Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک بازار ویژه بانوان در کابل ایجاد شد

یک شرکت خصوصی بازار ویژه بانوان را به هدف فراهم کردن سهولت‌های بیشتر برای بانوان متشبث در کابل ایجاد کرده است.

در این بازار برای بیش از ۱۰۰ بانوی متشبث زمینه آغاز فعالیت فراهم شده است.

رحمانه خالقی، مسوول بازار گفت: «هدف اصلی از ایجاد این بازار سهولت برای تمام بانوان و خانم‌های بوده که در داخل افغانستان در شرایطی فعلی زندگی می‌کنند، تا باشد ما یک مکان بسیار امن با تمامی سهولت‌های‌که است، برای شان ایجاد نماییم.»

اولیا احمدیار که در این بازار سرگرم دکان‌داری‌ست، می‌گوید که بیش از ۱۸ سال می‌شود به تجارت رو آورده و در این بازار می‌تواند با خیال راحت فرآورده‌های  خود را به فروش برساند.

اولیا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خوشحال هستیم بخاطر این بازار که این‌جا ایجاد شده است. قبلا جای نبود که تولیدات خود را به فروش برسانیم. فروشات هم داریم و فرمایش هم می‌گیریم.»

شماری دیگر از بانوان که در بازار تازه ایجادشده سرگرم دکان‌داری و فعالیت هستند، از ایجاد این مکان امن ابرازی خرسندی می‌‎کنند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که بانوان متشبث را پشتیبانی کند.

شکریه، متشبث گفت: «بسیار خوب است مخصوصا برای خانم‌ها؛ چرا که این‌جا کسانی که عرضه می‌کنند و آن‌هایی که خریداری می‌کنند خانم‌ها هستند. یعنی خانم‌ها برای خانم‌ها خدمت می‌کنند.»

فیروزه، متشبث دیگر می‌گوید: «خواست من از امارت اسلامی این است که ما را در بخش فروش تولیدات حمایت کند.»

بانوانی که برای خریداری به این بازار آمده‌اند، خواهان فراهم سازی زمینه کار برای بانوان از سوی امارت اسلامی هستند.

مینه، مسوول یک رستورانت گفت: «از امارت اسلامی خواهان این هستیم که ما را اجازه بدهند که سر پای خود ایستاد شویم. فامیل‌های هستند که فعلا مرد ندارند که کار کند، مجبور هستند که خانم‌ها کار کنند.»

به گفته‌ی مسوولان، رستورانت، فضای سبز و وجود بیش از ۳۰ دکان فعال از سهولت‌های این بازار است که از سوی بانوان اداره می‌شوند. این بازار به ارزش ۵۰ میلیون افغانی بر ۲۰ جریب زمین ساخته شده است.

همزمان بااین، برخی از بانوان تجارت پیشه از ایجاد چنین مکان امن برای فروش تولیدات شان شادمان اند.

یک بازار ویژه بانوان در کابل ایجاد شد

بانوانی که برای خریداری به این بازار آمده‌اند، خواهان فراهم سازی زمینه کار برای بانوان از سوی امارت اسلامی هستند.

تصویر بندانگشتی

یک شرکت خصوصی بازار ویژه بانوان را به هدف فراهم کردن سهولت‌های بیشتر برای بانوان متشبث در کابل ایجاد کرده است.

در این بازار برای بیش از ۱۰۰ بانوی متشبث زمینه آغاز فعالیت فراهم شده است.

رحمانه خالقی، مسوول بازار گفت: «هدف اصلی از ایجاد این بازار سهولت برای تمام بانوان و خانم‌های بوده که در داخل افغانستان در شرایطی فعلی زندگی می‌کنند، تا باشد ما یک مکان بسیار امن با تمامی سهولت‌های‌که است، برای شان ایجاد نماییم.»

اولیا احمدیار که در این بازار سرگرم دکان‌داری‌ست، می‌گوید که بیش از ۱۸ سال می‌شود به تجارت رو آورده و در این بازار می‌تواند با خیال راحت فرآورده‌های  خود را به فروش برساند.

اولیا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خوشحال هستیم بخاطر این بازار که این‌جا ایجاد شده است. قبلا جای نبود که تولیدات خود را به فروش برسانیم. فروشات هم داریم و فرمایش هم می‌گیریم.»

شماری دیگر از بانوان که در بازار تازه ایجادشده سرگرم دکان‌داری و فعالیت هستند، از ایجاد این مکان امن ابرازی خرسندی می‌‎کنند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که بانوان متشبث را پشتیبانی کند.

شکریه، متشبث گفت: «بسیار خوب است مخصوصا برای خانم‌ها؛ چرا که این‌جا کسانی که عرضه می‌کنند و آن‌هایی که خریداری می‌کنند خانم‌ها هستند. یعنی خانم‌ها برای خانم‌ها خدمت می‌کنند.»

فیروزه، متشبث دیگر می‌گوید: «خواست من از امارت اسلامی این است که ما را در بخش فروش تولیدات حمایت کند.»

بانوانی که برای خریداری به این بازار آمده‌اند، خواهان فراهم سازی زمینه کار برای بانوان از سوی امارت اسلامی هستند.

مینه، مسوول یک رستورانت گفت: «از امارت اسلامی خواهان این هستیم که ما را اجازه بدهند که سر پای خود ایستاد شویم. فامیل‌های هستند که فعلا مرد ندارند که کار کند، مجبور هستند که خانم‌ها کار کنند.»

به گفته‌ی مسوولان، رستورانت، فضای سبز و وجود بیش از ۳۰ دکان فعال از سهولت‌های این بازار است که از سوی بانوان اداره می‌شوند. این بازار به ارزش ۵۰ میلیون افغانی بر ۲۰ جریب زمین ساخته شده است.

همزمان بااین، برخی از بانوان تجارت پیشه از ایجاد چنین مکان امن برای فروش تولیدات شان شادمان اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره