانواده قربانیان در پکتیکا، گفت: «ما از دادگاه بین‌المللی خواست جدی داریم که این افراد باید به دادگاه کشانده شوند. دادگاه بین‌المللی باید با ما انصاف کند.»

دلاور، عضو خانواده قربانیان در پکتیکا، گفت: «آن مجرم را دستگیر کنید و بپرسید که با این افراد چرا این کار را کردید. حالا این یتیم‌ها و بیوه‌ها به کی مانده است؟ باید از این افراد پرسیده شود.» 

از سویی‌هم، فیض الله جمال،  والی پکتیکا نیز از نهادهای جهانی خواستار پیگیری و به کیفر رساندن عاملان این گونه رویدادها است. 

فیض الله جمال به طلوع‌نیوز گفت: «ما از حقوق بشر و جهانیان می‌خواهیم که باید این صدا را بلند کنند و صدای مردم را برسانند تا آن‌ها به حق شان برسند. تنها در اینجا نه، بلکه در تمام افغانستان.»

این در حالی‌ست که اخیراً بربنیاد پژوهش یک نهاد بریتانیایی که در روزنامه‌ی گاردین نشر شد، دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان هنگام ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در ولایت هلمند کشته شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره