Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان نمایشگاه کتاب در دانشگاه علوم طبی کابل

نمایشگاه سه روزه کتاب که در دانشگاه علوم طبی کابل برگزار شده بود، امروز (سه‌شنبه، ۴ میزان) پایان یافت.

برگزارکنندگان گفته‌اند که در این نمایشگاه که به مناسبت دو ساله شدن حاکمیت امارت اسلامی و نهادینه ساختن فرهنگ کتاب‌خوانی راه‌اندازی شده بود، بیش از هزار کتاب به نمایش گذاشته شد.

کتاب‌های که به دید گذاشته شدند، از سوی چهل ناشر آورده شده بودند که با استقبال بسیاری بازدید کنندگان روبه‌رو شد.

غوث الدین کامل‌زاده، مسوول نمایشگاه به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی باید در بین جوانان رشد داده شود و برگزارکنندگان همیشه کوشش می‌کنند که این برنامه‌ها را در مرکز و ولایت‌ها برگزار نمایند.»

همزمان با این، شماری از ناشران با آن‌که از فروش کتاب در این نمایشگاه شادمان اند؛ اما خواهان ایجاد مارکیت دایمی از سوی امارت اسلامی هستند.

مسیح الله، فروشنده کتاب گفت: «ما بیشتر از هزار جلد کتاب آوردیم و شاید بیشتر از صد جلد را به فروش رسانده باشیم. بیشتر کتاب‌های که فروخته شده است، انگیزشی و روان‌شناسی هستند.»

عبدالودوود مختارزاده، کتاب‌فروش گفت: «ناشران در شهر کابل ولایت‌ها مارکیت مرکزی ندارند. ناشران در کابل در مکان‌های مختلف حضور دارند، خریداران کتاب به ویژه از طبقه اناث وقتی کتابی نیاز دارد، مجبور است تمام شهر کابل را دور بزند.»

برخی دانش‌جویان، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای ترویج بیشتر فرهنگ مطالعه مهم می‌دانند.

میوند، دانش‌جوی طب گفت: «مفیدیت این نمایشگاه بسیار زیاد است. مردم افغانستان زیاد با کتاب آشنایی ندارد و فرهنگ کتاب خواندن خیلی ضعیف جلوه داده شده است.»

این نمایشگاه از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و دانشگاه طبی کابل برگزار شده بود.

پایان نمایشگاه کتاب در دانشگاه علوم طبی کابل

همزمان با این، شماری از ناشران با آن‌که از فروش کتاب در این نمایشگاه شادمان اند؛ اما خواهان ایجاد مارکیت دایمی از سوی امارت اسلامی هستند.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه سه روزه کتاب که در دانشگاه علوم طبی کابل برگزار شده بود، امروز (سه‌شنبه، ۴ میزان) پایان یافت.

برگزارکنندگان گفته‌اند که در این نمایشگاه که به مناسبت دو ساله شدن حاکمیت امارت اسلامی و نهادینه ساختن فرهنگ کتاب‌خوانی راه‌اندازی شده بود، بیش از هزار کتاب به نمایش گذاشته شد.

کتاب‌های که به دید گذاشته شدند، از سوی چهل ناشر آورده شده بودند که با استقبال بسیاری بازدید کنندگان روبه‌رو شد.

غوث الدین کامل‌زاده، مسوول نمایشگاه به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی باید در بین جوانان رشد داده شود و برگزارکنندگان همیشه کوشش می‌کنند که این برنامه‌ها را در مرکز و ولایت‌ها برگزار نمایند.»

همزمان با این، شماری از ناشران با آن‌که از فروش کتاب در این نمایشگاه شادمان اند؛ اما خواهان ایجاد مارکیت دایمی از سوی امارت اسلامی هستند.

مسیح الله، فروشنده کتاب گفت: «ما بیشتر از هزار جلد کتاب آوردیم و شاید بیشتر از صد جلد را به فروش رسانده باشیم. بیشتر کتاب‌های که فروخته شده است، انگیزشی و روان‌شناسی هستند.»

عبدالودوود مختارزاده، کتاب‌فروش گفت: «ناشران در شهر کابل ولایت‌ها مارکیت مرکزی ندارند. ناشران در کابل در مکان‌های مختلف حضور دارند، خریداران کتاب به ویژه از طبقه اناث وقتی کتابی نیاز دارد، مجبور است تمام شهر کابل را دور بزند.»

برخی دانش‌جویان، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای ترویج بیشتر فرهنگ مطالعه مهم می‌دانند.

میوند، دانش‌جوی طب گفت: «مفیدیت این نمایشگاه بسیار زیاد است. مردم افغانستان زیاد با کتاب آشنایی ندارد و فرهنگ کتاب خواندن خیلی ضعیف جلوه داده شده است.»

این نمایشگاه از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و دانشگاه طبی کابل برگزار شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره