Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار سازمان جهانی مهاجرت از فقر گسترده در افغانستان

سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی از فروپاشی اقتصاد در افغانستان خبر داده و گفته است ۷۰ درصد شهروندان این کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند.

در گزارش آمده است که سازمان جهانی مهاجرت برای پشتیبانی از ۶۰هزار خانواده‌ در سال جاری به بیش از ۴۰ میلیون دالر نیاز دارد.

سازمان جهانی مهاجرت گفته است: «دست‌کم هفتاد درصد افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بی‌کار هستند. ‍‍در این میان، اقتصاد در حال فروپاشی است. مشاغل کوچک و متوسط ​​همچنان به اخراج کارکنان خود ادامه می‌دهند.»

در همین حال، شماری از آگاهان منشا مشکلات اقتصادی را مشکلات سیاسی می‌دانند و می‌گویند تا زمانی‌که مشکلات سیاسی حل نشود، کمک‌های بشردوستانه گراف فقر را کاهش داده نمی‌تواند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات فقر و بی‌کاری در کشور تا زمانی‌که تعامل سیاسی صورت نگیرد و مشکلات سیاسی ما با دنیا حل نشود و حکومت دست به کار نشود و پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای را حرکت ندهد، خیلی مشکل است که با کمک‌های بشردوستانه گراف فقر را کاهش بدهیم.»

عبدالظهور مدبر یکی دیگر از آگاهان امور اقتصادی گفت: «برای این‌که متکی به خود باشیم، باید رفاه اقتصادی را خود ما در داخل سرزمین به مردم فراهم کنیم.»

در همین حال، عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد با رد فروپاشی نظام اقتصادی کشور می‌گوید که امیدواری برای توسعه اقتصادی در کشور به حد بالا وجود دارد.

عبداللطیف نظری به طلوع‌نیوز گفت: «ما چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده را برای اقتصاد افغانستان پیش‌بینی می‌کنیم اما در عین زمان تقاضای ما از جامعه بین‌المللی این است که نهادهای امدادی را مورد حمایت قرار بدهند.»

در ادامه گسترش بی‌کاری و کاهش کمک‌های خارجی، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در افغانستان پیش‌بینی کرده است که تا میانه‌های سال آینده حدود ۹۷ درصد شهروندان این کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

هشدار سازمان جهانی مهاجرت از فقر گسترده در افغانستان

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد با رد فروپاشی نظام اقتصادی کشور می‌گوید که امیدواری برای توسعه اقتصادی به حد بالا وجود دارد.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی از فروپاشی اقتصاد در افغانستان خبر داده و گفته است ۷۰ درصد شهروندان این کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند.

در گزارش آمده است که سازمان جهانی مهاجرت برای پشتیبانی از ۶۰هزار خانواده‌ در سال جاری به بیش از ۴۰ میلیون دالر نیاز دارد.

سازمان جهانی مهاجرت گفته است: «دست‌کم هفتاد درصد افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بی‌کار هستند. ‍‍در این میان، اقتصاد در حال فروپاشی است. مشاغل کوچک و متوسط ​​همچنان به اخراج کارکنان خود ادامه می‌دهند.»

در همین حال، شماری از آگاهان منشا مشکلات اقتصادی را مشکلات سیاسی می‌دانند و می‌گویند تا زمانی‌که مشکلات سیاسی حل نشود، کمک‌های بشردوستانه گراف فقر را کاهش داده نمی‌تواند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات فقر و بی‌کاری در کشور تا زمانی‌که تعامل سیاسی صورت نگیرد و مشکلات سیاسی ما با دنیا حل نشود و حکومت دست به کار نشود و پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای را حرکت ندهد، خیلی مشکل است که با کمک‌های بشردوستانه گراف فقر را کاهش بدهیم.»

عبدالظهور مدبر یکی دیگر از آگاهان امور اقتصادی گفت: «برای این‌که متکی به خود باشیم، باید رفاه اقتصادی را خود ما در داخل سرزمین به مردم فراهم کنیم.»

در همین حال، عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد با رد فروپاشی نظام اقتصادی کشور می‌گوید که امیدواری برای توسعه اقتصادی در کشور به حد بالا وجود دارد.

عبداللطیف نظری به طلوع‌نیوز گفت: «ما چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده را برای اقتصاد افغانستان پیش‌بینی می‌کنیم اما در عین زمان تقاضای ما از جامعه بین‌المللی این است که نهادهای امدادی را مورد حمایت قرار بدهند.»

در ادامه گسترش بی‌کاری و کاهش کمک‌های خارجی، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در افغانستان پیش‌بینی کرده است که تا میانه‌های سال آینده حدود ۹۷ درصد شهروندان این کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره