Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گسترش همکاری‌های فرهنگی میان ترکیه و افغانستان

مسوولان دفتر هماهنگی و همکاری ترکیه در هرات می‌گویند که همکاری‌های فرهنگی میان ترکیه و افغانستان در حال گسترش است.

به گفته‌ی آنان، پیوند‌های فرهنگی میان دو کشور پیشینه طولانی دارد و تلاش می‌شود که این پیوند‌ها دوباره احیاء شوند.

عرفات دنیز، مسوول دفتر هماهنگی و همکاری ترکیه در هرات، گفت: «ادبیات فارسی کلاسیک‌اش قوی است ولی به غیر است فارسی ادبیات کلاسیک ترکی هم است بیش‌تر ما می‌خواهیم که ادبیات کلاسیک مردم ما را معرفی بکنیم و ارزش مشترکات بیش‌تر را نشان بدهیم.»

در همین حال، کتاب اشعار و زندگی‌نامه ویسل شاعر نام‌دار ترکی که به تازگی از سوی ولی محمد حدید یک رزونامه‌نگار افغان و مجتبی جاوید دانشجوی دوره دکترا در ترکیه، از زبان ترکی به فارسی ترجمه شده، در یک مراسم در هرات رونمایی شده است.

شماری از فرهنگیان و شاعران هرات در این مراسم، اشعار ویسل را برگرفته از تفکر مولانا جلال الدین محمد بلخی می‌دانند.

سعید حقیقی، آگاه فرهنگی، گفت: «زبان که با اشتراکات فرهنگی و تمدنی مشترک دارند این‌ها را به هم دیگر نزدیک کند ما را به هم دیگر نزدیک کند.»

ولی شاه بهره، آگاه فرهنگی، گفت: «مولانا زادگاه از او بلخ عزیز است و تبارزا و آرام‌گاه از او قونیه است‌ای فکر می‌کنم که یکی از جمله دلایل و عوامل که می‌تواند این دو ملت را با یک دیگر نزدیکتر بسازد که تقربا نزدیکتر ساخته.»

عاشق ویسل با اشعار محلی در دل مردم‌اش جای گرفته و بسیاری از آوازخوانان محلی ترکی، از اشعار او در موسیقی استفاده می‌کنند.

در دهه‌های گذشته که ترکیه دچار بحران و نا آرامی بود، عاشق ویسل با اشعارش باعث وحدت و همدلی در کشورش شده است.

گسترش همکاری‌های فرهنگی میان ترکیه و افغانستان

شماری از فرهنگیان و شاعران هرات و مسوولان ترکیه در این مراسم، اشعار ویسل را برگرفته از تفکر مولانا جلال الدین محمد بلخی می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان دفتر هماهنگی و همکاری ترکیه در هرات می‌گویند که همکاری‌های فرهنگی میان ترکیه و افغانستان در حال گسترش است.

به گفته‌ی آنان، پیوند‌های فرهنگی میان دو کشور پیشینه طولانی دارد و تلاش می‌شود که این پیوند‌ها دوباره احیاء شوند.

عرفات دنیز، مسوول دفتر هماهنگی و همکاری ترکیه در هرات، گفت: «ادبیات فارسی کلاسیک‌اش قوی است ولی به غیر است فارسی ادبیات کلاسیک ترکی هم است بیش‌تر ما می‌خواهیم که ادبیات کلاسیک مردم ما را معرفی بکنیم و ارزش مشترکات بیش‌تر را نشان بدهیم.»

در همین حال، کتاب اشعار و زندگی‌نامه ویسل شاعر نام‌دار ترکی که به تازگی از سوی ولی محمد حدید یک رزونامه‌نگار افغان و مجتبی جاوید دانشجوی دوره دکترا در ترکیه، از زبان ترکی به فارسی ترجمه شده، در یک مراسم در هرات رونمایی شده است.

شماری از فرهنگیان و شاعران هرات در این مراسم، اشعار ویسل را برگرفته از تفکر مولانا جلال الدین محمد بلخی می‌دانند.

سعید حقیقی، آگاه فرهنگی، گفت: «زبان که با اشتراکات فرهنگی و تمدنی مشترک دارند این‌ها را به هم دیگر نزدیک کند ما را به هم دیگر نزدیک کند.»

ولی شاه بهره، آگاه فرهنگی، گفت: «مولانا زادگاه از او بلخ عزیز است و تبارزا و آرام‌گاه از او قونیه است‌ای فکر می‌کنم که یکی از جمله دلایل و عوامل که می‌تواند این دو ملت را با یک دیگر نزدیکتر بسازد که تقربا نزدیکتر ساخته.»

عاشق ویسل با اشعار محلی در دل مردم‌اش جای گرفته و بسیاری از آوازخوانان محلی ترکی، از اشعار او در موسیقی استفاده می‌کنند.

در دهه‌های گذشته که ترکیه دچار بحران و نا آرامی بود، عاشق ویسل با اشعارش باعث وحدت و همدلی در کشورش شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره