Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: نزدیک به ۵۰ درگیری مرزی در ۲ سال رخ داده است

وزارت داخله می‌گوید که نزدیک به ۵۰ درگیری مرزی در جریان دو سال پسین با ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبیکستان رخ داده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله از کشورهای همسایه می‌خواهد که اصول مرزی با افغانستان را مراعت کنند.

بربنیاد سخنان عبدالمتین قانع، درگیری‌ها همواره از سوی کشورهای همسایه آغاز شده و سپس نیروهای امنیتی امارت اسلامی وارد عمل شده‌اند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی تخطی‌ها صورت گرفته، بعضی تنش‌های کوچک و بزرگ وصورت گرفته است. شما شاهد بودید که همراه با کشور پاکستان، ایران، ترکمنستان و ازبیکستان هم بعضی تنش‌ها بوده که آمارش کم‌تر از پنجاه بوده است.»

عبدالمتین قانع همچنان درباره‌ی پانزده مورد موشک‌پراکنی در دو سال از سوی کشورهای همسایه سخن می‌زند.

آقای قانع در باره شلیک موشک‌ها گفت: «بعضی مشکلات‌ها از بعضی جهت‌ها دیده می‌شود. تقاضای ما از همسایه‌ها این است که حریم هوایی و زمینی افغانستان را نقض نکنند. ما نمی‌خواهیم که همرای شان تعلقات منفی داشته باشیم ولی بعضی موشک‌ها که پرتاب شده، عکس‌العمل خوبی هم در برابر شان داشتیم.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان نظامی درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه را به سود دو طرف نمی‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که مشکلات مرزی باید از راه گفت‌وگو حل شوند.

محمدمتین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی گفت: «اگر هر کشوری که در خطوط نشانی شده و یا علامه‌گذاری شده، بماند و از آن‌جا پیش نیاید، هیچ وقت درگیری مرزی صورت نمی‌گیرد.»

کامران امان، آگاه دیگر مسایل نظامی گفت: «قوای سرحدی افغانستان برای مناسبات با ازبیکستان به همین شکل با قوای سرحدی ایران و پاکستان زیاد تلاش کرد. این مشکلات آهسته آهسته رو به ختم شدن است و من فکر می‌کنم در آینده این مسایل صورت نخواهد گرفت.»

تنش‌های مرزی میان افغانستان و کشورهای همسایه پیش از این نگرانی‌های را به همراه داشته است و پای مقام‌های کشورهای همسایه را برای گفت‌وگو به افغانستان کشانده است.

وزارت داخله: نزدیک به ۵۰ درگیری مرزی در ۲ سال رخ داده است

عبدالمتین قانع همچنان درباره‌ی پانزده مورد موشک‌پراکنی در دو سال از سوی کشورهای همسایه سخن می‌زند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله می‌گوید که نزدیک به ۵۰ درگیری مرزی در جریان دو سال پسین با ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبیکستان رخ داده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله از کشورهای همسایه می‌خواهد که اصول مرزی با افغانستان را مراعت کنند.

بربنیاد سخنان عبدالمتین قانع، درگیری‌ها همواره از سوی کشورهای همسایه آغاز شده و سپس نیروهای امنیتی امارت اسلامی وارد عمل شده‌اند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی تخطی‌ها صورت گرفته، بعضی تنش‌های کوچک و بزرگ وصورت گرفته است. شما شاهد بودید که همراه با کشور پاکستان، ایران، ترکمنستان و ازبیکستان هم بعضی تنش‌ها بوده که آمارش کم‌تر از پنجاه بوده است.»

عبدالمتین قانع همچنان درباره‌ی پانزده مورد موشک‌پراکنی در دو سال از سوی کشورهای همسایه سخن می‌زند.

آقای قانع در باره شلیک موشک‌ها گفت: «بعضی مشکلات‌ها از بعضی جهت‌ها دیده می‌شود. تقاضای ما از همسایه‌ها این است که حریم هوایی و زمینی افغانستان را نقض نکنند. ما نمی‌خواهیم که همرای شان تعلقات منفی داشته باشیم ولی بعضی موشک‌ها که پرتاب شده، عکس‌العمل خوبی هم در برابر شان داشتیم.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان نظامی درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه را به سود دو طرف نمی‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که مشکلات مرزی باید از راه گفت‌وگو حل شوند.

محمدمتین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی گفت: «اگر هر کشوری که در خطوط نشانی شده و یا علامه‌گذاری شده، بماند و از آن‌جا پیش نیاید، هیچ وقت درگیری مرزی صورت نمی‌گیرد.»

کامران امان، آگاه دیگر مسایل نظامی گفت: «قوای سرحدی افغانستان برای مناسبات با ازبیکستان به همین شکل با قوای سرحدی ایران و پاکستان زیاد تلاش کرد. این مشکلات آهسته آهسته رو به ختم شدن است و من فکر می‌کنم در آینده این مسایل صورت نخواهد گرفت.»

تنش‌های مرزی میان افغانستان و کشورهای همسایه پیش از این نگرانی‌های را به همراه داشته است و پای مقام‌های کشورهای همسایه را برای گفت‌وگو به افغانستان کشانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره