Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت: اوضاع حقوق بشری در افغانستان وخیم‌تر شده است

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل از بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان انتقاد کرده است.

آقای بنت گفته است که باوجود خواست‌های جهان برای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، هنوز دختران دانش‌آموز و دانش‌جو در افغانستان به دور از آموزش به‌سر می‌برند.

به باور ریچارد بنت، سیاست‌‎های محدود کننده در برابر زنان، بحران بشری و اقتصادی دوام‌دار و زمین‌لرزه‌های مرگ‌بار پسین از عوامل وخامت اوضاع حقوق‌بشری در افغانستان به شمار می‌روند.

او گفته است: «من بارها گزارش داده‌ام که اوضاع زنان و دختران در افغانستان بحرانی بوده و زنان در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی بیرون از خانه سهم ندارند. من یک‌بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهم که دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها را باز کند. آنان بارها گفته‌اند که این مساله موقت است، در حالی که با گذشت دو سال و خواست‌های مکرر جامعه جهانی، هنوزهم دروازه‌ مکتب‌ها باز نشده‌اند.»

ریچارد بنت در گزارش خود از امارت اسلامی خواسته است تا محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان را بی‌درنگ از میان بردارد.

نصیراحمد فایق، سرپرست کرسی افغانستان در سازمان ملل گفته است: «سرکوب و تبعیض حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان از جمله حق تحصیل و حق کار توسط طالبان نشان‌دهنده نقض حقوق بشر، آزار و اذیت و آپارتاید جنسیتی اند.»

همزمان با این، انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت گفته است که افغانستان از نظر اوضاع زنان در میان ۱۷۷ کشور جهان جایگاه بدترین رتبه را از آن خود کرده است.

فاضله سروش، فعال حقوق بشر به طلوع‌نیوز گفت: «نگرانی‌های امروز که در تمام جهان وجود دارد؛ این است که نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد، این یک واقعیت است بلی و حکومت اسلامی در افغانستان نقض حقوق بشر کرده.»

احمد خان اندر، آگاه روابط بین‌الملل می‌گوید: «برای به وجود آوردن یک حکومت معیاری که قانون اساسی داشته باشد و مطابق منشور، قواعد و قوانین سازمان ملل متحد عمل نماید، رو بیاورد تا به واقعیت جلو یک بحران بشری در کشور ما گرفته شود.»

پیش از این، امارت اسلامی گفته بود که تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان عقده‌مندانه است و گزارش‌های او واقعیت‌های افغانستان را بازتاب نمی‌دهد.

ریچارد بنت: اوضاع حقوق بشری در افغانستان وخیم‌تر شده است

ریچارد بنت در گزارش خود از امارت اسلامی خواسته است تا محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان را بی‌درنگ از میان بردارد.

تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل از بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان انتقاد کرده است.

آقای بنت گفته است که باوجود خواست‌های جهان برای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، هنوز دختران دانش‌آموز و دانش‌جو در افغانستان به دور از آموزش به‌سر می‌برند.

به باور ریچارد بنت، سیاست‌‎های محدود کننده در برابر زنان، بحران بشری و اقتصادی دوام‌دار و زمین‌لرزه‌های مرگ‌بار پسین از عوامل وخامت اوضاع حقوق‌بشری در افغانستان به شمار می‌روند.

او گفته است: «من بارها گزارش داده‌ام که اوضاع زنان و دختران در افغانستان بحرانی بوده و زنان در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی بیرون از خانه سهم ندارند. من یک‌بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهم که دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها را باز کند. آنان بارها گفته‌اند که این مساله موقت است، در حالی که با گذشت دو سال و خواست‌های مکرر جامعه جهانی، هنوزهم دروازه‌ مکتب‌ها باز نشده‌اند.»

ریچارد بنت در گزارش خود از امارت اسلامی خواسته است تا محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان را بی‌درنگ از میان بردارد.

نصیراحمد فایق، سرپرست کرسی افغانستان در سازمان ملل گفته است: «سرکوب و تبعیض حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان از جمله حق تحصیل و حق کار توسط طالبان نشان‌دهنده نقض حقوق بشر، آزار و اذیت و آپارتاید جنسیتی اند.»

همزمان با این، انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت گفته است که افغانستان از نظر اوضاع زنان در میان ۱۷۷ کشور جهان جایگاه بدترین رتبه را از آن خود کرده است.

فاضله سروش، فعال حقوق بشر به طلوع‌نیوز گفت: «نگرانی‌های امروز که در تمام جهان وجود دارد؛ این است که نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد، این یک واقعیت است بلی و حکومت اسلامی در افغانستان نقض حقوق بشر کرده.»

احمد خان اندر، آگاه روابط بین‌الملل می‌گوید: «برای به وجود آوردن یک حکومت معیاری که قانون اساسی داشته باشد و مطابق منشور، قواعد و قوانین سازمان ملل متحد عمل نماید، رو بیاورد تا به واقعیت جلو یک بحران بشری در کشور ما گرفته شود.»

پیش از این، امارت اسلامی گفته بود که تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان عقده‌مندانه است و گزارش‌های او واقعیت‌های افغانستان را بازتاب نمی‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره