Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش انس حقانی به اظهارات سفیر بریتانیا برای پاکستان

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی رسانه‌های غربی را متهم به پخش شایعات در بیست سال گذشته درباره افغانستان کرده و گفته است که آنان مردم شان را از حقایق دور نگهداشته اند.

آقاق حقانی در واکنش به اظهارات سفیر بریتانیا برای پاکستان در صفحه تویتراش (اکس) نگاشته است که جین ماریوت هنوز هم حقایق را به علت این "پروپاگند" نمی‌تواند ببیند.

او گفته است: «یک جنگ ظالمانه تحت عنوان هراس‌افگنی آغاز شد و به شکست تجاوزگران انجامید. آنانیکه در لیست سیاه از سوی کشورها و سازمان‌ها جابجا شده بودند، اکنون حاکمان این خاک استند... هیچ چیز به نام شبکه وجود ندارد، بلکه یک کشور، نظام و رهبریت است.»

جین ماریوت، سفیر بریتانیا برای پاکستان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های پاکستانی ادعا کرده است که گروه‌های هراس‌افگن و تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان فعالیت دارند و حکومت سرپرست افغانستان باید در برابر آنان اقدام کند.

واکنش انس حقانی به اظهارات سفیر بریتانیا برای پاکستان

آقاق حقانی در واکنش به اظهارات سفیر بریتانیا برای پاکستان در صفحه تویتراش (اکس) نگاشته است که جین ماریوت هنوز هم حقایق را به علت این "پروپاگند" نمی‌تواند ببیند.

تصویر بندانگشتی

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی رسانه‌های غربی را متهم به پخش شایعات در بیست سال گذشته درباره افغانستان کرده و گفته است که آنان مردم شان را از حقایق دور نگهداشته اند.

آقاق حقانی در واکنش به اظهارات سفیر بریتانیا برای پاکستان در صفحه تویتراش (اکس) نگاشته است که جین ماریوت هنوز هم حقایق را به علت این "پروپاگند" نمی‌تواند ببیند.

او گفته است: «یک جنگ ظالمانه تحت عنوان هراس‌افگنی آغاز شد و به شکست تجاوزگران انجامید. آنانیکه در لیست سیاه از سوی کشورها و سازمان‌ها جابجا شده بودند، اکنون حاکمان این خاک استند... هیچ چیز به نام شبکه وجود ندارد، بلکه یک کشور، نظام و رهبریت است.»

جین ماریوت، سفیر بریتانیا برای پاکستان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های پاکستانی ادعا کرده است که گروه‌های هراس‌افگن و تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان فعالیت دارند و حکومت سرپرست افغانستان باید در برابر آنان اقدام کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره